Dosya Sağlıkta Bilişim Özel Dosyası 16 EKİM 2016 / 07:11

​BULUT, ‘SAĞLIK’TA PEK ÇOK AVANTAJ SAĞLIYOR

Kurumsal ve BT öncelikleri arasındaki uyum olarak tanımlayabileceğimiz BT yönetişimi yardımıyla sağlık sektöründeki kamu kurumlarının, mevcut yatırımlarını koruyarak kaynaklarını daha etkin kullanmaları, hizmetlerini vatandaşa daha kolay ulaştırmaları, geri bildirimleri değerlendirerek faydaya dönüştürmeleri mümkün. Karel Pazarlama Direktörü Nurşen Yıldırım’ın verdiği bilgilere göre ancak bunun için bilginin kullanımı, ulaşılabilirliği ve yönetiminin amaca uygun ve tümleşik olarak yapılabilmesi gerekiyor. Bu noktada tüm iletişim kanallarının kullanıma açılması, sorunlara her iletişim kanalından kulak verilerek çözümlenmesi ve raporlanması çok önemli. Bunun için kullanıcı dostu bir sağlık sistemi ile kullanıcıların hayatının kolaylaştırılması, her kanaldan gelen bildirimlerin tümleşik olarak yönetilebilmesi, izlenebilmesi, ölçülebilmesi ve ölçeklenebilmesi büyük önem taşıyor. Sistemin sürdürülebilir olması için ise satış sonrası hizmet ve bakım kolaylıkları, sistemin yeni ihtiyaçlara cevap verebilmesi, toplam sahip olma maliyeti gibi unsurların değerlendirilmesi gerekiyor. Yatırım kararı verirken tüm parametrelerin göz önünde bulundurulması projelerin başarı şansını artırıyor.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics