Dosya Perakende Sektörü ve Bilişim Yatırımları 23 TEMMUZ 2016 / 09:10

Dijital Dönüşüm stratejileri önem kazanıyor

Günümüzde perakende sektörü, dünyada ve Türkiye’de, demografik değişim, ekonomik güçteki değişim, hızlanan şehirleşme oranları, iklim değişikliği, teknolojik ilerlemeler ve hızlı değişen müşteri ihtiyaçları gibi küresel ve yerel trendlerin yoğun etkisi altında. Buna bağlı olarak da perakende sektörünü bekleyen temel değişim alanlarından biri ‘dijital dönüşüm’. Perakende sektörünün, karşı karşıya olduğu temel zorlukları etkili ve sürdürülebilir bir biçimde çözmek için, teknolojik gelişime ayak uydurması ve dijitalleşerek gelişme fırsatını iyi değerlendirmesi bu nedenle önemli. Perakende için kritik önem taşıyan mevcut müşteri tabanını koruma, yeni müşteriler kazanma ve operasyonel verimlilik yaratma konularında başarılı olmak, böylece rekabet gücünü artırmak için Dijital Dönüşümü iyi kavramak gerek. Bu tespiti yapan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy’a göre, Türkiye’deki perakende firmalarının dijital perakendecilik trendlerine ayak uydurmalarını ve müşteri taleplerine hızlı cevap verebilmelerini sağlayacak Dijital Dönüşüm stratejilerinin ve teknolojik altyapının hayata geçirilmesi önemli. “Bu noktada kendimizi işletmelerin “dijital iş ortağı” olarak konumlandırıyor ve uçtan uca tüm ihtiyaçlarında yanlarında oluyoruz” bilgisini veren Engin Aksoy, şöyle devam ediyor:

Birçok başlıkta tam destek
“Bu hedefle, Temmuz 2014’te hayata geçirdiğimiz “Yarına Hazırım Platformu” ve “Vodafone Dijitalleşme Endeksi” ile işletmelerin kurumsal çözüm ve teknoloji ihtiyaçlarını tespit ederek süreçlerini optimize etmelerine destek oluyor ve daha etkin çalışmalarını sağlıyor, işletmelerin dijital olgunluğunu ölçüyor ve dijital yol haritalarını çiziyoruz. Vodafone Dijitalleşme Endeksi kapsamında dijitalleşmeyi 4 ana başlıkta incelemeye ve çözümler sunmaya devam ediyoruz. Bunlardan ilki olan dijital hizmetler, kurumların müşterileriyle iletişim kurduğu kanalların dijitalleşmesinin değerlendirilmesini kapsıyor. Çağrı merkezlerini, iBeacon’ı ve mobil uygulamaları, bu başlık altında sunuyoruz. Bir diğeri ise dijital operasyonlar. Bu bölüm, kurumların iç operasyon ve süreçlerinin dijitalleşmesinin değerlendirilmesini kapsıyor. M2M çözümlerini, mobil formları ve lokasyon hizmetlerini bu başlık altında sunuyoruz. Dijital Teknoloji Platformları ise kurumların sahip olduğu teknolojik altyapıların değerlendirilmesini kapsıyor. Veri merkezini, sanal ağı ve bulut santral çözümlerini, bu başlıkta sunuyoruz. Bilgi güvenliği kapsamında ise kurumların müşteri verilerini korumak için gerekli olan güvenlik çözümleri var. Mobil Cihaz Yönetimi, Veri Kaybının Önlenmesini (DLP) ve DDoS Atak Önlemeyi de kurumlara bu başlık altında sunuyoruz. Dünya çapında 15 bin 500 mağazamız, 462 milyon müşterimiz, aktif olduğumuz 26 ülkeye ek olarak 58 ülkede daha sürdürdüğümüz iş ortaklıklarımız ve 50 bin perakende uzmanımız ile büyük bir perakende şirketiyiz.”
Geçtiğimiz Mayıs ayında, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve PwC Türkiye ile “Geleceğe Hazırlanırken Türkiye Perakende Sektörü” adıyla, perakende sektörünün ana konularını ve gelişim alanlarını ortaya koyan bir rapor hazırladıklarını hatırlatan Engin Aksoy, ekliyor: “Bu rapor perakende sektörünü bekleyen temel değişim alanlarından birinin Dijital Dönüşüm olduğunu gösteriyor ve markalara perakende sektöründeki hızlı dönüşümü yakalamayı kolaylaştıracak bir yol haritası sunuyor. Perakendede Dijital Dönüşümün 2023’e kadar Türkiye genelinde 675 bin kişiye yeni iş kapısı açması bekleniyor.”
Giderek artan bir ivmeyle ezberleri bozmaya devam edeceği öngörülen dijitalleşme trendi karşısında şirketlerin de en kısa sürede bu değişime ayak uydurması gerek. Zira, Engin Aksoy’un da işaret ettiği gibi, dijitalleşme, şirketlerin gelecekteki varlığı açısından gerekli. Bu kapsamda şirketler, hızla dijitalleşen müşterilerin ihtiyaçlarını akıllı ürün ve hizmetler ile karşılarken, sahip oldukları dijital süreç ve yetenekler sayesinde daha yalın, verimli ve çevik organizasyonlar haline gelebilecek.

Deneyim ekonomisinin gücü artıyor
Sektörün, dijital teknolojilerin gücünden faydalanması ve bunu bir iş fırsatına çevirmesi kaçınılmaz bir gereklilik. Yani Engin Aksoy’un belirttiği gibi, perakendede ‘dijital’ olmayan, ‘demode’ olmaya mahkum olacak. Bugün, yaşamımızın her anında ve alanında mutlaka bir mobil teknoloji var, Aksoy’un tabiriyle ‘her şey mobil, mobil de her şey olacak’. Buna bağlı olarak, müşteri de daha çok ilgi ve düzenli bilgi akışı talep ediyor. “Perakendede deneyim ekonomisi ağırlık kazanıyor” diyen Aksoy ekliyor: “Şirketlerin sadece tüketiciye ulaşmada değil, enerji tasarrufu ve verimlilik gibi konularda da avantajlı hale gelmeleri için dijitalleşme önemli. Perakende firmalarını Dijitalleşme Endekslerini ölçerek Dijital Dönüşüm yolculuğunda gerekli adımları atmaya davet ediyoruz.”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics