Dosya Sağlıkta Bilişim ve Beklentiler 13 MAYIS 2016 / 18:12

TÜRKİYE, BÖLGENİN SAĞLIK ÜSSÜ OLACAK

KBB Medikal Koordinatörü Murat Ataman 

Ülkemizde son 20 yılda tüm sektörlerde olduğu gibi sağlık sektörü de hızla gelişim gösterdi. Gerek hastanelerimizin altyapısındaki işleyiş ve fonksiyonelliği gerekse cihaz ve donanım modernizasyonuyla yeni bir vizyona kavuşan sağlık sektörü bu gelişime paralel olarak bilgi teknolojilerinin nimetlerinden de sonuna kadar faydalanmakta. Ülkemizde bulunan modern hastanelerimizin işleyiş ve hizmet sunumları tamamen güncel ve teknolojik altyapı çözümleriyle desteklenmekte olup insan faktörlü yanlışlıkların da önüne geçilmekte. Tüm bunlarla beraber ilaç dağıtım, hizmet sunum ve malzeme kullanımı optimizasyonu sağlayan Sağlık Bakanlığı Medula sistemi ile israfın önüne geçilerek ülke kaynaklarının tasarruflu bir şekilde harcanması sağlanmakta. Tüm hizmet ve malzeme yönetiminin çevrimiçi yapılıyor olması ayrıca zaman ve insan gücünden tasarruf edilmesini de beraberinde getiriyor. Sağlık Bakanlığı ve ilgili bakanlıkların ortak bilgi havuzunu kullanıyor olması günümüz bilgi teknolojilerinin boyutlarını bizlere sunuyor.
 
Tüm sağlık sektörünün katkısı hedeflere ulaşmayı kolaylaştırır
Sağlık sektörüne genel olarak bakacak olursak Sağlık Bakanlığımızca yürütülmekte olan Şehir Hastaneleri projeleri sektörümüzün güncel konularının başında gelmekte. Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığınca yürütülmekte olan 22 ilde yapılması planlanan ve inşaatı süren toplam 43 bin 200 ek yatak kapasiteli Şehir Hastaneleri ile Türkiye sağlık sektörü bambaşka bir boyut kazanacaktır. Söz konusu yatırımlar sadece Türkiye içinde değil tüm dünyada heyecan uyandıracak boyutlarda yatırımlar özelliğinde. Doğru politikalar oluşturularak tasarlanacak ve işletilecek programlarla Türkiye’nin önümüzdeki 10 yıl içinde bölgemizin en büyük sağlık üssü olacağı açıktır. Tüm sağlık sektörünün aynı bilinç ve duygularla konuya katkı sağlaması şüphesiz bu hedeflere ulaşmamızı kolaylaştıracak. Ülkemizde sağlık sektöründeki son 20 yıldaki gelişmelerin önümüzdeki 10 yıl içerisinde doğru politikalar sayesinde hızlanarak devam edeceğinden hiçbir şüphemiz yoktur.      
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics