Dosya Perakende ve Lojistik 11 MART 2013 / 08:25

Barkodun krallığı devam ediyor

Tedarik zinciri, lojistik, depo ve sevkiyat süreçlerindeki otomasyon ve mobil uygulamalar, bu operasyonlardaki verimliliği artırıyor. Bu kapsamda RFID, el terminali, tablet, okuyucu ve akıllı sensör gibi ürünlerden özellikle kullanımı kolay, dayanıklı ve yüksek performanslı olanlar tercih ediliyor.

Bir ürün veya malzemenin ilgili tedarik zincirine girdiği ilk noktadan müşteriye ulaştığı noktaya kadar bütün süreçler barkod ve RFID teknolojileri gibi teknolojiler kullanılarak takip ediliyor. Itelligence Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Dr. Abdülbahri Danış, perakende sektöründeki teknolojileri 3 başlık altında açıkladı: “Perakendecilik sektöründe aslında şu an en güncel üç konu var. Birincisi, perakende sektöründeki veri yoğunluğu. Perakendecilik sektörü verinin çok yoğun olduğu bir alan ve bugün artık teknolojinin geldiği nokta itibariyle, özellikle hızlı çalışan sistemler sayesinde, daha önce hayal bile edilemeyen senaryolar, analizler gerçekleştirilebiliyor. İkinci konu, mobil tarafta. Mobil uygulamalar artık mağazalarda, mağaza içi uygulamalarda ciddi şekilde kullanılır hale geldi. Üçüncüsü ise CRM yani müşteri ilişkileri yönetimi tarafı. Müşteri ilişkileri yönetimi tarafında da artık çok daha farklı bir noktaya gelinmiş durumda. Mağaza içindeki satış elemanlarının mobil cihazlar üzerinden direk müşteriyi karşıladıkları ve anlık olarak müşteriye o anda, ona özel kampanyalar uyguladıkları bir sisteme doğru ilerliyoruz. Gerek tedarik zincirinin yönetimi, gerek mağazanın içerisindeki süreçlerin yönetiminde çok yoğun olarak kullanılıyor. Bir ürünün veya malzemenin o tedarik zincirine ilk girdiği noktadan müşteriye ulaştığı noktaya kadar bütün süreç bu barkodlar ve RFID teknolojileri kullanılarak takip ediliyor.”
Danış, müşteri sadakati çalışmaları ile ilgili şunları söyledi: “Sosyal medya analitiklerinden tutun müşteri sadakatine, müşterinin davranış biçimlerinin analizine kadar çok farklı teknolojiler gelişti. Özellikle sadakat tarafında artık puan toplanan klasik kartların ötesinde, tamamen mobil dünyada o müşteriyi takip edebildiğimiz, hareketlerini analiz edip ona göre aksiyona çevirebildiğimiz akıllı sistemlerden bahsediyoruz.”
Zorlu rekabet koşullarının ve müşteri beklentilerinin yön verdiği perakende sektöründe, teknolojinin etkin kullanımı ile verimlilik ve performans değerlerinde ciddi iyileşmeler sağlandığını belirten KoçSistem Müşteri İlişkileri Yönetimi Grup Yöneticisi Ümran Türker, “Tedarik zinciri, lojistik, depo ve sevkiyat süreçlerindeki otomasyon ve mobil uygulamalar, bu operasyonlardaki verimliliği artırıyor. Süreci anlık izlenebilir ve yönetilebilir hale dönüştürüp yalınlaştırıyor. Bu kapsamda RFID, el terminali, tablet, okuyucu ve akıllı sensör gibi ürünlerden özellikle kullanımı kolay, dayanıklı ve yüksek performanslı olanlar tercih ediliyor. Uygulama platformunda, iş akışlarındaki bütünleştirme ve uyumluluk, ürün seçiminde belirleyici oluyor. Sektörde teknolojinin en yoğun kullanıldığı bir diğer segment ise müşteriye yönelik süreçler. Müşteri sadakat uygulamaları ve kampanya yönetimi gibi temel araçlar, müşteri davranış ve eğilim analizi, müşteri deneyimi, sosyal medya yönetimi, kişiselleştirilmiş mesajlar ve ürün yönetimi gibi konular, yeni nesil teknolojiler ile ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Akıllı sepetler, mobil ödeme sistemleri, sanal asistanlar, mağaza içi sayısal yayıncılık uygulamaları bundan sonra daha sık karşılaşacağımız teknoloji ve ürünler olacak” dedi.
LA Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Çağdaş Yıldız, perakende sektöründe e-lojistik yönetim yazılımlarının öneminden bahsetti: “Perakende sektöründe lojistik açıdan depo yönetim yazılımları, rota planlama yazılımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer yandan internetin hayatımıza daha fazla girmesiyle tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları da interneti daha çok kullanmaları yönünde değişti ve bu da beraberinde perakende sektörünün e-ticarete dönüşmesini sağlamıştır. E-ticaret gibi karmaşık bir işin ihtiyaçlarını bugün klasik depo yönetim yazılımları karşılayamıyor. E-ticaretteki lojistik süreç bir depo yönetiminden ziyade bir sipariş işleme sürecidir.”
Yıldız, RFID ve barkod teknolojileri ile ilgili ise şunları söyledi: “Barkod teknolojisi depo yönetim yazılımları ve e-lojistik yönetimi süreçlerinde lojistik sektörü, perakende sektörü, FMCG sektörü, ilaç sektörü, gıda sektörü, elektronik sektörü ve e-ticaret sektöründe kullanılmaktadır. RFID uygulamaları ise bugün Türkiye’de hala çok az kullanılmakta olup en çok ilaç sektöründe kullanma şansımız olmuştur.”

Obase Genel Müdürü Bülent Dal, ERP çözümlerinin ve satış otomasyon sistemlerinin önemine değindi: “Perakende sektörüne özel ERP çözümleri ile satış otomasyonuna yönelik sistemler, ürün yönetimi ve planlaması, fiyat yönetimi ve mağaza operasyonları yönetimi odağında ana çözüm katmanları olmaktadır. Bu ana yapı üzerine oturan Kara Destek Sistemi Çözümleri, müşteri sürekliliğine yönelik CRM çözümleri, tedarik zinciri yönetimine yönelik çözümler yine yaygın olarak kullanılmaktadır. Mağaza içi ve sahadaki tüketiciye akıllı önerilerin gitmesi ve ödeme sürecini kolaylaştıran NFC, RFID, lokasyon belirleme, görüntü ile tüketici algılamasına yönelik çözümler, sesle komut alan gerek mağaza gerekse depoda kullanılabilecek çözümler operasyonel verimliliği artırmak adına ilgi görüyor.”
Tecpro Bilgi Teknolojileri Barkod & POS Otomasyon Sistemleri Kanal Yönetmeni Uğur Demirdiş, perakendeciliğin günümüzde en önemli ihtiyacının, diğer sektörlerde olduğu gibi hızlı bilgi akışı sağlamak ve bilgiyi verimli kullanabilmek olarak öne çıktığından artık hemen hemen tüm orta ve büyük ölçekli işletmeler barkod teknolojilerini ve el terminallerini yoğun şekilde kullandığını belirtti ve müşteri sadakati çalışmaları ile ilgili şunları ekledi: “Sosyal ağlarda markalar ve şirketler kendinden bahsettirebilmek için birçok teknoloji kullanıyorlar. RF-ID bunlardan sadece bir tanesi; sosyal ağ etkileşimli RF organizasyon bileklikleri, müşteri sadakat kartları ve buna benzer müşteri deneyimlerini diğer potansiyel müşterilere duyurmak için kullanılan birçok etkileşimli uygulama burada örnek gösterilebilir.”
Vector Satış Müdürü Ergün Ufuk, gelecekteki ürünlerle ilgili şunları söyledi: “Özellikle tüketici ürün üreticilerinin geliştirdikleri Android ürünler OT/VT alanında hizmet vermekte olan Motorola ve Honeywell gibi sektörün lokomotif üreticilerini de piyasadaki beklentiye uygun cihazlar üretmek için zorlamaktadır. Bu bağlamda endüstriyel tabletlerle başlayan bu değişim, gelecek dönemlerden EDA cihazlarla daha çok karışımıza çıkacaktır.”
Ufuk, müşteri sadakati uygulamaları ile ilgili ise şunları paylaştı: “Daha çok perakende sektöründe hizmet veren müşterilerimiz tarafından arzu edilmektedir. Bu bağlamda geliştirmekte olduğumuz projelerde temel amaçlar arasında müşterinin mağaza içinde daha çok vakit geçirmesi ve bu süre içinde müşterinin satın alma eğilimleri hakkında daha çok bilgi edinilmeye çalışılmasıdır. Özellikle sadakat kart uygulamaları, mikro kiosk çözümleri ve mağaza içindeki akıllı kiosk çözümleri başta olmak üzere Vector olarak müşterilerimize çözümler sunuyor.”
Perakendecilik sektöründe, özellikle mağazalarda şu an en çok mobil yazıcılar ve masaüstü barkod yazıcılar tercih edildiğini belirten Zebra Technologies Türkiye Ülke Müdürü Can Tolu, her sektöre hizmet verebildiklerini, ancak özellikle perakende, üretim, mobil uygulamalar ve sağlık sektörünün öne çıktığını söyledi.
Tolu, müşterilerin eğilimlerini gözleyip daha iyi hizmet sunabilmek için “Sadakat kartları en çok tercih edilen yöntemdir. Biz de kart yazıcılarımız ile sunduğumuz çözümlerle bunu destekliyoruz. Ayrıca mağaza içine konan kiosk yazıcılarla daha hızlı hizmet sunulmasını ve müşteri memnuniyetinin arttırılmasını hedefleyen çözümlerimiz de bulunuyor” dedi.
Perakendecilik sektöründe pazar ile ilgili analizleri hızlı yapabilmeleri, müşterilerinin taleplerini hızlı algılayıp, reaksiyon verebilmeleri ve rekabeti izlemelerinin önemli olduğunu belirten Anadolu Bilişim Satış Müdürü Sibel Bilgin, büyüyen verilerini hızlı analiz etme ve değerlendirme ihtiyaçları arttığından bu konuda geliştirilen teknolojilerin öne çıkacağını öngördüklerini söyledi ve ekledi “Bunun yanı sıra sosyal medya takibi, mobil uygulamaların yaygınlaşması da önümüzdeki günlerde perakende sektöründe daha da etkili olacak teknolojiler olarak görülmektedir.”
Müşterilerin satın alma eğilimleri ve marka sadakatine yönelik teknolojik gelişmelerle ilgili ise Bilgin şunları söyledi: “CRM uygulamaları ve bu uygulamalara bütünleşik raporlama altyapıları ile müşterilerin yönelimini çok detaylı olarak analiz etmek mümkün olabiliyor. Bu şekilde çok hızlı aksiyon almayı gerektiren müşteri sadakati projelerinde üst yönetime etkili olarak raporlama yapılabilmesi sağlanmaktadır.  Markaların internet üstünde imajlarını yönetmeleri de büyük önem taşıyor.”
Perakendecilik sektörü son derece dinamik bir sektör olması sebebiyle bilişim teknolojilerinin insan kaynaklarından mali işlere, satın almadan depo içi operasyonlara kadar pek çok kolda uygulama alanı bulabildiği ender sektörlerdendir” saptamasında bulunan Bizcon Lojistik Uygulamalar Grup Yöneticisi Murat Irmak, ERP uygulamalarından ve el terminallerinden bahsetti: “Günümüzde mali işler, insan kaynakları ve mağazacılık alanlarında kurumsal kaynak planlaması (ERP) uygulamalarının ön planda olduğunu görüyoruz. ERP uygulamalarının POS cihazları ile bütünleştirilmesi perakendecilik sektöründe en temel olarak gördüğümüz çözümlerin başında yer alıyor. Depo içi operasyonlara yönelik olarak el terminali teknolojilerinin ağırlıklı olarak kullanıldığını görüyoruz. Son dönemlerde ise akıllı kasa ve mobil uygulamaların kullanımı ile BT ürünleri perakendecilik sektöründeki kullanım alanlarını daha da genişletti. Gerek IOS gerekse Android üzerinden yapılan mağazaya yönelik uygulamalar son kullanıcı açısından daha göz önünde olsa da, sektörün kurumsal uygulamalar bakımından henüz doygunluğa ulaşmadığını söyleyebiliriz.”
Barkod okuma teknolojilerindeki yenilik “Near-Far IMAGER”

Perakendecilik sektöründe barkod ve RFID ile ilgili olarak en çok, mobil teknoloji ve kablosuz iletişim yapabilen barkod yazıcıları ve barkod okuyucuları kullanıldığını belirten İGE Elektronik Satış Müdürü Kerim Türkman, en çok perakende, lojistik, üretim-ağır sanayi, otomotiv, fmcg sektörlerine hizmet verdiklerini belirtti.
Türkman, yeni teknolojilerden şöyle bahsetti: “Barkod okuma teknolojilerindeki yenilik “Near-Far IMAGER” teknolojisidir. Bu teknoloji ile yakın veya uzak mesafeden barkod okuma özellikle depo uygulamalarında tercih edilmeye başlanmıştır.  RFID konusundaki uygulamaya yönelik en son yenilik veya iyileştirme ise UHF Tag ve etiketlerin metal yüzeyler üzerindeki yüksek performansı ve tekstil ürün takiplerine yönelik etiketlerde yüksek performans yakalanmasıdır. Yerel pazarlar içerisinde Barkod ve RFID teknolojilerine ilgi duyan şirketleri bir araya getirerek uygulamalı ve teknik ağırlıklı sunumlar, demo çalışmaları yapıyoruz.”

Perakende sektöründe teknoloji hızla ilerliyor

DHL Supply Chain Türkiye Genel Müdürü Hakan Kırımlı, geçen yılın ikinci yarısında DHL Supply Chain’in desteklediği “Hızla Değişen Perakende Sektöründe Geleceğe Bakış” adlı raporda özellikle pazara ulaşma hızını konu alan eğilimlerin ön planda olduğunu belirtti ve ekledi: “Türkiye’de sunduğumuz hizmetlerde kullandığımız teknolojiler arasında, operasyona özel altyapısı oluşturulan depo ve nakliye yönetimi yazılımları, yol optimizasyon yazılımı, RFID teknolojisi, -25 dereceye dayanıklı depo ekipmanları, sayısal baskı ve shrink makineleri, barkodlama makineleri, araç takip sistemleri, akıllı telefon uygulamaları, depo şartlarını ölçümleme ve raporlama sistemleri ile (pick to cart) uygulamaları yer alıyor. Ayrıca DHL Supply Chain Türkiye organizasyonundaki inovasyon ekibimizdeki yetenekli sektör profesyonelleri müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri geliştirmek için yeni teknolojileri ve uygulama alanlarını incelemeye devam ediyorlar.”
Kırımlı, perakende sektörü dışında sağlık sektöründen örnek verdi: “DHL Supply Chain Türkiye “İlaç Takip Sistemi” hayata geçtiği dönemde 2D barkod sistemlerinin altyapısı için 2 milyon avro civarında yatırım yapan ilk lojistik şirketi olmuştu. Örneğin bir perakende operasyonumuzda gıda ürünleri depomuz içerisinde -25 derecede ürünler muhafaza ediliyor. Burada çalışan saha ekibinin de belli aralıklarda depodan çıkarak dinlenmesi gerekli. Sağlıklarını korumak için bunu yapmalılar. Biz işi şansa bırakmadık ve RFID teknolojisi ile kurduğumuz sistem ile ekibin doğru aralıklar ile ara verip vermediğini takip ediyor, ikaz ediyoruz.”

Elektronik ve mobil ticaret kanallarını da oluşturmak gerekiyor

Mind2Biz Informatics Satış ve Pazarlama Yöneticisi Dilek Soylu, perakende sektörüyle ilgili şunları söyledi: “Perakende dinamizmi çok yüksek bir sektör. Sağlayıcı, dağıtıcı iletişimi ve ürün çeşitliliği bir yandan, müşteri sayısı,  iletişimi ve sadakati diğer yanda. Tüm bu çok yönlü yapıyı rakipler de dahil izlenebilir ve analiz edilebilir şekilde yaşatmak sektörün önemli konularından birisi. Perakendede klasik mağazacılığın yanı sıra elektronik ve mobil ticaret kanallarını da oluşturmak gerekiyor, bu kanal çeşitliliğinin de yönetilebilir olması açısından süreçlerin “görünür” ve etkin kurgulanması, işleyişin ise maksimum otomasyonla gerçeklenmesi zorlayıcı rekabetle baş edebilmek açısından önemlidir.”

Sanallaştırma teknolojileri verimliliği artırıyor

Siztek Bilişim Teknolojileri Şirket Ortağı Yusuf Kutlu, sanallaştırma projelerinin önemine değindi: “Perakende ve mağazacılık sektöründe, özellikle merkeze bağımlı çoklu mağazası olan şirketlerin verinin bütünlüğünü, güvenliğini ve kolay kullanımını sağlamak amacı ile uç noktalarda çeşitli sanallaştırma teknolojileri kullanmak sureti ile verimliliği arttırabilecekler. Bu uç noktalarda uygulanan sanallaştırma gerek masaüstü gerek ise de sadece uygulama sanallaştırması teknolojileri olarak seçenek sunabiliyor. Mağazadaki kullanıcıların ne tür cihaz kullandığından bağımsız (bilgisayar, tablet, akıllı telefon) olarak aynı uygulama ya da masaüstüne erişebilmesi sağlanabiliyor.”

 
ETİKETLER : Sayı:912

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics