Dosya Sağlıkta Bilişim ve Beklentiler 13 MAYIS 2016 / 18:09

TÜM ÜLKENİN SAĞLIK HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. M. Mahir Ülgü


Gelişen teknoloji ve bilişim sistemleri, hayatın her alanına entegre oldu ve iş yapış şekillerinden bireysel ihtiyaçlara kadar tüm hayat anlayışını farklılaştırmaya ve yeniden şekillendirmeye başladı. Dünya bu eğilimde ilerlerken hayatın en hassas ve en önemli alanı olan sağlığın bu değişimden etkilenmemesi, hatta faydalanmaması beklenemez. Sağlık hizmetlerinde, bireylerin tedaviye ve tedavi olanaklarına erişimini kolaylaştırmaya yönelik olarak, teknolojik olanaklar üst seviyede kullanılmaya başlandı. Yine aynı eğilimin bireye özgü hizmetleri de beraberinde getirdiği düşünülürse; buradan hareketle bireye özgü tedavi hizmetleri de sağlığın gündemine yerleşti. Bunların başında kişisel sağlık kaydı sistemleri geliyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı olarak, hastanelerimizin dijitalleşmesiyle birlikte elde edilen sağlık verisinin vatandaşın hizmetine sunulması ve bireylere kendi sağlık kayıtlarını yönetme imkânının sağlanması hedefini gerçekleştirmeye yönelik e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi’ni hayata geçirdik. Bu sistem vatandaşlara tüm sağlık kayıtlarını hayat boyu muhafaza etme ve bu kayıtlara her an yer yerden erişebilme imkânı tanırken, izinleri doğrultusunda hekimlerinin erişimine açarak tanı ve tedavi süreçlerine hız kazandırmalarını sağlıyor. Geçmiş tetkik, reçete, rapor ya da tanılara erişim hem tekrar eden tetkikleri azaltırken hem de hekim-hasta iletişimini güçlendirdi. Bu da, sağlık hizmetine kalite ve hız kazandırırken, ülke ekonomisine olumlu katkılar sundu. e-Nabız aynı zamanda giyilebilir mobil sağlık cihazlarından ya da mobil sağlık uygulamalarından gelen verileri de sisteme kaydettiği için sağlığa dair her türlü bilgiyi tek bir platformda toplamakta ve vatandaşlarımız kendisiyle ilgili tüm detayları içeren tam bir sağlık geçmişi bilgisini hekimlerine sunabilmekte. 112 acil butonu, ilaç hatırlatma, bulaşıcı hastalık takibi, organ, kan bağışı gibi işlemlerle de bu bütünleşik hizmet tamamlandı.

 
Bilgi güvenliği konusunda kurumların hassasiyeti ve altyapı çalışmaları hayati önem taşıyor
Sağlık tesislerimizden anonim (kimlik bilgilerinden arındırılmış) halde gelen sağlık verisi, Sağlık Yönetim Sistemi sayesinde istatistiki bilgiye dönüştürülerek, yöneticilere sağlık hizmetinin tüm detaylarına ilişkin gerçek zamanlı karar desteği sunuyor. Bu verilerle oluşturulan Karar Destek Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemi gibi sistemler, tüm sahaya hakim olunmasını ve sağlık politikalarının bu verilere göre planlanmasını sağlarken, aynı zamanda kronik hastalıkların takibi, önleyici sağlık hizmetleri uygulamaları gibi çalışmaların geliştirilmesini de mümkün kılıyor. Bilindiği üzere büyük veriyi doğru ve etkin kullanmak, çalışmalarınızda mevcut eğilimi yakalamak ve ihtiyaca yönelik uygulamaları geliştirmek açısından son derece önemli. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü olarak, oluşturduğumuz bu güçlü altyapıyla özel ya da kamu ayrımı yapmaksızın tüm ülkenin sağlık hizmet kalitesini artırmayı ve sağlığın korunmasına yönelik önleyici hizmetleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Diğer yandan 7/24 uyumayan bir sektör olan sağlık hizmetlerinde bilişim; hizmetin kalitesini ve hızını olumlu yönde etkilerken, hem hasta hem de çalışan memnuniyetinde artış sağlıyor. Ülkemizde ve dünyada sağlık sektöründeki en yenilikçi çalışmalar mobil sağlık teknolojileri alanında kendini göstermekte. Bu alandaki sektör fırsatları kişisel sağlık sistemleri geliştikçe artacaktır. Elbette bilgiye erişim bu kadar kolaylaştıkça, bu bilgiyi nasıl muhafaza edeceğiniz konusu da en önemli tehdit olarak karşımıza çıkmakta. Bu noktada bilgi güvenliği konusunda kurumların hassasiyeti ve yapacakları altyapı çalışmaları hayati önem taşıyor.
 
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics