Dosya Rekonomi'ye Hazır mısınız? 05 KASIM 2017 / 16:18

YIKICI TEKNOLOJİLER İÇİN YOL HARİTASI

KPMG Türkiye Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Direktörü Servet Gözel:
 
“Bağlanabilirlik, rekabet ve yakınsama; ağların tasarlanma, kurulma ve sürdürülme şeklinden içerik akışına ve kullanıcıların hizmetlere erişmesine olanak sağlayan kanallara kadar telekomünikasyon sektörünü her yönden yeniden tanımlıyor. Telekomünikasyon şirketleri müşterilerine daha iyi hizmet sunmak için yıkıcı teknolojilere büyük yatırımlar yapıyor. Veri bakımından zengin ve büyük müşteri tabanlarına sahip telekomünikasyon şirketleri, müşterileri anlama ve kişiselleştirilmiş ürün/hizmet sağlama yönünden güçlü bir konumda. Bu anlayış, veri analitiği ve ilişkili yapay zeka ile bilişsel makine öğrenimi alanında kayda değer bir yatırım ve ayrıca müşteriye yönelik doğru pazarlama kararları almak için analitik içgörüler gerektiriyor. Veri analitiği, mobil, bulut, sosyal medya, IoT, pazarlama platformları, dijital ödemeler ve yapay zeka alanları, müşterilere hizmet verme şekillerini tümüyle değiştirmekte. Mobil teknoloji ve veri analitiği, telekomünikasyon kuruluşlarının operasyonlarını yürütme şekli üzerinde en büyük etkiye sahip unsurlar olarak görülüyor.
Hayatımızdaki payı her geçen gün artan nesnelerin interneti, sanal ve artırılmış gerçeklik, yapay zekâ, blockchain gibi teknolojiler, büyük soru işaretlerini de beraberinde getirdi. KPMG, yıkıcı teknolojilerin doğrudan hedef aldığı telekomünikasyon sektörünü araştırdı. “Telekomünikasyon Sektöründe Yıkıcı Teknolojiler” araştırması, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 17 ülkeden 580 telekomünikasyon yöneticisinin katılımıyla yapıldı. Araştırma, sektörün oyuncularının kasırga gibi yaklaşan yıkıcı teknolojilerin hızına ayak uyduramadığını ortaya koyuyor.
KPMG olarak, telekomünikasyon şirketlerinin ezber bozan teknolojilere yatırım yapma ve bu teknolojileri nasıl uyarladıklarını ortaya çıkarmak için Forrester Consulting aracılığıyla yaptığımız araştırmaya göre; şirketlerin sundukları ürün ve hizmetleri geliştirmek, maliyetlerini düşürmek ve rakiplerine üstünlük sağlamak için ezber bozan teknolojileri kullanmaya hevesli göründüklerini söyleyebiliriz. Diğer taraftan, sektör yöneticileri ezber bozan teknolojilerin mevcut işletme modellerinin baltalanmasından ve yeni teknolojileri uyarlamada şirketlerin esneklik ve çeviklik bakımından eksik kalmasından endişe duyuyorlar. Yıkıcı teknolojiler, işletmenin iki farklı alanını etkileyebilir.
  • Müşteriler: Müşterileri çeken, hizmet eden ve elinde tutan teknolojiler.
  • Operasyon: Operasyonel mükemmellik ve üretkenlik sağlayan teknolojiler.”