Dosya Sağlıkta Bilişim 04 MAYIS 2015 / 10:07

SAĞLIKTA GÜVENLİK ÖNEMLİ BİR UNSUR

Sağlık sektörünün de diğer sektörlerde olduğu gibi kendi özgü zorlukları ve sorunları var. Hasta taleplerinin sorunsuz ve hızlı karşılanması, hasta bakım kalitesinin artırılması için çalışanlar ve sağlık personeli arasındaki iş birliği ve iletişimin kolaylaştırılması ve hızlanması, hastalar ve aile üyeleri arasında etkili iletişimin kurulması gibi pek çok konuda en optimal çözümün bulunması sağlık hizmeti veren kurumların temel hedefleri arasında yer alıyor. BT artık sağlık sektörü kurumlarının iş süreçlerine bütünleşik olarak yeni iş yapış biçimleri geliştirmesini sağlamakta ve benzerleri arasında öncü, farklı olarak konumlanmalarını desteklemekte. Günlük hayatımızı değiştiren ve kurumların iş süreçlerini farklılaştıran IP tabanlı haberleşme, tümleşik iletişim ve kablosuz teknolojilerin kazanımları sayesinde, sağlık sektöründe hizmet veren kurumlar kullanımı kolay, yakınsamış ve gelişmiş çözümleri rahatlıkla mevcut sistemlerine bütünleştirebilmekte. Deloitte’un ‘2015 Küresel Sağlık Hizmet Sektörü Görünümü’ raporuna göre sağlık harcamalarının 2014-2018 yılları arasında, artan ve yaşlanan nüfus, kronik hastalıkların yaygınlaşması, gelişmekte olan ülkelerdeki büyüme ve gelir seviyelerindeki artışın, altyapısal iyileştirmeler ve tedaviye yönelik teknolojik gelişmelerin etkisiyle yılda ortalama yüzde 5,2 oranında artarak 9,3 trilyon dolara ulaşacağı öngörülüyor. Farklılaşan nüfus yapısı, ortaya çıkan yeni hastalıklar, gelişen teknoloji, sağlık masraflarındaki büyük artış gibi faktörler nedeniyle, sağlık sektöründe faaliyet gösteren firmaların da iş stratejilerini yeniden gözden geçirmeleri gerektiği çok açık. Öte yandan Türkiye, dünya genelinde sağlık turizminde 7. sırada yer alıyor. 2012'de 1,5 milyar dolar sağlık turizmi gelirinin 2018 yılında 9-10 milyar dolara, 2023 yılında da 20-25 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Bu beklenti karşısında gerek kamu, gerekse özel sektördeki sağlık hizmeti sunan kurumların maliyetlerini azaltmaları, hizmet kalitelerini iyileştirmeleri ve en önemlisi değer odaklı sağlık anlayışına geçmeleri gerekiyor. Ancak bu şekilde sağlık sektöründe arzu edilen dönüşüm gerçekleşebilir. Karel olarak, sağlık sektörünün hizmetine sunduğumuz, birbirleriyle bütünleşik çalışan katma değerli çözümlerimizle sektörde yerleşmeye başlayan ‘Bütünleşik Sağlık’ hizmeti kavramının önünü açıyoruz. Çözümlerimizle, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetinin artırılmasına, hızlı ve etkin hasta müdahalesinin desteklenmesine, maliyetlerin düşürülerek operasyonel ve sağlık personeli verimliliğinin artırılmasına önemli katkılar sağlıyoruz.

Karel Pazarlama Direktörü Nurşen Yıldırım

 
ETİKETLER : 1020