Dosya Savunma Teknolojileri ve Bilişim 05 HAZİRAN 2016 / 06:35

HEDEF: SAVUNMA SANAYİ KOBİ’LERİNİ ULUSLARARASI PAZARDA REKABET EDEBİLİR HALE GETİRMEK

OSSA Koordinatörü Hilal Ünal

Gelecekte dış pazarda daha yüksek oranda söz sahibi olabilmek için rekabetçi çözümler sunabilmek gerekiyor. Bununla birlikte düşük maliyette ve teknik özellikleri açısından rakiplerinden ayrıcalıklı olacak tasarımlarla müşterilere ürün sunulması ihtiyacı ortaya çıkmakta. Sektör için Ar-Ge maliyetleri şimdikine kıyasla daha yüksek oranlara çıkacağından, bu maliyet artışı, geliştirilmesi öncelikli alt sistem/ürün yelpazesinin genişlemesinin yanı sıra bunların zaman içerisinde sürekli bir teknolojik yenileme sürecine girmesiyle katlanarak daha da yükselecek. Böylelikle büyüyen sektörün yurt içi ve yurt dışı için projeler yürütmesi, kendisini idame etmesi ve artan Ar-Ge faaliyetleri için gerekli olacak kaynağın o aşamada elde edeceği gelirlerle karşılanabilmesinde yetersiz kalabileceği hususu sektör için önemli bir risk olarak değerlendirilmeli. İhtiyaç duyulan sistemlerin tedarikinin yurt içinden karşılanma oranın artırılarak aynı zamanda sürdürülebilirliğinin sağlanmasının, sektörün önünü görmesinde ve kalıcılığının sağlanmasında önem arz ettiğini söyleyebiliriz. Bu aşamada devreye giren OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), üniversitelerle çalışarak KOBİ’lere teknoloji transferi yapmak, eğitimler ve sertifikasyonlarla iş gücünü arttırmak, katıldığı etkinliklerde üye firmalarının tanıtımını yaparak sektör KOBİ’lerinin farkındalığını arttırmak, gerçekleştirdiği etkinliklerle üye firmalarının yurt dışı pazarlara açılmasını ve alt yüklenici statüsünde merdivenleri tırmanmasına katkıda bulunmak, edinilen ve paylaşılan bilgiler sonucunda özgün ve özellikleri bakımından yurt dışındaki benzerlerinden üstün ürünler geliştirmek ve yetenekleri gelişen alt tedarikçilerle yabancı rakiplere karşı rekabet avantajı oluşturmak hedefiyle, üyelerine çeşitli fırsatlar sunmakta. OSSA Kümelenmesi; savunma sanayimizin etkinliğinin ve verimliliğinin artması; yetkinliklerin tabana yayılması ve alt sistemler geliştirebilecek sağlıklı bir yan sanayinin oluşması; savunma sanayisinin ürün ömür devrinin tamamında etkin rol almayı öncelikli hedefleri olarak belirlemekte ve bunun sonucunda 2023 savunma ihracatı hedeflerine ulaşmak için ilerlemekte. URGE projeleri kapsamında; KOBİ’lere ‘AS 9100 Havacılık Kalite Yönetim Sistemi Kurulumu Danışmanlığı’ ve ‘Ticari İstihbarat Danışmanlığı’ da sunuyoruz. Savunma Sanayi Müsteşarlığı himayelerinde,  Ekonomi Bakanlığı URGE Projesi desteğiyle gerçekleşen ve OSSA Kümelenmesi’nin organize ettiği Ankara Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA) uluslararası etkinliğinin üçüncüsü 11-13 Ekim 2016 tarihinde düzenlenecek. Etkinliğimize; 2014 yılında 34 ülkeden 270 firma katıldı; kayıtlı/randevulu 4800 iş görüşmesi gerçekleştirildi. Boeing, Airbus, Roll Royce, BAE Systems ve birçok orijinal ekipman üreticisi firmanın satın almacıları, bu etkinlik sayesine yerli firmalarımızla Ankara’da buluştu.
 
OSSA, üyelerine fırsatlar sunuyor 
(OSSA), savunma ve havacılık sanayisine mal veya hizmet üreten KOBİ’lerin ortak hareketiyle Temmuz 2008 tarihinde kuruldu. Şu anda toplamda 164 üye firması ve 7500 personeliyle ülkemiz savunma ve havacılık sanayisine hizmet veriyor. OSSA, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere Türkiye genelinde; İstanbul, Bursa, Eskişehir, İzmir, Kocaeli, Kayseri, Yozgat, Mersin’de üyeleri bulunan savunma ve havacılık sanayinde faaliyet gösteren KOBİ’lerden oluşuyor. OSSA, yerli üretimin payını artırmak ve savunma sanayi KOBİ’lerini uluslararası pazarda rekabet edebilir hale getirmek; nihai ürünlerle uluslararası pazarlara açılmak; üniversitelerle çalışarak KOBİ’lere teknoloji transferi yapmak ve yetenekleri gelişen alt tedarikçilerin yabancı rakiplerine karşı rekabet avantajı oluşturmak hedefiyle çalışmalarını sürdürmekte. OSSA Küme Yönetim Sistemi altyapısını kullanarak yurt içi ve yurt dışından bize ulaşan iş fırsatlarını; üye KOBİ’lerimizle anında paylaşıyoruz. OSSA Kümelenmesi, Ekonomi Bakanlığı’nın ihracat destekleriyle; UR-GE (Uluslararası Rekabeti Geliştirme) projeleri kapsamında üyelerinin çeşitli hizmetler almalarını sağlıyor. Bu çerçevede; üyelerimiz, SEO Danışmalığı (Firmaların İnternette Bulunurluğunun Arttırılma) alıp firmalarının ihracat rakamlarını yükseltebilmekte. Diğer yandan ERP danışmanlığı da almaktalar. ERP, KOBİ’lerin işletme içi entegrasyonun sağlayarak iş süreçlerini iyileştiriyor ve böylece yenilikçi bir iş stratejisi olarak ortaya çıkıyor.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics