Dosya Sağlıkta Dijital Dönüşüm 06 MAYIS 2017 / 07:23

Daha güvenli ve daha konforlu hastaneler

Dijital dönüşüm süreci, diğer endüstrilere kıyasla sağlık sektöründe daha yavaş ilerliyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre verimsizliklerden dolayı sağlık yatırımlarının yüzde 20 - 40’ı boşa gidiyor. Ancak, teknolojik gelişmelerle bu boşa harcanan rakamları engelleyebilmek mümkün. Dijitalleşme ile birlikte bir hastanede bulunan ısıtma, soğutma, enerji yönetimi, güvenlik, yangın, aydınlatma, personel, envanter takibi, medikal ekipmanların takibi gibi farklı sistemlerin aynı omurgada entegre edilebilmesi oldukça kolaylaştı. Bu kolaylık ise bir hastanenin “akıllı” olacağı anlamına geliyor. Bu teknolojinin hastanelerin daha verimli, güvenli ve konforlu olmasını sağladığını belirten Schneider Electric Sağlık Sektör Sorumlusu Dinç Demirel, şu bilgileri verdi:
 
“Hasta tedavisindeki verimlilikte artış ve operasyonel ve enerji maliyetlerindeki azalma imkanları ortaya çıkarıyor. Sağlık organizasyonları için en önemli zorluklardan biri de yaşlanan nüfus. Birleşmiş Milletler’e göre 2100 yılına kadar dünya üzerindeki 60 ve üzeri yaşlardaki insan popülasyonu 3’e katlanacak. Bu yaşlı nüfustaki artışlar ya yeni hastanelerin açılmasına ya da daha verimli işleyen hastanelerin oluşmasına neden olacak. Sağlık sektörü maliyetleri ise yaşlı nüfusun tedavisi için gerekli olan kaynaklardan dolayı artacak, verimlilik çok daha ön plana çıkacak. Diğer bir zorluk ise hastanede kullanılan ekipmanların daha da teknolojik bir hale gelmesiyle enerji maliyetlerinin artması. Bu enerji maliyetlerinin artıyor olması enerji verimliliğini zorunlu hale getiriyor. Hem operasyonel maliyetlerini düşürmek hem de enerji verimliliğini artırmak için ise farklı sistemlerin bir arada çalışarak, bilgi teknolojilerinin ve operasyonel teknolojilerin birleşmesiyle daha verimli işlemesine; doğru zamanda, doğru bilgiyi nerede olursa olsun doğru kişiye ulaştırmak için daha çok dijitalleşmek gerekiyor.
Birçok hastane, sağlık cihazlarını yönetmek için nesnelerin internetine yatırım yapıyorlar. Bu yatırımlardan biri de gerçek zamanlı lokasyon takip sistemlerinin (RTLS) kullanılması. Lokasyon bilgisi veren sensörler ile cihazlar, hastalar ve çalışanlar hastane içerisinde takip ediliyor. Bu amaçla gerçekleştirilen IoT yatırımları kolayca yapılıyor çünkü yatırım geri dönüşü (ROI) kolayca ölçülebiliyor ve diğer faydaları hesaplanabiliyor. Sağlık cihazlarının takip teknolojisi, hastalar için ihtiyaç olduğunda daha hızlı ve iyi bir tedaviyi sunmak anlamına geliyor. Yerleştirilen bu sensörler ile cihazlar her zaman bulunabilir olduğundan sağlık çalışanlarının bu ekipmanları arama süreleri kısalıyor. Bunun haricinde cihazların kullanılıp kullanılmadığı, hangi bölgelerde kullanıldığı ve kullanılan yol haritaları çıkarılıyor. Bu bilgilerle ne zaman yeni cihazların alınması gerektiği, ayrılan stok miktarını, kullanılmayan bölgelerde terk edilen cihazlar varsa ortaya çıkmasını ya da servis ihtiyaç durumlarını belirliyor. Takip sistemlerinin yanında görüntüleme ve teşhis cihazları gibi üst düzey teknolojilerin kullanıldığı cihazların (PACS, RIS, HIS)  her zaman kullanılabilir ve güvenilir olması için binadaki fiziksel elektrik ve bilgi teknolojileri altyapısına özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Kullanılan ağ kablolarının uygun seçilmesi sistemin yönetilmesi için çok önemli. Güç konusunda ise bu cihazlar için kesintisiz güç kaynakları kullanmak ve bu cihazlardaki elektrik altyapısını, güç kalitesini izlemek, doğru alarmlar almak bu cihazların yazılımlarının ve donanımlarının hasar görmesini engellemeye ve kullanılabilirliğinin artmasına neden oluyor. Bu izleme ise yine tüm elektrik ve ağ sistemlerinin bilgi teknolojilerini kullanarak izlenip, analiz edilmesi ile mümkün.”
IoT cihazlarının, kullanıcıların performansını artırmak ve kayıpları engellemek için cihazlara bağlanarak kritik bilgileri toplamak, analiz etmek ve bu gerçek zamanlı bilgiler üzerinden aksiyon almayı mümkün kıldığını kaydeden Dinç Demirel, “Sağlık endüstrisinde kullanılan birçok IoT cihazlar var. Tüketiciler tarafından kişisel IoT cihazlar (Apple Watch, Fitbit, vs.) oldukça ilgi görüyor. Bu cihazlar ile yapılan egzersiz, uyku düzeni ve diğer sağlıkla ilgili konan hedefler takip ediliyor. Bazı sağlık sigorta firmaları ise Fitbit kullanan ve sigorta firmasının takip etmesine izin veren müşterilerine indirim yapıyorlar. Son zamanlarda ise sağlık sektörünün ticari insanları IoT’nin hastanelerdeki operasyonların iyileştirilmesi ve daha iyi tedavi için neler yapılabileceğini keşfetmeye başladı” dedi.