Dosya Sağlıkta Bilişim ve Beklentiler 13 MAYIS 2016 / 18:25

SAĞLIK BİLİŞİM SİSTEMLERİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin

"
Bilişim teknolojilerinin güvenilir, kanıta dayalı, kaliteli, sorumlu hizmet anlayışımızı destekleyecek şekilde kullanılmasına son derece önem veriyoruz. Bu uygulamaların olası iş gücü kayıplarını önleme, yaşam kalitesini yükseltme ve toplum sağlığı gelişimine hizmet ettiği düşüncesindeyiz. BT’nin gerek koruyucu hekimlik gerekse de tedavi edici sağlık hizmetleri alanındaki etkileri de yadsınamaz bir gerçek. Bu kapsamda hasta kayıtları, tıbbi görüntüleme, laboratuvar sonuçları, istatistiksel çalışmalar, CRM, tıbbi araştırmalar, cerrahi işlemler, bilimsel veri tabanları, veri iletimi, bebek-çocuk takibi, gebe-lohusa takibi gibi alanlarda veri tabanları ve kayıtlar oluşturuyoruz. Hasta takip sistemi ve mobil sağlık uygulamaları kapsamında uzaktan kan şekeri takibi, ikinci tıbbi görüş gibi akıllı ekran uygulamalarının hastanelerimize uyarlanması da çalışmalarımız dahilinde. BT alanındaki yeni projelerimiz ve hedeflerimiz arasında bilgi sistemlerinin son kullanıcı tarafından daha etkin, hızlı ve doğru kullanılması yatıyor. Sektörel uygulamaların, yönetmeliklerin değişim sıklığı göz önüne alındığında, esnek, aktif bir sunucuyla yazılımın kurulabilmesi, son kullanıcının hastaya hızlı, doğru bilgileri sağlayabilmesi hususunda sürekli çalışmalar yürütmekteyiz. Verinin bilgiye dönüşmesi, doğru biçimde doktor ve hasta tarafından yorumlanması sağlık grubumuzun eğildiği noktaların başında geliyor. Buna ilave olarak, sağlık grubumuzun kuruluşundan bu yana oluşan veri tabanının karar mekanizmaları tarafından etkin bir şekilde yorumlanabilmesi için altyapı çalışmaları yapmaktayız. Kurum olarak, BT’nin sunduğu nimetleri kamu yararı ve pazarlama fonksiyonu olarak geliştirmenin çok önem taşıdığının farkındayız. Kişiselleştirilmiş ve hasta deneyimlerinden istifade ederek iyileştirilmesine hizmet eden, doktor ile etkileşimi sağlayan sağlık bilişim sistemleri bilgi yönetiminde hayati önemi haiz olmaya devam edecek."
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics