Dosya Rekonomi'ye Hazır mısınız? 05 KASIM 2017 / 17:30

AR-GE’DE ODAKLANDIĞIMIZ BAŞLIKLAR NET

Netaş İş Geliştirme Direktörü Mesut Şen
“Günümüzün ileri teknolojisinin sağladığı imkânlar, fiziksel dünya ile dijital dünya arasındaki sınırların giderek kaybolmasına neden olurken, bu radikal değişimin iş yapış biçimlerimiz üzerindeki etkisi de derinleşiyor. Her sektörden her ölçekteki kurum, gerek kendi inisiyatif kullanarak, gerekse rekabet nedeniyle dijital dönüşümden etkileniyor. Mobil teknolojilerin, bulut sistemlerin, IoT uygulamalarının ve büyük veri analitiğinin getirdiği fırsatlar, kurumların hem iş süreçlerindeki hem de ürün ve hizmetlerindeki değişimi hızlandırdı.
Bu hızlı değişim karşısında, dijital dönüşümün zorlu tarafının teknoloji değil, bu değişimi etkin olarak yönetmek ve bu değişime ayak uyduracak kadrolarla birlikte çalışabilmek olduğu ortaya çıkıyor. Sektörel araştırmalara göre, dijital çağ ile gelen dönüşümü ve iş modellerindeki değişimi yönlendirip yönetebilecek personel, rekabetin en yoğun olduğu kaynak. Dolayısıyla kurumlar öncelikle kültürlerini değiştirme zorunluluğu ile karşı karşıyalar.
Teknolojideki hızlı değişimi fırsata dönüştürecek karar vericiler ve kadrolar organizasyonlarda yer aldığında ise kurumların dijital dönüşüm süreçlerini birlikte yürütecekleri iş ortaklarıyla buluşmaları gerekiyor. Teknoloji altyapısının kurulmasından, üretimin veya servislerin optimizasyonuna, kurumların siber güvenlik açıklarının tespit edilip önleyici tedbir alma ve müdahale süreçlerinin oluşturulmasına kadar kurumların alanında uzmanlaşmış partnerlerle çalışmaları gerekiyor. Zira yetkinlikleri ne olursa olsun hiçbir kuruluşun tek başına altından kalkamayacağı karmaşıklıkta bir süreç söz konusu.
Bu hızlı değişim karşısında, Türkiye’nin lider sistem entegratörü olarak, 50 yıllık deneyimimizle, büyük dijital dönüşüm projelerine imza atmaktan dolayı çok mutluyuz. Biz de bu hızlı değişime uyum sağlayan yapımızın korunması ve 800 mühendisin çalıştığı Ar-Ge’mizdeki yetkinliklerimizin ve servis yeteneklerimizin yıkıcı teknolojiler karşısında esnek bir yapıda olmasını önemsiyor, bunu sağlamak için bilinçli şekilde çalışıyoruz.
Netaş’ın Ar-Ge çalışmalarında en fazla odaklandığı alanlardan biri ağ erişimi olan cihazların birbirleri ve uygulamalarla iletişim içerisinde olduğu IoT ve IoT uygulamalarını mümkün kılan IoT platformu. Dünya genelinde IoT cihaz sayısının 2020 yılında 30 milyar adedi geçmesi beklenirken, mevcut uygulamalar, akıllı çözümler olarak hem hepimizin hayatını hem de ürün ve hizmet süreçlerini değiştirmeye başladı bile.
Netaş’ın geliştirdiği IoT platformu, yatay mimarisi ile farklı tipteki IoT cihazlarının ve bu cihazların başka protokollerle iletişim kurdukları uygulamalar arasında ölçeklenebilir olarak hızlı, etkin ve güvenli iletişim sağlıyor. Bu platform üzerine inşa edilen Netaş’ın farklı dikeyler için sunduğu akıllı çözümler enerji, spor, ulaşım, saha servis yönetimi, eğitim, sağlık gibi başlıklar altında yer alıyor. Kentlerin veya site gibi yapıların enerji yönetiminin dijital altyapıya kavuşturularak enerji verimliliğinin artırılması için Netaş’ın geliştirdiği çözümler arasında, her tür sayaç verisinin otomatik bir biçimde bulut tabanlı olarak uzaktan okunması ve yönetilmesini sağlayan Netaş Enerji Otomasyon Sistemleri (NEOS) ile akıllı şebeke çözümleri altında OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemi) bulunuyor. Kent aydınlatmasının tek bir noktadan yönetimi ve kontrolüne imkân tanıyan NEOS çözümleri, ciddi iş gücü ve zaman tasarrufunun yanı sıra hem yüzde 70’e ulaşan enerji tasarrufu hem de güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlıyor.
Mobil teknolojinin servis operasyonlarını baştan aşağı nasıl değiştirdiği ise Netaş’ın saha servis yönetim çözümü Mobi-fi’da açıkça görülüyor. Hem saha kurulumu, operasyonu ve proje yönetimini, hem stok ve envanter yönetimini hem de iş havuzundaki görevlerin ekiplere paylaştırılarak harita kullanımı ile yönetilmesinde sunduğu otomasyon ile Mobi-fi saha operasyonlarında işgücü ve zaman tasarrufu sağlayarak, bu hizmetleri sağlayan kuruluşların maliyetlerini ciddi biçimde aşağı çekiyor.
Dijital dönüşüm safhasında kurumların ihtiyaçlarını karşılayabilmenin yanında, gelişmiş profesyonel hizmetler çatısı altında Netaş Siber Operasyon merkezimizde siber güvenlik (SOC) ve network (NOC) operasyon hizmetlerini 7/24 sağlıyoruz. Böylece kurumlar, bu değişim sırasında güvenlik endişelerini de adreslemiş olarak yatırımlarını yapabiliyorlar.”
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics