Dosya Sağlıkta Bilişim 04 MAYIS 2015 / 10:11

VERİ İŞLEME, DAHA İYİ SAĞLIK HİZMETİ GETİRİYOR

Sağlık ile ilgili kurum ve kuruluşlarda, telekom ve finans sektörlerinde de olduğu gibi veri miktarı ve veri kaynağı çeşitliliği çok fazladır. Bu nedenle özellikle operasyonel sistem olarak tüm fonksiyonlara tek başına hizmet verecek bir sistem oluşturulmasının maliyeti yüksektir. Bunun yerine fonksiyonlara özel uygulamalar ve bu uygulamalar arasında operasyonel seviyede gerçekleştirilen veri alışverişi tercih edilmekte. Veri analizi safhasında ise fonksiyonlar arası veri bütünleştirmesi sağlanmadığı noktada elde edilecek fayda, minimum düzeyde kalabilmekte. Bu nedenle operasyonel tarafta nasıl bir yapı olursa olsun, analitik tarafta veri yönetimi, veri tanımlama projeleri gerçekleştirilmeli, kurumsal veri sözlüğü oluşturulmalı ve güncel tutulmalıdır. Sonrasında analize yönelik bütünleşik bir veri modeli oluşturulmalı ve oluşturulan bu veri modeli kurumda hem stratejik hem de operasyonel karar süreçlerinde kullanılmak üzere doğru zamanlı beslenmelidir. Oluşturulan bu sistemle beraber ‘Anahtar Performans Göstergeleri’ daha güncel ve daha doğruluğu kesin şekilde takip edilebilir hale gelecektir. Kurum içinde oluşan bu şeffaflık sayesinde operasyonel verimsizlikler görünür hale gelecek ve hızlı önlem alınarak verimlilik artırılabilecektir.

Dünyada farklı veri yapılarının kullanıldığı ve büyük veri analitik yöntemlerinden yararlanılarak gerçekleştirilen örnekler gün geçtikçe artmakta. Birkaç örnek verilecek olursa bunlar; vaka yönetimi incelemesi, kanser için klinik tanımlama süresinin düşürülmesi, acil servis kullanımının azaltılmasıdır. Ülkemizde bu konuda farkındalık artıyor. Gerçekleştirilen projelerle büyük veri kapsamına giren veriler toplanmaya başlandı. Ancak toplanan bu veriler üzerinde gerçekleştirilecek analizlerin sonuçları sayesinde fayda sağlanabilecektir. Bu noktada ilgili kurumların hem bütçe hem de insan kaynağı ayırarak konu üzerinde vakit harcamaları gerekmekte.

Teradata Çözüm Mimarı Burak Biçen

 
ETİKETLER : 1020

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics