Dosya Sağlıkta Bilişim 04 MAYIS 2015 / 10:13

Sağlık bilişiminde uluslararası ortaklıklar ve iş birliği ön planda

Sağlık sektörü çok hızlı bir değişim süreci içerisinde. Bir yandan kullanılan teknolojiler yenilenmekte ve gelişmekte, diğer yandan rekabet gittikçe fazlalaşmakta. Maliyetler artarken, yasal düzenlemeler sürekli değişmekte. Sağlık alanında görev yapanların, BT dahil işlerini kolaylaştıracak her şey, bu değerli insan gücünü daha verimli hale getirecek. Bilişim, milyarlarca insanın hayatını etkileyen sağlık hizmetleriyle buluştuğunda tam manasıyla çarpıcı değişimlere yol açabiliyor ama nihai hedef, klinik sonuçları artırmak ve bu doğrultuda hasta odaklı sağlık hizmetleri sunmak olmalı. Katma değerli çözümlerle; sektörde yerleşmeye başlayan ‘Bütünleşik Sağlık’ hizmeti kavramının önü açılmaya çalışılıyor. Diğer yandan sağlık bilişimi sektörü, dünyada diğer ülkelerle rekabet edebileceğimiz bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizde sağlık alanında kurumlarımızın geçtiğimiz yıllarda yapmış oldukları pek çok teknolojik yenilik ülkemizi bu alanda dünyada en iyi ülkeler arasına yükseltti. Sunulan kaliteli hizmeti yaygınlaştırmak ve sürdürülebilir bir hale getirmek gerekiyor. Bu noktada kamu, özel sektör ve üniversite iş birlikleri gerçekten büyük önem taşıyor. Üniversitelerde yapılan akademik çalışmalar, özel sektör ve kamu ile buluşup ortak projeler yaratılarak bu alandaki kazanımlar artırılabilir. Sosyal devlet anlayışının benimsendiği ülkelerde hükümetler vatandaşlarının sağlık hizmetini olabilecek en yüksek kalitede en düşük maliyetle alabilmelerini sağlama sorumluluğunu üstlenmekte. Sağlık Bakanlığı da, sağlık alanındaki teknolojik gelişmeleri eşgüdüm halinde takip ederek dünya ile aynı anda hayata geçirmeye çalışıyor. Türkiye’de ve dünyada sağlık kurumları organizasyonlarını geleceğe hazırlayacak iş ortaklarına ve ülke iş birliklerine ihtiyaç duyuyor. Bu noktada; sağlık firmaları ülkemizi ziyeret edip fuar ve etkinliklerde buluşurken üniversitelerimizdeki eğitimlere katılıyor. Öte yandan sağlık ihracatımız yoğunlaşıyor, dünyaya rol model olduğumuz uygularımız bulunuyor. Başarılı olmak hepimizin hedefi olmalı çünkü başarı kendini tüm ekosistemiyle, yani bu başarının paydaşı olmuş tüm ülke katma değeriyle birlikte dünyaya taşıyıp farklılaştırabilir.

 
ETİKETLER : 1020

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics