Dosya Perakende ve Lojistik 11 MART 2013 / 08:30

Perakende ve lojistikte BT kullanımı artıyor

Türkiye perakende ve lojistik sektörlerinde bilgi teknolojilerinin kullanımı Türkiye’de her geçen gün önem kazanarak artıyor. Ancak genel görüş kullanımın henüz beklenen seviyede olmadığı yönünde.

Türkiye dünyayla kıyaslandığında perakende ve lojistik sektörlerinde BT kullanımında hızla ilerliyor.
DHL Supply Chain Türkiye Genel Müdürü Hakan Kırımlı ülkemizde perakende operasyonlarının çok noktalı dağınık bir yapı sergilediğinden halen pazarın yüzde 60’ının organize bir yapı kazanmadığını açıkladı. Yüzde 40’lık bir bölümün organize bir şekilde yönetildiğinin söylenebileceğini de belirten Kırımlı, bunun 124 milyar avro büyüklüğündeki Türk perakende sektörü için oldukça düşük bir rakam olduğunun altını çizdi. Perakende sektöründe bilgi teknolojilerinin, sektör yapılanması geliştikçe artacağını söyleyen Kırımlı, bu amaca yönelik olarak, depolama ve dağıtım yanında eğilimlerle paralel birçok özellikli hizmet sunarak ve teknolojinin imkanlarından yararlanarak hem tüketici sektörüne verilen hizmet portföyünü hem de sektörü geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
LA Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Çağdaş Yıldız ise Kırımlı’nın tersine Türkiye’nin konumuyla ilgili şunları söyledi:  “Türkiye’de perakende ve lojistik sektörlerinde bilgi teknolojilerinin kullanımı küresel kullanım oranı seviyelerine yaklaşmış durumdadır. Bunda hem küresel şirketlerin Türkiye’de yürüttükleri operasyonlar, hem Türk şirketlerinin yürüttüğü uluslararası operasyonlar, küresel rekabet, artan müşteri gereksinimleri, müşteri tatmininin gereksinimlerinin değişmesinin, Türkiye’deki tüketici davranışlarının küresel tüketiciyle aynı yönde olması ve aynı beklentiye ulaşmasının payı bulunuyor. Türk şirketleri de artık küresel rekabete cevap verebilmek, küresel tüketici gereksinimlerine cevap verebilmek için bilgi teknolojileri yanlarına almadan bir operasyona atılmıyor.”
Bilgi teknolojilerinin tek bir sektör olmanın dışında birbirine bağlı birçok teknik, sosyal ve iş ilişkisi ile örülmüş alt unsurları barındıran yapıda olduğunu söyleyen Navigatör İş Uygulamaları Hizmet Yöneticisi Melike Ayköse, sektörün sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesi için yapıyı oluşturan unsurların (İçerik ürün ve hizmetler, altyapı yatırımları, kamu harcamaları, politika ve düzenlemeler, bilgi teknoloji eğitim ve becerileri) her birinin birbiri ile bütünleşik ve etkin biçimde çalışmasının önemine değindi. Ayköse, Türkiye’de BT alımlarının devlet harcamalarının önemli bir kısmını oluşturduğunu, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında geride kalsa da kamu alım gücü potansiyelinin geliştirilmesinde fırsatların çok olduğunu söyledi. Türkiye’nin dünya ile kıyaslandığında önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Ayköse, sektördeki rekabeti, katma değerli çözümlere odaklanmak yerine, fiyatlama olarak gören çok sayıda şirketin bulunduğunu belirtti. Bu durum karlılık oranlarını olumsuz etkilediğii söyleyen Ayköse, ekonomik göstergeler ile paralel seyreden bilişim teknolojileri sektöründe geçmiş yıllara bakıldığında en çok büyümenin telekomünikasyon, finansal hzmetler, üretim, kamu, taşımacılık, ulaştırma, dağıtım, sağlık, perakende sektörlerinde gerçekleştiğini belirtti.
Vector Satış Müdürü Ergün Ufuk ise üretici şirketlerden almış olduğumuz veriler neticesinde Türkiye’deki durumun dünyayla karşılaştırıldığında biraz farklı olduğunu belirtti. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde üretici şirketlerin cirolarının önemli bir kısmını perakende projelerinin oluşturduğunu söyleyen Ufuk, Türkiye’de bu durumun lojistik şirketlerden yana olduğunu belirtti. Türkiye’de perakende ve lojistik başta olmak üzere diğer sektörler de düşünüldüğünde özellikle bilgi teknolojileri kullanımlarının şu anda beklenen düzeyde olmadığını söyleyen Ufuk, üretici raporlarına göre gelecek dönemlerde oldukça iyi yerlere geleceğini öngördüklerini belirtti.
Zebra Technologies Türkiye Ülke Müdürü Can Tolu ise Türkiye’nin bu alanda dünya standartlarını yakaladığını hatta bazı alanlarda öne bile geçtiğini söyledi. Şu an bazı müşterilerinin Türkiye’de uyguladığı çözümleri yurtdışı şubelerinde de uygulamaya koyduklarını belirtti.

Pazar iştah kabartıyor

Tecpro Bilgi Teknolojileri Barkod & POS Otomasyon Sistemleri Kanal Yönetmeni Uğur Demirdiş, Türkiye’nin bu anlamda büyüyen ve tüm üreticilerin iştahını kabartan bir pazara sahip olduğunu belirtti. Birçok yeni markanın Türkiye’de bulunan bu büyük potansiyeli kullanmak ve buradan pay almak istediğine değinen Demirdiş, diğer büyük Avrupa ülkelerinde bu tür teknolojilerin kullanımının oldukça yaygın olduğunu söyledi. Türkiye için düşünüldüğünde kat edilecek daha çok yol olduğuna dikkat çeken Demirdiş, öbür taraftan da yeni teknolojilere hızlı uyum sağlayan bir yapının mevcut olduğunun altını çizdi.

Önümüzdeki birkaç yıl içinde atılımlar olacak

itelligence Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Dr. Abdülbahri Danış ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
“Son yıllarda Türkiye’de ciddi bir gelişme var. itelligence Türkiye olarak, özellikle perakendecilik sektöründe son yıllarda pek çok müşterimiz oldu. Bu şirketlerin şu an kullandığı sistemlere bakarsanız, aslında yurtdışındaki rakiplerinden veya büyük perakendecilerden hiç de geride olmadıklarını görürsünüz. Bu anlamda Türkiye’de oldukça yenilikçi çözümler kullanılıyor. Dünya lideri perakende ya da lojistik şirketlerinin, yurtdışında veya Türkiye’de yapılan çeşitli örnek uygulamaları çok hızlı bir şekilde benimsediklerini görüyoruz. Burada en önemli noktalardan biri, Türk perakendecilerin özellikle yurtdışında da artık ciddi hedeflerinin olması ve bu teknolojileri kullanmadan yurtdışında ciddi pazar paylarına ulaşmanın veya rekabet etmenin artık mümkün olmadığını görmeleri. Görünen o ki özellikle önümüzdeki birkaç yıl içinde, bu sektörde çok ciddi atılımlar olacak.”
ETİKETLER : Sayı:912

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics