Dosya Rekonomi Başlıyor! 25 KASIM 2017 / 17:55

Küreselleşme, yerelleşmeye (mi) dönüşüyor?

Accenture Digital Ortadoğu ve Türkiye Ülke Lideri ve Yönetici Ortağı Xavier Anglada, Bilişim Zirvesi ‘17’de ilk günün uluslararası açılış konuşmacılarından biri oldu ve ‘Digital Transformation Journey’ (Dijital Dönüşüm Yolculuğu) sunumuyla hem Accenture’ın küresel çalışmaları hakkında bilgiler verdi hem de dijital gelecek odaklı beklentilerini paylaştı.
Çok uluslu bir şirket olan Accenture’ın 150 ülkede ofisi olduğunu belirten Xavier Anglada, “Dijital ve küreselleşmeyle ilgili her şey bizim yaptığımız işlerin de merkezinde” dedi ve ekledi: “Murat Göçe, Bilişim Zirvesi 2018’i tanıtırken, duvarları yıkmaktan bahsetti. Ben de sunumumda bu duvarlardan bahsedeceğim.”
BT anlamında çok uluslu şirketlerin ve yerel şirketlerin deneyimlediği zorluklara değinen Xavier Anglada, yaptıkları bir araştırma ile pek çok ülkede CIO ve CTO’larla görüştüklerini, sonuçta şirketlerin yüzde 86’sında BT stratejileri ve sistemlerinin küreselleşmenin ortaya çıkardığı bariyerlere karşı son derece hassas olduğunu gördüklerini belirtti. Bu sonucu, “İnsanları, ürün, hizmet ve veriyi sınırlar içerisinde hareket ettirmek gittikçe zorlaşıyor ve küreselleşme ulusallaşma ve çok ulusluluk kavramlarında fikirler değişiyor” şeklinde yorumlayan Xavier Anglada’ya göre, bu da geleneksel küreselleşmeden bahsettiğimizde, son 15-20 yılda yaşadığımızdan farklı bir trende ilerleme demek. Küreselleşme 2.0’dan bahsederken, aslında bunun ‘globalleşmeden uzaklaşma’ olarak adlandırılabileceği yorumunu yapan Anglada, bu tezini şöyle detaylandırdı:
“Korumacı politikalarda büyük değişiklikler ve bunun önemli sonuçları var. Ticareti sınırlandıran tedbirlerin sayısı arttı ve artmaya devam ediyor. Evet duvarları yıkıyoruz, ama toplam ticaret faaliyetine baktığımızda durum farklı. Bir önemli nokta da doğrudan yabancı yatırımları. 2013’lerde bu başlıkta küresel bir gerileme yaşandı, ama 2016’da da yabancı doğrudan yatırımın istediğimiz hızda büyümediğini görebiliyoruz. Küreselleşmeyi yönlendirenler dijital şirketler. Mesela Amazon, çok uygun ve erişilebilir fiyatlarda hizmetler sunuyor ve bahsettiğimiz sınırlar ortadan kalkıyor. Küresel ticarette her şey çokuluslu şirketlerce yönetiliyor. Yoksulluğu azaltma çabalarına rağmen, piramidin üstünde 0,1’lik bir yatırım, piramidin alt tarafındakilere çok daha az etkide bulunuyor. Son 20 yılda dijital dünya sayesinde fakirlik hattında azalma, bu anlamda politikalarda yeni bir açılım, küresel bir geçiş var. Piramidin bu alt kısmına daha fazla ürün ve daha fazla hizmet sağlanması noktasında dijital şirketler ciddi katkılarda bulunuyorlar. Ama bu devrim, yani korumacı politikaların artırılması, veri akışlarını yasal kurumlarca daha fazla düzenlenir hale getirdi. ‘Veri yeni petrol’ diyoruz, ama sadece yeni petrol değil, çünkü veri tekrar kullanılabilir, artırılabilir, değer yaratılabilir. Bu noktada dünyanın iki tarafı var: Bir taraf politikaları oluşturuyor, öbür taraf da daha açık bahçeleri yaratmaya çalışıyor.”
 
Karmaşa daha da artacak
 
Xavier Anglada, bu noktada politikalara ve yasal düzenlemelere değinirken, korumacı politikalara ve bunların getirdiği sınırlamalara işaret etti. “Bu, çokuluslu şirketlerde geçmişte olduğundan daha fazla olumsuz etkiye sahip” yorumunu yapan Xavier Anglada’ya göre, CIO ve CTO’lar için yeni bir pazara girmek, daha fazla yasal düzenlemelere maruz kalmak demek olacak. “Evet duvarları yıkıyoruz, ama bunu yaparken, iş dünyası ve politikaları yapan tarafları bir araya getirmemiz lazım” diyen Anglada, iş dünyasına etkileri şöyle analiz etti:
“BT maliyetleri artacak. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde artan küreselleşme karşısındaki bariyerler, BT fonksiyonları için ciddi bir problem olmaya devam edecek. Çünkü operasyonel karmaşayı artıracak. Yani bu korumacı yaklaşım sebebiyle hem biz daha yüksek maliyetlerle karşılaşacağız hem nihai müşterilere de bu yansıtılacak. Kompleks yapı birçok boyutta etkilenecek. İlk boyut güvenlik ve bu konuda yeni yatırımların yapılması gerekecek. Sınırlar ötesi iletişim için uyum çalışmaları yapılması, daha entegre bir yaklaşım olması lazım ve etkinliğin artırılması gerekiyor. Ama bu da karmaşayı artıracak. Entegre edebilmek için daha fazla çaba harcamak gerekecek. İkinci boyutta, kısa vadede daha fazla istihdam olacak ama bu istihdamın değerlendirilmesi konusunda bir yetersizlik olacak ve yetenekleri bulmak daha zor olacak. Üçüncü boyutta, dijital beceriler konusunda bazı sınırlamalar olacak. Örneğin, şirketlerinizde bulut ve analitik gibi konularda yatırım yaptınız, ama bulut hizmetlerinde bazı değişiklikler olacak, veriler ilgili ülkenin bulut yapısında kalacak. Son boyutta ise stratejik ve operasyonel planların ciddi şekilde revize edilmesi gerekecek. Çünkü küreselleşme karşısında artan engeller, organizasyon içerisinde bulunan BT ve operasyon sorumlularına zorunluluklar getirecek. Pek çok yeni teknolojimiz var ve küresel dönüşümün bir parçasıyız, bu tehditlerle karşı karşıya kalabiliriz. Bu anlamda iç stratejilerin buna göre uyarlanması ve yeni teknolojiler kullanılarak bunun yapılması lazım. 2000’lerde lokallikten uzaklaşma, yani küreselleşme trendi vardı. Bugünse dört önemli nokta var. Birincisi gündeminizi yeniden düzenlemeniz, stratejik planlamaya yeni bir bakış açısı katmanız lazım. İkincisi; yerel avantajları oluşturmanız, BT stratejilerini, süreçleri ve altyapıyı adapte ederken, bütün pazarlarda tam olarak yerel kalmaya devam edebilmeniz lazım. Üçüncü olarak; verinin riskini ortadan kaldırmanız, karar alma mekanizmalarını optimize etmek ve yıkıcı etkileri önleyebilmek için en önemli bilgi akışlarını yeniden değerlendirilmesi ve korunması gerek. Dördüncüsü; bu anlamda yeni teknolojilerin, kompleks ve evrimleşen yasal kuralları ve mevzuatları takip edebilmek için kullanılması gerek. Bizim de bununla baş edecek yöntemlerimiz, araçlarımız ve fırsatlarımız var.” 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics