Dosya Sağlıkta Bilişim ve Beklentiler 13 MAYIS 2016 / 18:06

SAĞLIK KAYITLARININ ULUSLARARASI DEĞİŞİMİNE YÖNELİK UYGULAMALARA ÖNCELİK VERİLMELİ

TBD Sayısal Gündem 2020 Sağlık Bilişimi Uzmanlık Grubu Yöneticisi Dr. Nihat Yurt
  
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkilediği sektörlerin başında sağlık geliyor. Tanı ve tedavi yöntemlerinde yaşanan hızlı gelişmelerle birlikte Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda 2000’li yılların başlarında Türkiye Sağlık Bilgi Sistemi Projesi başlatıldı ve e-Sağlık Strateji ve Eylem planı hazırlanarak önemli mesafe kaydedildi. e-Dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Stratejisi çerçevesinde de e-Sağlık önemli yer tutmakta. e-Sağlık Stratejisi çerçevesinde Aile Hekimliği Bilgi Sistemi, Saglık-NeT, Merkezi Hastane Randevu Sistemi ve Teletıp projeleri hayata geçirildi.  Aile Hekimliği Bilgi Sistemi ile tüm vatandaşların birinci basamak sağlık kayıtları tutulmakta. Merkezi Hastane Randevu Sistemi üzerinden vatandaşlar Internet veya 182 nolu çağrı merkezi üzerinden randevularını alıp aile hekimliği merkezleri ve hastanelerden sıra beklemeden muayene olmakta. Hizmet erişimi güç bölgelerde teletıp pilot uygulamaları gerçekleştirildi, projenin yaygınlaştırma çalışmaları ilgili Bakanlığın eşgüdümünde devam etmekte. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geliştirilen Medula uygulaması ile tüm hastanelerin geri ödemesi çevrimiçi yapılabilmekte. Son olarak tüm vatandaşların sağlık bilgilerine e-Devlet kapısı ve mobil platformlardan erişilebildiği e-Nabız projesi hayata geçirildi. e-Nabız uygulamasıyla kişisel sağlık kayıtlarının güvenli platformda yönetilmesi mümkün hale geldi.
 
Medula, İlaç Takip Sistemi ve e-Reçete uygulamalarıyla kaynak tasarrufu sağlanıyor 
Kamu bilişim projelerinin yarattığı ekonomik değer ve verimlilik anlamında sağlık sektörü önemli yer tutmakta. Merkezi hastane randevu sistemi yüzde 50’ye yakın bir oranda kullanılmakta ve sistem sayesinde önemli zaman ve kaynak tasarrufu sağlanmakta. e-Nabız projesiyle vatandaşların kişisel sağlık bilgilerinin sağlık profesyonelleri arasında etkin paylaşımı sayesinde tanı ve tedavi süreçlerinin doğru ve verimli yönetimine önemli ölçüde katkı sağlaması öngörülmekte. Savunma sektöründen sonra en yoğun kamu harcamalarının olduğu sağlık sektöründe, Medula, İlaç Takip Sistemi ve e-Reçete uygulamaları sayesinde büyük oranda kaynak tasarrufu sağlanıyor. Küresel sağlık harcamaları ve kronik hastalıkların artması, yaşlanan nüfus ve etkin hasta yönetimi sağlık sektörünün başa çıkması gereken önemli sorunlar arasında yer almakta. Bu çerçevede güvenilir elektronik sağlık kayıtlarının sürdürülebilir ve birlikte işlerlik altyapısında olması önem arz ediyor. Akıllı giyilebilir teknolojilerin yaygınlaştırılması,  IoT (Internet of Things) fırsatlarının sağlık alanında değerlendirilmesi, yüksek riskli hastalık gruplarının kanıta dayalı bilimsel geçerliliği olan yöntemlerle tanımlanması, kronik hastalık takibi sistemlerinin geliştirmesi, sağlık sektöründe öncelik verilmesi gereken alanlar arasında bulunuyor. Son yıllarda yaşanan zorunlu göç sorunu ve ülkeler arası seyahatlerin artmasıyla birlikte uluslararası düzeyde tema olarak başlatılan sağlık kayıtlarının uluslararası değişimine yönelik uygulamalara öncelik verilmesi gerekmekte.
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics