Dosya Sağlıkta Bilişim 04 MAYIS 2015 / 10:12

DÜNYA SAĞLIKÇILARINA STEM’DE EĞİTİM VERİLİYOR

Eğitimdeki görseller üç boyutlu animasyona dönüştürülüyor  ve canlı cerrahi, kadavra uygulamalarıyla birlikte hibrid bir eğitim materyali oluşturuluyor. Ayrıca yine üzerinde çalıştığımız sağlık alanında simülasyon modellerinin kullanımı ve etkinliğiyle ilgili inovatif proje çalışmalarını da birlikte yürütüyoruz. Eğitim çalışmaları sonrasında elde edilen video görselleri, kadavra modeli temel alınarak medikal animatörler ve klinisyenlerin ortak çalışmalarıyla üç boyutlu ve cerrahi uygulamanın animasyonuna dönüştürülüyor.  Sağlık eğitim merkezinde, hayvan ve simülasyon modellerinde tekli veya hibrid eğitimi, Ar-Ge faaliyetleri, akademik çalışmalar yapılabilecek. Böylece tüm akademisyenlerin ve sağlık çalışanlarının faydalanabileceği sosyal ve akademik merkez hedefine ulaşılacak. Bununla ilgili çalışmaları Hacettepe Üniversitesi bünyesinde araştırma merkezi olarak kurulan İleri Düzey Sağlık Teknolojileri Uygulama, Eğitim ve Araştırma Merkezi (STEM) olarak gerçekleştiriyoruz. Hedef kitle olarak öncelikle Hacettepe Üniversitesi’nin sağlık bilimlerindeki bölümleri belirledik. Merkezi, uluslararası alanda da bilinir hale getirmek istiyoruz. Bu kapsamda birçok ülkeden sağlık çalışanlarına eğitim veriyoruz.  Bu eğitimler, özellikle Orta Doğu, Kafkas, Orta Asya, Afrika ve Doğu Avrupa ülkelerinden talep görüyor. Bu, ülkemizde başlayan bir inovasyon ve bunu ilk aşamadan itibaren Arnavutluk, Kırgızistan, Romanya, Sudan, Yemen, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Katar gibi ülkelere tanıttık. Bu ülkelerin sağlık bakanlıklarıyla görüşerek hedefimizi anlattık, önerilerimizi yaptık. Üroloji, ortopedi, plastik cerrahi, beyin cerrahisi alanlarında yapacağımız pilot eğitimleri, bu ülkelerden gelen sağlık çalışanlarına verdik. Bugüne kadar düzenlediğimiz eğitimlere Körfez ülkelerinin yanı sıra İtalya, Fransa, Belçika, Rusya ve Romanya’dan sağlık çalışanları da katıldı.

STEM Başkanı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Huri

 
ETİKETLER : 1020

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics