Dosya Sağlıkta Bilişim 04 MAYIS 2015 / 10:07

SAĞLIK HİZMETLERİ DÜNYASI DEĞİŞİM YAŞIYOR

Dünya genelindeki 76 bin çalışanımız, CSC’nin sağlık ve teknoloji alanındaki uzmanlığını ihtiyaç duyulan her bölgeye taşıyor. Çalışanlarımız arasındaki bir grubun sadece sağlık inovasyonu alanında çalışmalar yürüttüğünü de özellikle belirtmek isterim. Sağlık hizmetleri dünyası bir değişim yaşıyor. Silo mantığı ile çalışan ve ‘bağlı’ (connected) olmayan, ‘kapalı sistem’ de diyebileceğimiz dağıtım modellerinden, koordineli, yönetilebilir ve ayrıca sosyal - topluluk bakımlarını da içeren dağıtım modellerine doğru küresel bir eğilim söz konusu. CSC olarak biz, hasta odaklı bir iş akışı içinde, sağlık kuruluşlarının sahip oldukları veriyi ve bilgiyi en iyi şekilde kullanmalarında yardımcı oluyoruz. İnovatif ve tamamen mobil uyumlu çözümlerimiz maliyetleri düşürürken, elde edilen sonucun kalitesinin iyileşmesini sağlıyor; bakım hizmetlerine olan erişimi optimize ediyor. Portföyümüz koordineli ve bütünleşik sağlık hizmetlerini hayata geçirmeyi hedefleyen danışmanlık ve teknoloji servislerinden oluşuyor.  Servis odaklı mimari altyapı servislerimiz; Sağlık Bilgi Değişimi (Health Information Exchange -HIE), Elektronik Sağlık Kaydı (Electronic Health Record - EHR), Ana Hasta Endeksi (Master Patient Index - MPI) ile iş akışı motorunun yanı sıra iletişim sunucusu işlevselliğini içeriyor. Tüm bu e-Sağlık çözümlerimiz, klinik karar alma süreçlerinde ihtiyaç duyulan verilerden yararlanabilmeyi sağlıyor. Bulut/aaS, mobil ya da yerinde çözümler, müşterilerimize tam esneklik, ölçeklenebilirlik ve yinelenebilirlik sağlarken, sistem entegrasyonu, uygulama modernizasyonu ve altyapı servisleri, mevcut sistem ve tesislere tam bütünleştirmeyi beraberinde getiriyor. Kamu sağlığına rehberlik eden ve hastalık yönetimi yaklaşımına sahip bulunan danışmanlık hizmetlerimiz; klinik iş akışı, sağlık analizi (risk katmanlaması ve tahmini modelleme) ve değişim yönetimi gibi başlıkları kapsıyor. Süreç ve organizasyonel tasarımla optimizasyon, teknoloji denetimi ve değişim yönetimi, sektörel danışmanlık hizmetlerimizin çekirdeğini oluşturuyor.

CSC Türkiye Genel Müdürü Alev Alp Esen

 
ETİKETLER : 1020

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics