Dosya Sağlık Sektöründe Bilişim 11 KASIM 2013 / 08:35

Sağlıkta yeni eğilim mobil teknolojiler ve bulut bilişim…

Sağlık sektörü tüm dünyada son yıllarda yeniden yapılanma içinde. Dünyada sağlık giderleri, yaşlanan nüfus, artan yaşam süresi ve kronik hastalıkların çoğalması ile artmış durumda.

Tüm ülkeler ekonomilerindeki sağlık giderlerini nasıl düşürürüz diye çaba sarf ederlerken bir yandan da hem kamu hem özel sektör tarafından en kaliteli sağlık hizmetlerini vermek istiyorlar. Türkiye de son 10 yıldır sağlık politikalarının köklü şekilde değiştirildiği bir döneme girdi. Özellikle sağlık hizmetlerinde erişim ve hakkaniyet sıkıntılarını gidermek amacıyla sosyal güvenlik ve sağlık reformları eş zamanlı olarak başlatıldı. Bilişim teknolojileri, bu dönüşümün sağlanmasında artık giderek daha fazla önem kazanıyor. Temel olarak, yenilikçi bilişim çözümleri kritik ön sağlık hizmetleri kaynaklarının optimizasyonundan ilaç tedarik zinciri yönetimine, gerçek hasta merkezli sağlık hizmetlerini desteklemek için gereken altyapıyı maksimize etmek için olmazsa olmazlar arasına girdi.
Günümüzün hemen hemen tüm yeni teknolojileri ve kavramları sağlık alanını doğrudan hedefliyor.
Otomatik tanıma ve tanımlama sistemlerinden mobil uygulamalara, bulut bilişimden veri analitiğine kadar tüm kavramlar; hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek adına sağlık kuruluşlarının en büyük destekçileri. Uzmanlar son dönemlerde özellikle mobil uygulamalar ve bulut bilişim alanındaki yatırımların daha da artacağı yönünde görüş bildiriyorlar.
ETİKETLER : Sayı:945

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics