Dosya Patronlar ve Yöneticiler Dijital Evrime Nasıl Hazı 29 OCAK 2017 / 10:00

DEĞİŞİME ÖNCE LİDER İNANMALI

Penta Teknoloji, 2015 yılında Accenture Dijital Dönüşüm Endeksi Raporu sonuçlarına göre, “Bilgi ve İletişim Teknolojisi Ekipmanlarının Toptan Ticareti” kategorisinde Türkiye'nin en dijital şirketi seçildi. Bu bilgileri paylaşan Penta Teknoloji BT ve İş Geliştirme Direktörü Yasemin Budak, “Şirketin tüm süreçlerinde müşteri gereksinimlerine odaklanan bir yaklaşımla, operasyonel verimlilik, optimizasyon, standartlaşma, ölçümleme, daha net ve şeffaf bir yapıya sahip olma hedefi ile süren dijital evrim sürecimiz, bir yandan da bayilerimizin iş modeli değişimleri için yol gösterici ve destekleyici oluyor” dedi. Yasemin Budak, “Elde edilen dijital veriler sayesinde müşterinizi daha iyi tanıyıp daha güçlü iletişim kanaları oluşturabiliyorsunuz” dedi ve üst düzey yönetimin dijital dönüşüm sürecine kendini nasıl hazırlaması gerektiğini şöyle anlattı:
“Dijital dönüşüm sürecinde en önemli nokta “liderlik”. Şirket içerisinde bu sürece liderlik edecek yöneticilere gereksinim var. Bu liderliğin yüksek kademelerce sahiplenilmesi, dijital dönüşümün tüm birimler ve katmanlarca benimsenmesini sağlıyor. Yani bu noktada patronlara büyük iş düşüyor. Özetlersek; önce lider inanacak. Şirketlerin yönetim kadroları dijital dönüşümü kendi işlerine katkı sağlayacak bir model olarak algıladığı, desteklediği ve sponsor olduğu takdirde dijital dönüşümün önü açılıyor, şirket dijital dönüşümü bir kültür olarak benimsiyor.”
 
Bütünsel bir yaklaşım gerekli
 
Konu, farklı birimlerin yöneticilerinin dijital dönüşüm sürecine kendilerini ve ekiplerini hazırlaması olduğunda, Yasemin Budak’a göre, ortak bir dijital dönüşüm kültürü yaratılarak, tek bir ekip gibi hareket çevikliği kazanmak önemli bir başarı faktörü. “Dijital dönüşüm ile hedeflenen her ne olursa olsun; iş modelleri, süreçler, yöntemler değişecek” yorumunu yapan Yasemin Budak, bu nedenle tüm birim yöneticilerinin ekipleri ile koordine olarak, müşteri gereksinimlerine öncelik vererek varolan iş süreçlerini iyi analiz etmesi ve yeni dönem hedeflerini belirlemesi gerektiğine dikkat çekti. Patron ve yöneticilerin teknoloji yaklaşımının nasıl olması gerektiğini ise Yasemin Budak şöyle özetledi:
“Tüm birimlerin ve ekiplerin içinde olduğu bütünsel bir yaklaşım gerekli. Bu bütünsel yaklaşım; tüm departmanları ve katmanları içine almalı. Yapılacak yatırımlar dijital yetkinlikleri de içine alacak boyutta kurgulanmalı. Şirketin yapısı ve beklentileri doğrultusunda danışmanlık almak doğru bir metodoloji ile süreci yönetmek için düşünülmeli. Şirket birimleri arasında uyum ve süreklilik, sürecin işleyişi için gerekli. Bu nedenle şirket içerisinde bu süreci sahiplenecek kişilerden oluşan bir “Dijital Dönüşüm Komitesi” oluşturulması gerekiyor. “Dijital Dönüşüm Yol Haritası” doğrultusunda çalışacak bu kurul, düzenli toplantılar ile departmanlar arası hizalanmayı sağlamalı. CIO veya CDO dışındaki diğer yöneticilerin de süreç hakkında güncel bilgilere sahip olması gerekiyor. Yöneticilerin yeterlilikleri doğrultusunda gerekli danışmanlık veya eğitimlerin organize edilmesi de gerekebilir.”
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics