Dosya Rekonomi Başlıyor! 25 KASIM 2017 / 18:04

Yapay zeka trenini kaçırmayacağız!

Bilişim Zirvesi’ni, 2000 yılından itibaren bilişimin tüm paydaşlarını bir araya getiren, sorunlarına çözüm arayan, geleceğe yönelik vizyoner bakış açılarının paylaşıldığı ve sektörümüzün de gelişimine önemli katkı sağlayan önemli bir organizasyon olarak tanımlayan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, yaptığı konuşmada şu bilgileri verdi:
“BTK Başkanı olarak üçüncü kez katıldığım ve bu yıl 17’ncisi düzenlenen zirve için emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Dijital bir devrim yaşıyoruz. Zirvenin mottosunun ‘Yıkıcı ve yenilikçi dijital ekonomi, Rekonomi başlıyor’ diye belirlenmiş olması, sayısal ekonominin birçok gelişim ve değişimi bir arada barındırdığına işaret ediyor. Sektörümüzdeki gelişmeler aslında bir taraftan mevcut iş modellerini, iş kollarını, yenilikçiliğe ayak uydurmayan firmaları kaldırırken, bir yandan da yeni iş modelleri ve iş kolları ortaya çıkmakta, yeni fırsatlar sunmakta. Bu gelişmeler çalışanları ve işverenleriyle bütün özel sektörü olduğu gibi kamu idarelerini de çok yakından ilgilendiriyor ve bütün paydaşların bu gelişimi yakalamalarını zorunlu kılıyor. İki farklı yaklaşım sergileyebiliriz burada, birincisi teknolojik gelişmelerin işimizi nasıl etkileyeceği, ikinci olarak da gelecekte yaptığımız işin kalıp kalmayacağı veya işimizi teknolojik gelişmelere nasıl adapte edeceğimiz hususlarını değerlendirmek gerekir. Yani hangi teknolojik gelişmeleri nasıl kullanabiliriz, hatta gelişim için ne tür teknolojik altyapılara ihtiyacımız var, ne tarz teknolojileri kullanmalıyız sorularını sormamız lazım. Birinci yaklaşım, geleceği takip etmemizi, ikinci yaklaşım ise geleceği yakalamamızı hatta öngörmemizi sağlayacak. Bugün burada yapılacak olan bütün konuşmalar ve değerlendirmelerde bu iki yaklaşım belirleyici olacak. Herkes bilmelidir ki artık geleceği takip etme ya da yakalama hedefinin reel olarak sağlanması ve bunun yanında da öngörmeye artık başlamamız gerekmekte. Sadece geleceği takip etmek yetmemekte, geleceği öngörenlerden olmamız gerekmekte. Tarih boyunca milletlerin büyük sıçramalar, takip ile değil öngörü ve ona göre hareket edilmesi ile olmuştur. Teknolojik gelişmelerin sağlıklı bir şekilde devam edilmesi, ülkelerin bilgi teknolojileri ve iletişim altyapısının sağlamlığına ve güvenilirliğine bağlı. Elektronik haberleşme sektörü de tam bu gelişmelerin odağında yer almakta. Zirvenin temasında yer alan yıkıcı ve yenilikçi teknolojileri de dikkate alarak iki önemli gündeme değinmek istiyorum. Birincisi, yıllardır söylediğimiz geniş bant altyapısının geliştirilmesi. İkincisi de ürünlerimizin millileştirilmesi ve yerlileştirilmesi. Geniş bant altyapısının geliştirilmesini dijital ekonominin temel yapıtaşı olarak görebiliriz. Bilişim sektörünün ülkelerin geleceğindeki yerini göz önünde bulundurarak hepimizin, yani üreticilerin, vatandaşların ve kamu kurumlarımızın yerlilik ve milliliğe ayrı bir önem vermesi gerekmekte. Kritik alanlarda daha da dikkat edilmesi gereken bu konuyu hassasiyetle ele alıp çalışmalarımıza bu bilinçle devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum.”
Geniş bant hizmetlerinin, ülkelerin sosyal ve kültürel kalkınmasında itici güç olduğunun altını çizen Dr. Ömer Fatih Sayan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Geniş bandın geliştirilmesi için bilişim hizmetlerinin artması için kurum olarak gereğini yapıyoruz. Kurum olarak mesai harcadığımız konulardan birisi de 5G. Bütün dünyada artık 2020 yılı anons ediliyor ama toplantılarda bunun her geçen gün biraz daha öne geldiği görülmekte. Biz de bundan önceki mobil teknolojiler gibi 5G’nin de yüksek kapasitede şebekeye ihtiyaç duyduğunu öngörüyoruz. Şebeke yayılımını artırmamızı ve en çok otonom arabalar gibi nesnelerin internetiyle makineler arası haberleşmenin artmasına yoğunlaşmamızı gerekli kılıyor. Nitekim 5G Türkiye Forumu’nu kurduk. Bu forum çatısı atında ülkemizdeki tüm paydaşlarla birlikte uluslararası 5G teknolojileri ve standartların belirlenmesi sürecini yakından takip ediyoruz, katkıda bulunuyoruz. 5G konusunda önde olan ülke ve uluslararası organizasyonlarla iş birliği anlaşmalarının yapılması da planlanmakta. Bu çerçevede yüksek teknoloji alanında söz sahibi Japonya, Güney Kore ile iş birliği yapacağız.”
 
Gündemde güvenlik ve yapay zeka var
Veri güdümlü yenilik, yeni iş modelleri ve sayısal uygulamalar, tarım ve sağlık gibi sektörleri ve çalışma modellerini adeta değiştirmeye başladı. “Çok daha etkin veri işlenebilmesi ticari hayatın pek çok alanını derinden etkiledi” diyen Ömer Fatih Sayan, şunları kaydetti:
“Verilerden elde edilen korelasyonlarla pek çok ülkenin milli hasılasından daha fazla satış yapan şirketler ortaya çıktı. Korelasyon temelli bir dünyaya gidildiği yönünde değerlendirmeler yaygınlık kazanmakta ve bu değerlendirmelere göre verilerin kısıtlı olduğu eski zamanlarda bilim adamları da adeta teorilere ihtiyaç duyuyorlardı ama bu veriler sayesinde artık veriler konuşmakta ve bütün varsayımlar buna göre yapılmakta. Bu yüzden bilimsel metodolojilerin de artık daha da değişeceği iddia edilmekte. Artık korelasyonun nedenselliğin yerini alacağı ve niçin sorusundan ziyade ne sorusunun daha önem kazanacağı ortaya çıktı. Pek çok ülke bu verilerin güvenliği, gizliliği ve siber alemde korunabilmesi daha da önem kazandı. Pek çok ülke milli bir siber güvenlik stratejisi hazırlarken, kişisel verilerin mahremiyetine yönelik ulusal stratejilerden çok fazla bahsetmek mümkün olmuyor. Kişisel verilerin gizliliği, müşterilerin e-ticaret güvenliğini doğrudan etkileyen hususlar olarak ortaya çıkmakta. Türkiye'de de siber olaylara müdahale merkezi kurumumuz bünyesinde kurulmuş durumda. Ülke genelinde tüm kurum ve kuruluşlarda gerekli koordinasyonu sağlayarak, ülkemize yönelik siber tehditlerin tespit ve bertaraf edilmesi, açıkların tespit edilmesi, önlem alınması, ilgili tarafların uyarılması görevlerini yerine getiriyoruz. Bu noktadan bütün siber olaylara anında müdahale etme imkânımız bulunmakta. Biraz önce verilerden bahsettim, bunun işlenmesi büyük veri yönetimi ve yapay zekanın kullanılması, son zamanlarda çok da öne çıkan bir kavram oldu. Bazı ülkeler bütün stratejisini yapay zeka üzerinden kurmakta. Yapay zekâ bu noktada kaçırmamamız gereken bir tren olarak önümüze çıkıyor.”
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics