Dosya Perakende ve Lojistik 11 MART 2013 / 08:29

Otomasyon teknolojileri ile lojistikte hata payı en aza iniyor

Akıllı cihazlardan alınan anlık raporlar, lojistikte otomasyon teknolojilerinin kullanımı zaman kaybı ve hata payını azalttıkça verilen hizmet kalitesinin artışına paralel olarak müşteri memnuniyetini de artırıyor.

Otomasyon teknolojileri ile insan hataları en aza iniyor, aynı zamanda doğru ve tam teslimat takibi yapılabiliyor. Mobil yazıcılar kullanılan çalışanlar, üretilen alım listeleri, etiketler ve biletler ile daha hızlı ve daha verimli çalışabiliyor.
Anadolu Bilişim Satış Müdürü Sibel Bilgin, lojistikte kullanılan teknolojilerin sağladığı avantajlar ile ilgili şunları belirtti: “Araç takip sistemleri ile hem araçlar, hem içlerindeki ürünlerin takibi yapılabiliyor, ürünler ile ilgili çeşitli ölçümler dahi anlık olarak izlenebiliyor. Bu konuda sunulan çözümler ile gerek ürün satış, gerek servis aşamasında başarılı projeler hayata geçiriliyor. Özellikle akıllı cihazlardan görüntülenebilir raporlamalar ile anlık durum analizleri yapılabiliyor. Lojistikte otomasyon, üreticiden, uç kullanıcıya kadar olan süreçte, tüm süreç adımlarının takip edilmesi, teminler, izlenebilirlik açısından önem taşımaktadır. Şirketlerin stok takibini, üretim planlamasını, dağıtım planlamasını en sağlıklı şekilde yapabilmesine olanak sağlamaktadır. Şirketlerin, müşterilerine en doğru bilgi ile geri dönüş yapabilmesine imkan vermektedir. Hem maliyetleri kontrol etme de, hem de müşteri memnuniyetinde iyileşme sağlıyor. Mobil çözümler ile veri toplama ilgi çekiyor.”
DHL Supply Chain Türkiye Genel Müdürü Hakan Kırımlı, lojistikte otomasyon teknolojilerinin kullanımı ile ilgili şunları söyledi: “Otomasyon sistemlerini kurarken gelişen bir ülkedeyseniz, kaynakları esnek yönetme gerekliliğini, altyapı ve teknik zorlukları, değişen müşteri taleplerini ve standart mı farklı taleplere uyarlamaya ihtiyaç duyan bir operasyonunuz mu olduğunu ve verimlilik anlamında fizibilite çalışmasını iyice analiz etmeli ona göre karar verilmelidir. Biz teknoloji altyapımızda mutlaka bu da bulunmalı yaklaşımındansa bize ve müşterimize değer katan teknolojiye sahip olma yaklaşımını benimsiyoruz.”
itelligence Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Dr. Abdülbahri Danış, otomasyon teknolojilerinin faydalarını öncelikle maliyet olmak üzere kaynakların daha etkili kullanımı ve kârlılık olduğunu belirtti: “Kârlılığın kontrol altında tutulması aslında organizasyonların daha esnek olmasını sağlıyor çünkü çok büyük bir ağdan bahsediyoruz. Bu aslında lojistik şirketlerinin çözmesi gereken çok detaylı ve çok fazla değişkeni olan bir problemdir. Bu anlamda tüm bu akıllı uygulamalar sayesinde hem maliyetlerinizi kontrol altına aldığınız, hem daha kârlı iş yaptığınız, hem de daha esnek, pazarın ihtiyaçlarına ve değişen taleplere daha esnek cevap verebildiğiniz bir sisteme kavuşuyorsunuz.”
Şirketlerin maliyetlerini en aza indirebilme, personel ve kaynaklarının kullanımını en etkin şekilde sağlama, stok kontrolü ve takibinde doğru bilgiye gerçek zamanda ulaşabilme rekabet gücü adına önemli bir faktör olduğunu belirten Navigatör İş Uygulamaları Hizmet Yöneticisi Melike Ayköse, “Otomasyon teknoloji yatırımlarının büyük kısmı başlangıçta yapılmasına rağmen faydaları sistem kurulduktan sonra ve yöneticilerin kararlarını daha hızlı ve çeşitli yüzleri olan envanter raporları ile şekillenmeye başladığında ortaya çıkıyor. Otomasyonun sağlanması ile birlikte anlık veri erişimi atıl kalan kısımların hızlıca analiz edilmesine, neticesinde işçi sayısında azalmaya, çalışan işçilerin verimliliğini yukarı yönde artırıcı etkilere neden olacaktır. Bunun dışında stoksuzluğun engellenmesi adına tutulan emniyet stoklarının daha etkin kullanımı, son kullanma tarihi geçen, zarar gören veya kaybolan ürünlerden bilgi sahibi olunmasına da katkı sağlar. Tüm bunlar maliyet yönünde işletmelere olumlu ivmeler sağlamaktadır” dedi.
Tecpro Bilgi Teknolojileri Barkod & POS Otomasyon Sistemleri Kanal Yönetmeni Uğur Demirdiş, otomasyon teknolojilerinin hizmet kalitesini artırdığına dikkat çekti: “Burada en büyük fayda maksimum hız ve minimum hata olarak özetlenebilir. Zaman kaybı ve hata payı azaldıkça, müşteri memnuniyeti ve verilen hizmetin kalitesi anlamında fark edilebilir bir artış sağlanıyor. Böylelikle sadece lojistik anlamında değil, bir işletmenin tüm birimlerini etkileyen faydalar sağlanmış oluyor. İyi tasarlanmış bir otomasyon sistemi, gerekli olan iş gücünün optimizasyonu ve doğru ölçeklendirme ile işletmeye daha az zamanda daha çok iş yapma olanağı sağlıyor.”
Zebra Technologies Türkiye Ülke Müdürü Can Tolu  da otomasyon teknolojilerinin müşteri memnuniyetini artırdığını vurguladı: “Saha personeli mobil yazıcılar kullanarak çalıştığında daha çok noktaya daha hızlı servis verilebilir, stoklar gerçek zamanlı kontrol edilerek doğru bilgi aktarımı ve stok kontrolü yapılabilir, hatalar en aza indirgenir ve müşteri memnuniyeti sağlanır. Otomasyon teknolojileri ile insan hataları en aza iniyor, aynı zamanda doğru ve tam teslimat takibi yapılabiliyor. İşletmeler herhangi bir ürünün nerede olduğunu görmek istediklerinde net cevabı hızlı bir biçimde alıyor.”

Operasyonel mükemmellik lojistikte çok önemli

Operasyonel mükemmelliğe dikkat çeken KoçSistem Müşteri İlişkileri Yönetimi Grup Yöneticisi Okan Tezer, “Mükemmelliğe ulaşmak için planlama, uygulama, ölçüm ve analiz adımlarının her birinde teknolojinin güvenilirliğinden yararlanmak gerekir. Her bir adım için sektöre özel geliştirilen teknolojilerin kullanımı sayesinde, insan bazlı hatalar en aza indirilerek oluşabilecek olası senaryolara karşı göstereceğimiz kurumsal reflekslerimizi önceden belirleme şansına sahip olacağız” dedi ve ekledi: “Tüm sürecin optimizasyonu, bütünleştirilmesi ve koordinasyonu için bahsettiğimiz teknolojilerin kullanımı, gerek otomasyon katmanında gerekse karar katmanında, iş süreçlerine pozitif değer katacaktır. Örneğin, araç takip ve rota optimizasyonları sayesinde, minimum süre ve maliyet ile maksimum güvenlik ulaşılabilir bir hedef haline geliyor.”

Doğru operasyon için doğru teknoloji seçilmeli

LA Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Çağdaş Yıldız, otomasyon teknolojilerinin sağladığı avantajlarla ilgili şunları söyledi: “Depo yönetim yazılımları lojistik depolarında birden fazla müşteri operasyonunun rahatlıkla yönetilmesini, depo kapasitelerinin ve işgücünün verimli kullanılması sağlamaktadır. Her şeyden önemlisi sipariş işleme süreçlerinde siparişlerin doğru özelliklerde stokla karşılanmasını, sevkiyat hatalarının sıfırlanmasını, hızlı sipariş toplama süreçleriyle depodan hızlı sipariş sevk edilmesini sağlamaktadır. İade yönetimi de farklı operasyonlarda çok fazla önem arz eden bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Lojistikte otomasyon teknolojilerinin kullanımı maliyetlerin düşürülmesini verimliliğin artırılmasını ve müşteri hizmet seviyesinin arttırılmasını sağlamaktadır. Fakat doğru operasyonda doğru teknoloji seçimi önem arz etmektedir. Doğru operasyonda doğru teknoloji yatırımı yapılmadığı için çöp olan yatırımlar yapıldığına şahit olmaktayız.”

Birden fazla ve farklı teknoloji kullanılmalı

Sistek Satış ve Pazarlama Müdürü Ş.Ümit Kırbaşlı ise rota planlama sistemlerinde birden fazla ve farklı teknolojiler kullanılması gerektiğini belirtti: “İyi bir rota optimizasyon sisteminde, tek bir tekniğin yerine, birden fazla ve farklı teknolojiler kullanılmalıdır. Bu sayede, eşzamanlı dağıtım ve toplama, zaman kısıtlı duraklar, çoklu taşıma kapasiteleri, mesafe kısıtlı optimizasyon, bölgeli optimizasyon, parsiyel taşımacılık problemleri çözülebilirken diğer yandan;  katı madde taşımacılığı, servis optimizasyonu, sıvı madde taşımacılığı, tehlikeli madde taşımacılığı, gıda taşımacılığı, soğuk zincir taşımacılığı gibi farklı sektörlerin gereksinimlerine yanıt üretmek de mümkündür.
Rota planlama sistemlerinin işletmelere sağladığı maliyet düşürücü kazanımların yanı sıra ekonomi ve çevreye yaptığı katkılar da somut olarak gözlemlenebilmektedir. Toplamda daha az yakıt tüketimi ile ekonomik ve ekolojik yararlar sağlanırken, mesafelerin kısaltılması ile de şehir içi/ şehirler arası trafik yoğunluğunu azaltıcı yarar sağlanmaktadır.”
ETİKETLER : Sayı:912

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics