Dosya Sağlıkta Bilişim ve Beklentiler 13 MAYIS 2016 / 18:45

DİKKAT! DEPRESYONA GİREBİLİRSİNİZ!

Günümüzün veri üretim hızı ve çeşitliliği, farklı tiplerde ve farklı frekansta üretilen verilerin de BT sistem döngüsünde tüketilebilmesini zorunlu kılıyor. ‘Büyük Veri’ olarak nitelendirilen bu yaklaşımla, her türlü verinin kurumların karar verme sürecinde kullanılabilmesi mümkün. Oracle Türkiye Satış Direktörü ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Şatana’nın verdiği bilgilere göre kurumların önümüzdeki dönem büyük veri projelerinin kolay ve maliyet etkin bir şekilde kullanım alanı bulacağına inanıyorum. Bu sayede salgın hastalıkların yayılma hızını ve alanını tarif etme, kişiye özel tedavi ve ilaç hizmetleri sunma gibi imkânlara sahip olunacak. Şatana, sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha da ileri düzeyde, depresyona girme ihtimali olan kişilerin ne zaman depresyona girebileceğini bile kestirim yapmak mümkün hale gelecek. Sağlık sektöründe maliyeti düşürmek ve müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla mobil kullanımını artırma, sosyal medya düzenlemelerine destek olma, sağlık verilerinden anlamlı raporlar üretilmesinde önemli rol oynamakta. Günümüzde uygulama kullanıcılarının mobil cihazlara olan yatkınlıkları ve bu tür cihazların sağladığı konfor, üretilen tüm çözümlerin her noktasında mobil platformların kullanılabilirliğini desteklemesini vazgeçilmez kılıyor. Teletıp uygulamaları gelişen teknolojideki en önemli adımlar içerisinde ve teknolojilerimiz ile Erzincan’daki bir hastamızı Ankara’ya getirmeden, teşhis veya olası tedavi hizmetlerini Ankara’daki uzman doktoru tarafından gerçekleştirmesi sağlamaya çalışıyoruz. Bu ve bunun yanında hükümetimiz uyguladığı sağlık yatırımlarıyla beraber Türkiye’nin sağlık turizmi açısından çok talep görecek bir fırsatı yakalayacağına inanıyorum. Verinin bu kadar hızlı büyümesi ve dijitalleşmesi, hasta mahremiyeti açısından ilk aşamada bir tehdit olarak görünse de, kişisel verileri koruma kanunuyla daha sağlam bir zemine ulaşacaktır. Veri ve bilişim teknolojileri o kadar hızlı ilerlemekte ki tıp fakültelerinde hekimlerimize bu kapsamda verilen eğitimlerin yavaş ve eksik kalma ihtimali yüksek olabilir, bu ortamın oluşmaması adına ilgili müfredatlara tıp ve medikal hekimliğin yanı sıra, yoğunlaştırılmış tıp bilişiminin eklenmesi önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor.
Oracle, yatırımlarının önemli bir kısmını sağlık alanında geliştirdiği teknolojilere harcıyor. Oracle sağlık standartlarının oluşturulmasında maddi ve inovatif katkılar sağlamakta, ortaya çıkan standartları da ürünlerinde kullanarak sağlık kuruluşlarının daha iyi hizmet vermesini hedeflemekte. Yakın zamanda hastanelerin iller bazında merkezileştirmesi projeleriyle birlikte, veri miktarı giderek büyüdü, güvenlik ve yüksek devamlılık ihtiyaçları da arttı. Oracle veritabanı ürününün; Oracle donanımlarıyla bütünleşik olarak sunulduğu ve bu sayede yüksek devamlılık ve güvenliğin maksimum seviyeye çıkarıldığı Oracle Bütünleşik Sistemleri, günümüzde ‘Genel Sekreterlik’ bünyelerinde kullanılmaya başlandı. Oracle yüksek devamlılık çözümleri veriye kesintisiz erişim sağladığı gibi, kullanıcıların ürettiği uygulama kullanım yükünün birden fazla sunucu üzerinde ihtiyaçlara göre dağıtılabilmesini de sağlamakta. Yine beraberinde birçok farklı sağlık hizmetlerinin dijitalleşmesi ve sigorta hizmetleriyle beraber bütünleşmesi gerekliliğiyle, özellikle uygulamaların web servisleriyle konuşur hale gelmesini ve farklı kurumların birbiriyle servis odaklı mimari çatısı altında entegre olmasını sağlamaktayız. Hasta ve doktorun mekân bağımsız bilişim hizmetlerinden faydalanması adına Portal üzerinden mobil uygulamalarımızı devreye sokmaktayız. Oracle Türkiye olarak bir diğer hedefimiz; iş ortaklarımızın geliştirdiği HBYS yazılımlarının, dünyada tanıtılmasında ve pazarlanmasında önayak ve destek olmak. Bu vesileyle de ülkemize kazanım sağlamış oluyoruz.”
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics