Dosya Sağlık Sektöründe Bilişim 23 HAZİRAN 2014 / 08:40

Sağlıkta teknoloji ihraç etmeye doğru

Sağlık Bakanlığı’nın, ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’ çerçevesinde yaptığı çalışmalar devam ederken, özel sektörde de sağlıkta bilişim yatırımları kendini gösteriyor. Diğer yandan Ankara sağlık alanında öncü bir rol üstlenerek teknoparklarıyla da sektöre büyük destek veriyor.

Ülkemizde sağlık sektöründeki pek çok bilişim yatırımın başarılı olması için, sadece maliyet bazlı değil aynı zamanda hedef bazlı bir bakış açısıyla değerlendirme yapılması ve BT’yi yatırımların olmazsa olmazı olarak görmek gerekiyor. Öte yandan sağlık sektöründeki bilişim yatırımları çok renkli ve geniş bir yelpazede durmaksızın ilerlemekte. Geleneksel yöntemlerin sorunların aşılmasında yetersiz kaldığı durumlarda ‘Teletıp’ın önemi daha da artarken mobilite, otomasyon, iş zekâsı, bulut bilişim, danışmanlık gibi alanlar sağlık sektörüne hizmet ediyor. Teknoloji artık mobilite ve web tabanlı olmanın ötesinde bulut bilişimden geçiyor. Diğer yandan, giyilebilir teknolojilerin önemli sağlık verileri üretip kullanıcılara ve hekimlere anlık geri bildirimler sağlaması sağlık bilişiminin geleceği olarak görülmekte ki bu da birçok alışkanlığımızı değiştireceğimiz anlamına geliyor. Mobil sağlık gelişimini hızla sürdürüyor. Şirketler bir taraftan da ‘Nesnelerin interneti’ konusunda Ar-Ge projeleri hazırlıyor.
Bu canlılık içinde, tüm bilgi kaynaklarının tek çatı altında toplanarak birbirleriyle bağlantılı hale getirilmesi ve sistematik bir yapıya kavuşturulması gerekliliği de ortaya çıkıyor. Sağlık ve ilaç sektöründe başarılı ülkeler incelendiğinde, güçlü finansman kaynakları, destekleyici regülasyon sistemi ve iş gücü yatırımı gibi temel farklılıklar bulunuyor. Sağlıkta bilişim alanında Ar-Ge’nin olduğu kadar yurt dışına satışın da desteklenmesi büyük önem taşıyor. Şirketler devletten Ar-Ge sonrası destek vermesini de istiyor. Amaç; teknoloji üretmekle kalmayıp teknoloji ihraç eder hale gelebilmek.
Sektörde tüm bunların yanı sıra bilgi gizliliğinin ve kişisel verilerin korunmasının öneminin de altını çizmek gerekiyor. Farkındalık her noktada kıymetli; devlet ve özel sektör iş birliği ise şart. Hasta ve doktorların da teknolojiyi öğrenmesi ve talep etmesi çok önemli. Teknolojiyi transfer etmek değil, Türkiye’de teknoloji üretmek ve bu Ar-Ge ürünlerinin dünyada kullanılabilirliğini artırmak önceliğimiz olmalı. Amaç, teknoloji üretmekle kalmayıp teknoloji ihraç eder hale gelebilmek. Çünkü ancak katma değeri yüksek ürünlerin ihracatıyla ülkemiz için gerekli olan teknolojik faydalar sağlanabilecek. Dosya sayfalarında da okuyacağınız gibi teknolojiye yatırım yapanların kendilerini gösterebileceği, insanlığa katkı sunabileceği bir dönemden geçiyoruz.
ETİKETLER : Sayı:977

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics