Dosya Rekonomi'ye Hazır mısınız? 05 KASIM 2017 / 17:09

YENİLİKLERE AÇIK OLMAK BELİRLEYİCİ

360+ Media Interactive Kurucusu Zehra Öney
 
Dijital çağ, başarı elde etmek isteyen şirketlerin dijital platformda en iyisi olmalarını gerektiriyor. Dijital dönüşümün, şirketleri genel olarak müşteri ve çalışanlar için değer üretmek, dijital ekonomide daha etkili rekabet edebilmek üzere yeni teknoloji, iş modelleri ve süreçler etrafında yeniden yapılanmak konularında yatırım yapmaya zorladığını söylemek mümkün. Ancak en önemli değişimin elbette yönetim zihniyetinde gerçekleşmesi gerekiyor. Şu anda dijital pazarlamanın geleneksel pazarlama kanallarından 10 kat daha fazla etkili olduğu biliniyor. Kuruluşların yöneticisi konumundaki kişilerin bu dijital devrimin önemini kavrayarak işletme stratejilerine dijital dönüşümü dahil etmeleri çok önemli. Faaliyet gösterdikleri sektörler ne kadar farklı olursa olsun, günümüzde artık tüm şirketler birer “teknoloji şirketi”ne dönüşüyor. Örneğin; yemek sektöründe faaliyet gösteren Domino’s dünya çapındaki pizza servisini geliştirmek için 400 yazılım ve veri analiz uzmanını işe aldı. Şirket; drone’lar, sürücüsüz otomobiller ve mobil fırınlar gibi yenilikler üzerinde çalışarak, teslimat alanındaki yetkinliğini artırmayı ve neler yapılabileceğini keşfetmeyi planlıyor.
Kurumların, aynı zamanda çalışanların beklentilerini iyi yönetebilmeleri de dijital dönüşümün uygulama alanlarından biri. Pek çok şirket, çalışanlarına yeni eğitim programları sunuyor. Örneğin; satış için kullanıcı veri tabanını segmente etmek artık tek başına yeterli değil. Sahadaki satış ekibinin de günümüz koşullarına adapte olması gerekiyor. İş süreçlerinin dijitalleşmesi ve proje takip uygulamalarının kullanımının artması, iş akışlarını hızlandırmanın yanı sıra, çalışan performansının da daha iyi ölçümlenebilmesi ve yönetilebilmesini sağlıyor. Departmanlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve işbirliğinin artırılması için kurumsal açıdan yeniden yapılanmalar da sıkça karşılaştığımız bir örnek. Çünkü çalışanların bireysel olarak gösterdikleri çaba kadar, departmanların ve bölgesel, ulusal ya da uluslararası ölçekteki birimlerin de birlikte ve eş zamanlı olarak hareket edebilmesi gerekiyor.
Bununla birlikte, her kurum dijital dönüşüm için bir yol haritasına sahip değil: Altimeter tarafından yapılan araştırmaya göre; şirketlerin yüzde 20,3’ünün dijital trendleri anlamada ve uzmanlıkta eksikliği bulunuyor. Bu tür şirketlerde sadece son kullanıcı deneyimi değil, aynı zamanda çalışan deneyimi de etkileniyor. Yine aynı araştırma kapsamında katılımcılar kendi şirketlerindeki çalışanlar ve yönetimdeki dijital uzmanlığın az olmasını, dijital dönüşümün fazla maliyetli olarak görülmesini “zorluk” olarak değerlendiriyor. Yeniliklere açık bir şirket yönetim kadrosunun neler başarabileceğini hayal etmemize gerek yok. Dijital dönüşüme önem veren Apple, Amazon, Google, Facebook, Netflix, Starbucks gibi son derece başarılı örnekler var karşımızda. Türkiye’de de IDC Digital Retail Summit 2017’de Arzum’un Dijital Dönüşüm Projesi’nin ödül aldığını bilmek, son derece heyecan verici.
Mobil cihazların kullanım şekilleri gün geçtikçe değişiyor. İnsanlar mobil araçlarını artık iş, alışveriş, eğlence ve daha birçok şey için kullanıyor. Bu yüzden şirketlerin öncelikle online mobil varlığına doğru geçişleri, AR-VR (Artırılmış Gerçeklik, Sanal Gerçeklik) gibi uygulamaları takip etmeleri, yapay zeka, Iot gibi teknolojileri verimli kullanmaları, çağı yakalamaları için bir gereklilik durumunda.
Bilişim Zirvesi’nde ilk gün ana salonda ‘Yenileşim ile REkonomi'yi Konuşuyoruz Oturumu’nda konusunda çok uzman, değerli panelistlerimle gerçekleştireceğimiz sohbette öncelikle dijital dönüşüm süreçleri, şirket ve kurumları nasıl bir değişime zorluyor, dijital ekonomide hayatımıza giren yeni kavramlar, yeni araçlar neler, şirketlerin yol arkadaşı olan kurumlar yani danışman şirketler bu değişimi öncesinde nasıl gördü ve bununla ilgili kendi değişim süreçlerini nasıl yönettiler, değişimi hızlı yapan şirketlerin izledikleri metotlar ve vizyonlar neler olmalı, dijital ekonomide, finans ve bankacılıkta kripto para konusunda son gelişmeler ve gelecekte bu araçların dünya ekonomisi üzerinde yaratacağı olumlu-olumsuz gelişmeler neler olacak konuları üzerinde konuşacağız. Ayrıca dünya ekonomisini agresif bir şekilde etkileyen AR, VR, AI, IoT, M2M teknolojilerinin yayılma ve gelişme süreçleri mobil gelecekte şirket, kurum ve kişilerin yaşam, kariyer ve iş yapış şekillerini olumlu-olumsuz değiştireceği ve etkileyeceğini de konuşacağız.”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics