Dosya Sağlıkta Bilişim Özel Dosyası 16 EKİM 2016 / 07:44

​ DÜNYA İÇİN BİR VERİ MERKEZİ ROLÜ OYNAYACAK POTANSİYELE SAHİBİZ

Sağlık sektöründe bilişim; bilgiye hızlı ulaşılmasını, kaynakların daha iyi yönetilmesini, karar verme aşamalarında çıktıların daha doğru analiz edilmesini sağlayarak kurumların kalite, verimlilik ve kârlılığını artırmakta. Teknoser Sağlık Sektöründen Sorumlu Satış Yöneticisi Serdar Akkuş, şunları kaydetti:
“Sektördeki işletmelerin bu faydalardan istifade edebilmesi için performans ve güvenlik odaklı teknolojilerden yararlanması zorunlu. Kesintisiz hizmet sunmanın yanı sıra bu hizmeti en hızlı şekilde güvenlikten taviz vermeden sunmak tüm sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe de kurumları rekabette öne geçiren bir unsur. Bu yönde yapılacak yatırımlar bu sektörde faaliyet gösteren kurumları daha da ileriye taşıyacaktır. Diğer yandan Türkiye, özellikle bilişim teknolojileri sektöründe, çok hızlı bir ilerleme kaydetmekte. Türkiye konumu itibarıyla dünya için bir veri merkezi rolü oynayacak potansiyele sahip. Kamunun da bu amaca yönelik projeler geliştirmesi ve girişimcileri teşvik etmesi oldukça önemli. Ayrıca büyük verinin ülkemizde önem kazanmaya devam etmesi bu verileri işleyebilecek veri bilimcileri alanında istihdamı da arttıracaktır. Bu nedenle yetişmiş eleman sıkıntısına çözüm bulabilmek için üniversitelere, özel sektöre ve kamu kurumlarına büyük sorumluluklar düşüyor.”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics