Dosya Sağlıkta Dijital Dönüşüm 06 MAYIS 2017 / 07:30

Sağlık sektörü, verimlilik baskısı altında

Birçok sektör gibi sağlık sektörü de tüm dünyada ödeme sistemlerinden gelen baskı ile çok ciddi bir verimlilik baskısı altında. Zincirleşmenin getirdiği etki de giderek endüstrileşen sağlık sektörünü, bu beklentileri karşılayacak BT yatırımlarını yapmaya itiyor. Önceki yıllarda basit bir hastane bilgi yönetimi sistemi ve medikal imaj kayıt çözümleri ile hayatına devam edebilen sektör, bugün 7/24 hizmet beklentisi içerisinde olan hastalara, hasta yakınlarına ve çalışanlara elektronik olarak bilgi akışı sağlayacak çözümleri uygulamaya alma yönünde ilerliyor. Siemens Healthineers Görüntüleme Sistemleri Pazarlama Müdürü Ömer Demir’in verdiği bilgilere göre, bu değişimin kısmi olarak yapıldığı ülkelerde bile hem hastane işletim maliyetlerinin hem de toplum sağlığı uygulamaları kapsamında sağlık harcamalarının düştüğü gözleniyor. Bu bağlamda, sağlık sektörünün hızla dijital dönüşüm sürecine girmesi gerekiyor. Günümüzde herkesin sözünü ettiği Sağlık 4.0 ve Büyük Data çağında kendine yer bulmak isteyen ülkeler ve sağlık kuruluşları, bu sistemleri kurmak ve veriyi bilgiye dönüştürecek altyapı ve kültür değişimini sağlamak zorunda.
Sağlık teknolojilerinde sistemlerin gerçek performansı; sahip oldukları bilişim çözümlerinin içeriği, hızı ve diğer sistemler ile etkileşimi sayesinde en üst seviye ulaşabiliyor. Geçmişte sadece kendi başına çalışıp veri üreten sistemlerin, günümüzde kurum içerisindeki tüm bilişim altyapısı ile entegre olması gerekiyor. Üstelik, bu sistemler içerisinde önceden ağırlıklı olarak donanım alanında olan yenilikler, şu an yazılım alanına kaymış durumda. Çok kısa bir süre içerisinde, önce ülke düzeyinde, sonra da global seviyede medikal cihazların birbirleri ile etkileşimini göreceğiz. Bütün bu gelişmeler, sağlık kurumlarının en büyük yatırımı olan sağlık teknolojilerinin verimliliğini ve etkinliğini en üst düzeye çıkartacaktır.
“Kişiler ve kurumlar, hayatın akışındaki her veriyi yönetme konusunda söz ve yetki sahibi. Fakat günümüzde yönetemediğimiz tek veri, sağlıkla ilgili verilerimiz” diyen Ömer Demir, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Bu veriler, bize ait olmalarına rağmen kurumlarda kalıyor. Fakat sağlık teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte, kişilere ait olan sağlık verilerinin her ortamda ulaşılabilir olması beklentisi doğacak ve sonraki süreçte ise kişiler kendi sağlıklarını yönetmek isteyecekler. Bu durumda verilerin güvenli aktarımı, saklanması ve işlenmesi konusunda gerek sağlık kurumu düzeyinde gerekse ulusal seviyede düzenlemelere ihtiyaç duyulacak.”
  

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics