Dosya Sağlıkta Bilişim 04 MAYIS 2015 / 10:09

SAĞLIKTA DÜNYAYA ROL MODEL OLDUĞUMUZ UYGULAMALARIMIZ VAR

Bilgi teknolojileri her alanı olduğu gibi ‘Sağlık’ı da derinden etkiledi ve farklılaştırdı. Ülkemizde HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri) ile başlayan sağlık verilerinin otomasyonu, daha sonra tıbbi görüntülerin arşivlenmesi (PACS) ve erişilmesiyle bu süreç devam etti. Mobil teknolojilerle birlikte hasta verilerine sadece hastane içinden değil hastane dışından, her türlü mobil cihazdan erişmek mümkün oldu. Sağlık alanında yıllar içerisinde çok büyük bilgi sistemleri yatırımları yapıldı. Sağlık verilerinin sayısallaşması, hem hastalar hem de sağlık çalışanları açısından iş süreçlerini hızlandırdı, verimliliği artırdı. Günümüzde ve gelecekte bilgi teknolojileri olmaksızın sağlık alanı düşünülemez hale geldi. Son dönemlerde Sağlık Bakanlığı ‘e-Nabız Projesi’ ile ülkemizdeki her bireyin sağlık verilerine e-Devlet üzerinden erişilebileceği bir projeyi hayata geçirmekte. Bu sayede hem kişinin kendisi hem de hekimi geçmiş sağlık verilerine web tabanlı olarak erişerek hastalık takipleri daha hızlı ve güvenli yapılabilecek. Sağlık Bakanlığı’nın başka bir projesi olan ‘Teletıp Projesi’ hastaların tıbbi görüntülerinin, merkezi bir sistemde depolanmasını ve her yerden erişilebilmesine olanak sağlamakta. Bu sayede farklı hastanelerde mükerrer filmlerin çekimi önlenip önemli maddi tasarruflar da sağlanabilecek. Ayrıca yine Sağlık Bakanlığı sağlık alanında çalışan şirketlerin kalite düzeyini yükseltebilmek amacıyla bir ‘akreditasyon sistemi’ getirdi. Böylece istenen belgelerin zaman içerisinde alınmasıyla şirketler dünya ölçeğinde iş yapabilme seviyesine ulaşacaklar.

DataMed Genel Müdürü Ömer Kayahan Yalçın

 
ETİKETLER : 1020

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics