Dosya Sağlıkta Bilişim ve Beklentiler 13 MAYIS 2016 / 18:38

GÜNDEM: MOBİLİTE VE AKILLI HASTANELER

Hastaneler çok fonksiyonlu hizmetlerin bir arada sunulduğu tıbbi hizmet veren kuruluşlardır. Tıbbi kayıt, muhasebe, depo, laboratuvar ve daha birçok konu açısından; hastanelerde kaynakların yerinde kullanılması, israfın önlenmesi, sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde verilebilmesi, alınacak önemli kararlarda bilgi teknolojilerinden faydalanılması, ileriye yönelik doğru hedef ve kaynak yönetiminin yapılabilmesi için ‘Bilgi Teknolojileri Sistemleri’nin sorunsuz ve kesintisiz çalışması çok büyük önem arz ediyor. Teknoser Sağlık Sektöründen Sorumlu Satış Yöneticisi Serdar Akkuş, şunları kaydetti: “Kamuda birçok sağlık kurumuna BT hizmetleri sunmaktayız. Hastanelerin BT altyapılarının iyileştirilmesi, veri merkezi sunucularının sanallaştırılarak kaynakların efektif kullanılması, sürekli büyüyen veri merkezlerinin hız ve iş sürekliliğinin kesintisiz olarak sağlanması, tıbbi cihazların kablosuz ağ gibi yeni teknolojilerle donatılması gibi birçok çözüm sunuyoruz. Bu çözümleri sunarken; kaynakların efektif kullanılmasını, donanım maliyetlerinin düşürülmesini, verimliliğin ve hizmet kalitesinin arttırılmasını hedefliyoruz. Sağlık sektöründe bilişim de; bilgiye hızlı ve ucuz şekilde ulaşılmasını, kaynakların daha iyi yönetilmesini, karar verme aşamalarında çıktıların daha doğru analiz edilmesini sağlayarak kurumların kalite, verimlilik ve karlılığını artırıyor. Sektördeki şirketlerin bu faydalardan istifade edebilmesi için bilişim sistemlerinden yararlanması bir zorunluluk haline geldi. Doğru bir şekilde planlanan BT yatırımlarıyla istenilen verimliliğe ulaşmak daha kolay ve hızlı olacaktır. Önümüzdeki süreçte, sektörde bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle beraber mobilite ve akıllı hastane temaları gündemimize girecek. Mobilitenin giderek yaygınlaşması ve akıllı hastanelerde giyilebilir teknolojilerin kullanılmasıyla sağlık dünyasında yeni bir devir başlayacak. Hayatımızın her alanında kullandığımız akıllı mobil cihazların, gelecekte hastalıkların tedavisinde önemli araçlar olacağı ve çok sayıda insanın bu cihazlarla sağlık uygulamalarını kullanacağı düşünülüyor. Ülkemizde üretilecek giyilebilir ve taşınabilir cihazlar ve akıllı telefon uygulamalarıyla sektörün pazar büyüklüğünün 2017 senesinde 26 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın kamu-özel ortaklığıyla kurmayı planladığı şehir hastaneleri ile 3 yılda 34 hastanenin 2018 yılına kadar bitirilmesi planlanıyor. Projenin uygulanmasıyla sektör daha da hareketlenecektir.”
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics