Dosya Perakende Sektörü ve Bilişim Yatırımları 23 TEMMUZ 2016 / 07:58

Tüketici ile bağlantılar daha da güçlendirilmeli

Perakende sektörü; yapısı itibarıyla çok dinamik ve doğrudan son kullanıcıya ulaşan bir sektör olduğu için hız ve teknolojinin de diğer sektörlere nazaran çok daha önemli olduğu sektörlerin başında.  Her geçen gün artan mobil kullanım oranı ve sosyal medya ağları ise perakende sektöründeki firmaların dikkate almak zorunda olduğu dijital dönüşümü kaçınılmaz kılıyor. Bu gerçek karşısında, Detaysoft Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Evrim Akpınar’a göre, dijital dönüşüme hazırlık aşamasında şirketlerin iş yapış tercihlerini değerlendirecekleri ve dijital çağın gereklilikleri ile mevcut süreçlerinin karşılaştırmasını ve analizini yapacakları bir çalışma yürütmeleri gerek. Bu çalışma sırasında firma çalışanları ile müşterilerinden fikirler alınması, şirket kültürü ile bu fikirlerin harmanlanması önemli. Evrim Akpınar, dijital dönüşüm süreçlerini şöyle anlatıyor:
“Dönüşümün şirket dışı ve nihai tüketiciler ile olan bağlantısı gerek mevcuttaki müşteriler gerekse müşteri adaylarının firma üzerinde yoğunlaşmasını sağlayacak süreçleri kapsamalı. Bunlardan ilki mevcut ERP ürünlerinin çağın gereklerine ne kadar ayak uydurabildiğinin belirlenmesi ve gerekli ise mobil sistemler ile bağlantılı, müşteri tercihlerinin planlamada etkin olarak kullanılabildiği ve büyük veri yönetiminin sağlanabildiği ürünler ile değiştirilmesi. İkinci aşamada internet üzerinden alışveriş imkânını müşterilerine sunmak için internet sitesi tasarımı yapılmalı ve firmanın ürünleri çevrimiçi ortamda müşterilerin beğenisine sunulmalı. Şirketin mobil ortamlardaki uygulamaları geliştirilmeli ve mobil tüketici ile şirketi ve ürünlerini tüketicinin dilediği zaman ve istediği yerde görebilmesi ve siparişini verebilmesi sağlanmalı. Son aşamada ise özellikle dijital dünyada tüketicilerin yeni ürün ya da kampanyaları daha çabuk benimsemesini sağlayacak oyunlaştırma öğelerini kullanmak ve marka bilinirliliğini gözeterek sosyal medya ve mobil ortamlarda bu öğeleri konumlandırmak gerek.”
Konu, ‘perakende şirketlerinin iş süreçlerinin yöneticilerinin teknolojiden beklentileri’ olunca, Evrim Akpınar’a göre, dijital dönüşümü de ‘şirket içi’ ve ‘şirket dışı’ olarak iki başlıkta ele almak gerek. Şirket içinde çalışanların hemen hemen hepsinin akıllı cep telefonları, artan rekabette yoğun olarak çalıştıkları mesai dilimleri ve karar vermeleri gereken gün içinde onlarca iş süreçleri bulunmakta. Dijital dönüşümün şirket içi bacağı; çalışanların özellikle karar verme süreçlerinde teknolojiden faydalanarak analizleri görebildiği ve cep telefonları ile mobil diğer ürünlerden onaylarını oluşturabildikleri, ERP sistemleri ile bağlantılı uygulama ve sistemlerin oluşturulması. Bu sayede analık kararların alınabildiği, iş süreçlerinin ötelenmediği ve çalışan bağlılığının üst seviyeye ulaştığı bir yapı da sağlanabilir. 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics