Dosya Sağlıkta Dijital Dönüşüm 06 MAYIS 2017 / 14:00

​Sağlık sektörü, yeni nesil teknolojilerle yeniden şekilleniyor

Dijital dönüşüm süreçleri tüm sektörleri etkiliyor. En fazla etkilenen sektörlerden bir tanesi de sağlık. Hem hastaların tanı ve tedavi süreçleri hem daha hızlı ve kaliteli hizmet alabilmeleri hem de sağlık kuruluşlarının daha verimli çalışabilmelerinin yolu dijital dönüşümden geçiyor. Tabii günümüzde hızla artan yaşlı nüfus da doğal olarak sağlık alanında daha verimli süreçlerin oluşturulmasını şart koşuyor.
Kesintisiz hizmet beklentilerinin her geçen arttığı sağlık sektöründe bilgi alışverişinin sağlıklı yapılabilmesi konusunda her geçen gün yeni teknolojiler hayatımıza giriyor. Sağlık teknolojilerinin bilişim teknolojileri ile entegrasyonun yanı sıra son dönemlerde üzerinde sıkça konuşulan ve yeni yeni ürünlerin ortaya çıktığı giyilebilir teknolojiler ve nesnelerin internetinin yansımaları sağlık sektörünü de etkiliyor. Güvenlik konusu da sağlık alanında es geçilemeyecek kadar önemli bir konu haline geldi. 
ETİKETLER : 1121