Dosya Özelleştirme sonrası Enerji Piyasası ve Bilişim Ge 01 ARALIK 2014 / 09:54

Verimlilik ve karar verme süreçleri için BT

Enerji sektöründeki şirketler, bilişim altyapısını verimli kullanabilme bakımından yatırımlarına devam ediyor ancak bu konuda alınacak daha çok yol olduğun görülüyor.

Halen birçok iş ve süreçte bilişim çözümlerinden yeterince fayda sağlanamadığını kaydeden KoçSistem Ar- Ge ve İş Uygulamaları Danışmanlık Direktörü Ömer Özgür Çetinoğlu, şunları kaydetti:

“Enerji gibi, hızlı bir şekilde hesaplama yapılması ve anlık karar verilmesi gereksinimi olan bir sektörde, operasyonel verimlilik ve karar verme analitiği anlamında gidilecek çok yol olduğunu gösteriyor.

Enerji sektöründe, yakın ve orta vadede belki de en fazla ihtiyaç duyulacak bilişim teknolojisi, gerçek zamanlı fiyatlandırma ihtiyacı nedeniyle büyük veri analitiği olacaktır. Çünkü saatlik ve hatta dakika bazında değişebilen piyasa parametreleri, bu sektördeki oyuncuların sürekli ve artan miktarda veriyi analiz ederek, kendileri için en uygun satın alma, üretim ve dağıtım parametrelerini ve en önemlisi gerçek zamanlı fiyatlama yapmaları ihtiyacını doğuruyor. Tabi bunun etkin şekilde yapılabilmesi için yüksek işlem kapasiteli bilgi teknolojisi altyapılarına ihtiyaç duyuluyor. Bu alanda, eğer mümkünse, In-Memory Computing dediğimiz, anlık ve çok hızlı analiz işlemleri yapabilen altyapıların tercih edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Bahsettiğimiz bu teknolojiler ise, günümüzde artık şirketlerin kendi sistem kaynakları üzerinde değil, başka sistemlerle ortak kullanılabilen dolayısı ile çok daha az maliyetle hesaplama imkanı veren bulut sistemleri üzerinden sunulabiliyor. Dolayısı ile bu tarz analitik işlemlerin giderek daha fazla seviyede bulut ortamına kaymasını bekliyoruz. Bu açıdan, şirketlerin vizyonlarını şimdiden bulut çözümleri odaklı olarak şekillendirmelerinde fayda görüyoruz.

Diğer taraftan, büyük veri analitiği işlemleri günümüzde daha çok geleceği tahminlemeye dayalı şekilde yürütülmekte. Ancak enerji sektörünün yoğun dinamikleri ve hızlı karar alabilme ihtiyaçları gereği bu analitik modellemelerin de artık, her bir durum için hangi kararın alınması gerektiğini de söyleyebilen analitik model kurgularına kaymasını bekliyoruz. Çetinoğlu’nun verdiği bilgilere, enerji sektörünün ihtiyaç duyduğu çözüm ve teknolojiler şunlar:

-          Efektif bir CRM sistemi ve çağrı merkezi ise bu sektörde vazgeçilmez diğer bir ihtiyaç olarak her zaman kendine yer bulacaktır.

-          Operasyonel etkinliğin iyileştirilmesi ise diğer bir ihtiyaç kalemi olarak karşımıza çıkmakta. Bunun bir bacağı olarak, sahadaki ekiplerin doğru ve etkin bir şekilde planlanması, yönetilmesi ve sahadan geri bildirimlerin alınarak şirket içerisindeki doğru kanala hızlıca yönlendirilebilmesi de gerekli.

-          Stratejik planlama, bütçeleme ve tahmin, konsolidasyon ve raporlama başlıklarının da yer aldığı kurumsal performans yönetimi çözümleri de zaman içerisinde enerji sektörü şirketlerinin daha fazla üzerinde durma ihtiyacı hissedecekleri diğer alanlar.

-          Enerji sektörü için olmazsa olmaz bilgi teknolojileri altyapılarından bir tanesi de coğrafi bilgi sistemleri (CBS) çözümleridir. Şu anda bu konuda piyasada yeterince çözüm bulunuyor ancak, bu çözümlerin envanter yönetim sistemleri ile entegre olması, bununla birlikte şirketin iş yapış şekline en uygun ve en kullanıcı dostu çözümün kullanılması da ayrıca önemli.

-          Portföy yönetimi, envanter yönetimi, finansal risk yönetimi gibi operasyonel ve finansal süreçlerin verimli yönetilmesi de ihtiyaç duyulan diğer alanlar olacak.

-          Bütün bu sistemlerin birbiri ile entegre şekilde çalışabiliyor olması, mevzuat değişimlerine hızlıca adaptasyonunun yapılabiliyor olması ise olmazsa olmaz bir gereksinim. Bu sebepten dolayı, kullanılan çözümlerin esnek ve değiştirilebilir bir altyapı sunması, mümkünse bir uygulama yönetim hizmetleri çatısı altında hizmet alınabiliyor olması da sürdürülebilirlik açısından önemli bir parametre.

Enerji yönetiminde akıllı bir vizyon için enerji şebekelerinin iletişim teknolojileriyle dönüşümü şart. Mobil teknolojinin, veriyi uzaktan toplamayı ve analiz etmeyi sağlayan yapısıyla bu dijital dönüşümü gerçek kılacak yegane güce olduğunu kaydeden Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları kaydetti:

“Mobil operatörler, enerji şebekelerini akıllı şebeke haline getirecek teknolojiyi sunuyor. Tüm sistemin birbiriyle gerçek zamanlı haberleşebilmesi için mobil internet büyük önem taşıyor. Akıllı bir altyapı ile problemli bölgeler hızlı bir şekilde izole edilerek geniş çaplı enerji kesintilerinin önüne geçilebiliyor. Uzaktan kontrol ve takip ile sayaç kontrolü mümkün oluyor. Telekomünikasyon şirketleri akıllı şebekeler teknolojisinde mobil iletişimin gücünü kullanarak anlık çözüm odaklı servisler sunarak sistemin etkili bir şekilde çalışmasında öncü rol oynuyor. Bu konuda enerji dağıtım şirketlerine büyük sorumluluk düşüyor. Doğadaki kısıtlı kaynakların verimli kullanılması için enerji tüketiminin doğru ölçülmesi ve azaltılması bu anlamda büyük önem arz ediyor. Vodafone olarak akıllı teknoloji çözümlerimizle onların birer kurumsal vatandaş olarak bu sorumluluğu üstlenmelerine destek oluyoruz.”

Türkiye, geleceğin enerji altyapısına hazırlanıyor

Elektrik tüketimi talep artışında dünyada Çin’den sonra ikinci sırada bulunan ve enerjide yüzde 76 oranında dışa bağımlı olan Türkiye, geleceğin enerji altyapısına hazırlanıyor. Atos Akıllı Akıllı Enerji Birimi Müdürü Tevfik Kor’un verdiği bilgilere göre bu konuda politika ve stratejiler üreterek çözüm arayışına giren ülkemiz, 2023 vizyonu çerçevesinde, yenilenebilir enerji kaynaklarına ve akıllı şebekelere (Smart Grid) geçiş sürecini hızlandırıyor. Kor, şunları kaydetti:

“Hayata geçen enerji yatırımlarının sürdürülebilir ve verimli bir yapıya sahip olmasının yolu bilişim teknolojilerini etkin kullanmaktan geçiyor. Bu noktadan hareket eden Atos Türkiye, sunduğu çözümlerle enerji sektöründeki şirketlerin operasyonel mükemmelliğe ulaşmak için ihtiyaç duydukları bilgileri elde etmelerine ve yönetmelerine katkıda bulunuyor. Türkiye’deki dağıtım sektörünün ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek için, 20 yıldır beraber çalıştığımız ve Türkiye’de elektrik, su ve gaz dağıtımında referans olan ürünü geliştiren ekibi bünyemize kattık. Böylece küresel bilgi birikimiyle lokal deneyimi birleştirerek müşterilerimize hizmet sunuyoruz.

Atos Türkiye olarak, diğer küresel firmaların aksine, 20 yıllık gibi uzun kontratlar tercih ediyoruz. Böylece müşterilerimize maliyet tasarrufu sağlarken, biz de uzun soluklu projelerde önümüzü görme ve daha başarılı işlere imza atma olanağı elde ediyoruz. Bu alanların tümünde hizmet veren şirket olarak, sahip olduğumuz tecrübeyle Bulgaristan ve Hırvatistan gibi yakın ülkelerdeki projelerin gelişimine yönelik çalışmalarımızı da önümüzdeki dönemde sürdüreceğiz. Türkiye enerji sektöründe bilişim teknolojileri dendiğinde akla gelen ilk marka olmayı hedefliyoruz. Enerji dağıtım sektöründeki firmaların ihtiyaç duydukları en önemli  bilişim hizmetlerin başında kuşkusuz bütünleşik altyapı hizmeti geliyor. Bu konuda Atos’un Smart Grid çözümü, çok sayıda abonenin kullanımında olan sayaçların tek bir merkezden yönetilmesini sağlıyor.”

 
ETİKETLER : 998

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics