Dosya Sağlıkta Bilişim ve Beklentiler 13 MAYIS 2016 / 18:46

HEDEF NİTELİKLİ VE ÖLÇÜLEBİLİR SAĞLIK HİZMETİ

Sağlık Bakanlığı’nın en önemli stratejilerinden birini de nitelikli ve ölçülebilir sağlık hizmetinin sunulması. Microsoft Türkiye Tüketici Ürünlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tarık Tüzünsu, bu konuda şu bilgileri verdi: “Microsoft’un sağlık vizyonunu 4 ana başlıkta incelemek mümkün: Mobilite, Sağlık Analitiği, Birlikte Çalışabilirlik ve Bulut Bilişim. Bu 4 ana başlıkta Türkiye’nin sağlık sektöründeki ihtiyaçlarına paralel olarak çalışmalar yürütmekteyiz. Özellikle Sağlık Analitiği özelinde Sağlık Bakanlığı’nın en önemli stratejik amaçlarından biri olan ‘Nitelikli ve Ölçülebilir Sağlık Hizmeti’ sunmak hedefine ulaşmak için Microsoft SQL Server ile sağladığı karar destek platformunun kurulması için çalışmalarımız devam etmekte. Ayrıca mobilite alanında Windows 10 ile birlikte gerek kağıtsız hastane dönüşümünde gerekse sağlık sektörüne özel ihtiyaçların karşılanması için iş ortaklarımızla birlikte mobil çözümlerin oluşturulması ve kamuya sunulmasıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Sağlık personelinin birlikte çalışabilirliğini sağlayarak üretkenliğin arttırılması için Office 365 kullanımının gittikçe yaygınlaştığını görmekteyiz. Özellikle, Office 365 içerisinde de yer alan Skype for Business ile bütünleşik iletişim (Görüntülü görüşme – Video Konferans – Anlık Mesajlaşma) ihtiyaçlarını yaygın olarak karşılamaktayız. Hedefimiz ise Microsoft’un sağladığı güvenli Bulut platformu Azure ile birlikte kamuda sağlık sektörünün ihtiyaçlarını daha ölçeklenebilir ve maliyet avantajıyla karşılayabilmek. Bu doğrultuda gelecek yıllarda yapılacak kanuni düzenlemelerle hizmet sunumunu daha kesintisiz, daha güvenli ve yüksek standartlarda bir altyapıya kavuşturmak birinci önceliğimiz.  Microsoft'un Xbox konsolu için geliştirdiği hareket algıma aracı Kinect, Novartis iş birliği ile MS hastalığının teşhisinde kullanılmaya başlandı. Microsoft’un sağlık hizmetlerine yönelik BT çözümleriyle  hasta verilerinin güvenliği ve emniyeti sağlanıyor. Sağlık hizmetlerine yönelik Microsoft teknoloji çözümleri veri güvenliği, gizlilik ve uyumluluk için en yüksek standartları karşılayan tümleşik bir koruma sunuyor. Hasta sağlığıyla ilgili hassas bilgilere (PHI) güvenli şekilde erişim sağlanabilir, güvenlik ve uyumluluk standartlarından ödün vermeden e-Sağlık iş gücü desteklenebilir.”
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics