Dosya Sanal Dünyanın Sanal Teknolojileri; Bulut ve Veri 29 NİSAN 2017 / 17:49

Verileriniz emin ellerde…

Dijital dönüşüm kavram itibarı ile çok katmanlı ve karmaşık bir olgu. Bugün artık teknolojinin salt makinelerden, sistemlerden, akla gelebilecek elektronik her türlü cihazdan daha fazla alanda, her şeyi dönüştürdüğü bir dönem yaşıyoruz. Haliyle her şeyin dönüşümünden, veri merkezleri de payını alıyor.
Çok değil, sadece 5 – 10 yıllık dönem öncesinde, sadece enerji altyapısının yeterliliği ve iklimlendirme temel bileşenleri üzerine kurgulanan veri merkezlerinde bugün artık tam kesintisizlik, yüksek verimlilik, fiziksel ve sanal güvenlik, çoklu ağ bağlantı seçenekleri gibi kriterler temel bileşenler olarak değerlendiriliyor. Altyapının sürekliliği kadar, operasyon, yani tesis yönetim hizmetlerinin sürekliliği de aynı şekilde önemli bir ana bileşen.
Özetle, dijital dönüşümün, uygulamalar, donanımlar, ağ bağlantıları, süreçler ve müşteri nezdindeki tüm operasyonlarda hayata geçirilebilmesi için, öncelikle tüm bunlara altyapıyı sağlayan veri merkezleri, altyapı ve operasyonlarını, kesintisizlik, yedeklilik ve ölçeklenebilirlik temelinde değiştirmeye başladı.
“Bir veri merkezi, tıpkı kullandığımız elektrik, su, telefon altyapılarında olduğu gibi, 'çalıştığı sürece' aslında aklımıza gelmeyen çok temel bir altyapı bileşenidir” diyen Zenium Türkiye Ülke Müdürü Aslıhan Güreşçier, şu bilgileri verdi:
“Bu önemli şebeke hizmetlerinden herhangi biri kesildiği zaman hayatımızdaki önemini kavrarız ki bu veri merkezi için de böyledir. Oysa evde ya da işyerimizde hiçbirimizin ana görevi bu şebeke servislerini ayakta tutmak değil. Hepimiz işimiz, uzmanlığımız neyse ona odaklanırız. Kurumların veri merkezleri ile ilişkisi de biraz buna benziyor. Bir finans kurumu, kamu kurumu, herhangi bir üretim firmasının odağı, ana sorumluluğu, hatta en iyi olduğu uzmanlık alanı faaliyetinin temelini oluşturan ürünü, hizmeti üretmek. Veri merkezi ise bu en iyi olduğu alandaki faaliyetlerinin altyapısı. Tam da bugün teknolojik devrimi yakalamak, dijital dönüşümün ivmesini kuruma yansıtmak için operasyonlarına, süreçlerine, belki kendi alanlarına özgü teçhizat yatırımlarına odaklanmak ve kaynakları bunlara yönlendirmek için veri merkezi gibi bir temel altyapı bileşenini işin uzmanı operatörlere bırakmaları her zamankinden önemli hale geldi. Veri merkezi operatörü için tek iş bu olduğundan tasarım, esneklik, ölçeklenebilirlik, verimlilik bizim için zaten ana uzmanlık alanı. Bir temel altyapı bileşeni olan veri merkezinin emin ellerde olduğunu bilen kurumlar, tüm enerjilerini, tüm kıymetli kıt kaynaklarını böylelikle dördüncü sanayi devrimine, dijital dönüşüme kanalize edebilirler.”
Veri merkezlerinin iki temel iş modeli olduğu bilgisini veren Aslıhan Güreşçier, şunları kaydetti:
“İlki dünyada yaygın ancak Türkiye'de daha yeni olan 'toptan veri merkezi sağlama' iş modeli, ki Zenium bu alandaki ilk ve tek servis sağlayıcıdır. Bu iş modelinde daha ziyade büyük ölçekli veri salonuna ihtiyaç duyan kurumlar, yüksek güvenlikli bir amaca özel inşa edilmiş tesiste veri salonu alabilir, bu salonun kendilerine özel tasarlanarak hayata geçirilmesini isteyebilir, anahtar teslim bir özel inşa edilmiş salona sahip olabilirler. Zenium'da her bir salonun elektrik altyapısı tam olarak yedekli ve salona özeldir. Her bir salon, kendi başına çalışabilir ve bağımsızdır.
 
İkinci model perakende veri merkezi barındırma modelidir, burada hizmeti verecek şirketin hizmet portföyüne göre, sadece alan kiralama, kabinli alan kiralama, donanımlar, hatta ağ bağlantı kapasitesi gibi servisler alınabilir. Bunun bir adım ötesi, kurumların uygulamalarını da emanet edip yönetilen hizmetler alabilecekleri sağlayıcılarla çalışmaktır.” 
 
Seçim kriterleri
  • Öncelikle yüksek enerji kapasitesi ve tam yedekli enerji altyapısı ilk kriter olmalı.
  • Bir diğer çok kritik nokta, özellikle dağıtık yapıda çalışan, şubeli bankacılık, sigorta, perakende gibi veya üretim tesisleri farklı noktalara dağılmış kurumlar gibi, çoklu fiber sağlayıcının veri merkezinde POP noktası olması. Tek bir operatör, kuruma ağ bağlantılarında asla fiyat avantajını sürekli olarak sağlamayacaktır. Rekabete açık bir ortam kurumların yararına olur. Kaldı ki operatör yedekliliği de sağlanabilir.
  • İnternet değişim noktası bulunan bir veri merkezi
  • Operasyon yönetiminin kendi kaynakları ile yapma yetkinliği olan bir veri merkezi sağlayıcısı
  • Veri salonlarındaki metrekarede enerji yoğunluğunun esnek ve ölçeklenebilir olduğu bir veri merkezi. Eğer kabin başına belli bir kW ile anlaşma yaparsanız, büyüme ölçeklenemeyeceği için ileride sıkıntı yaşanması çok olasıdır.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics
ETKİNLİKLER