BThaber Ekler e-devlet Sayı:37 01 OCAK 2013 / 12:41

e-Satış Projesi şeffaflık sağlayacak

Adalet Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Tetkik Hâkimi Süleyman Türkarslan, icra dairelerinin modernizasyonu kapsamında e-Satış uygulamalarıyla ilgili güncel bilgileri paylaştı. Konuşmasına, “Kesinleşmiş bir yargı kararı, mahkeme kararı ne zaman kıymet ifade eder?” sorusuyla başlayan Süleyman Türkarslan, cevabı da; “Bu karar infazı sağlanırsa o zaman kıymet ifade eder” şeklinde verdi. Türkarslan konuşmasına şöyle devam etti: “Özel hukukta da aynı şeyi söyleyebiliriz: İcra; özel hukuk mahkemelerince verilmiş kararların icrası anlamında belki yargının belkemiği diyeceğimiz bir infaz aşamasıdır yani özel hukuk kararlarının infazıdır. Elektronik Satış Projesi de, icra dairelerindeki faaliyetlerin, özellikle menkul ve gayrimenkul satışlarının elektronik ortama taşınması, daha çok insana ulaşılması, şeffaflığın sağlanması amacıyla Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından uygulamaya geçirilmiş bir projedir. Adalet Bakanlığı tarafından icra dairelerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik daha kapsamlı bir çalışma var; o çalışma kapsamında da satışların elektronik ortama taşınması konusundaki bizim çalışmalarımız da takip ediliyor. Bu durumda, elektronik satış ciddi anlamda önem taşıyor. Mezat salonları dediğimiz icralık gayrimenkullerin satışının yapıldığı yerlerde, kişilerin özgürce ihalelere katılmaları konusunda sıkıntılar olduğu sürekli dile getiriliyor. Bu sistemle; elektronik ortama taşındığı için, kişiler icralık malları sorgulayıp pey sürebilecekler, dolayısıyla vatandaşlarımızın hakları korunurken satılacak mallar da; gerçek değerine satılmış olacak. Bu kapsamda mahkemelerce verilecek kararların da daha sağlıklı şeffaf, adil bir şekilde icrası sağlanacak”

Süleyman Türkarslan, e-Satış kapsamında teklifin elektronik ortamda teklif verilmesine pey sürme dendiğini hatırlatarak bu sistemle; elektronik ortamda teklifler alınacağını, mal satışından sonra mal alıcısına ulaştırılacağını kaydetti. Türkarslan, “Kanun 5 Temmuz’da çıktı. 6 aylık yürürlük süresi söz konusu; 6 Ocak 2013 tarihi itibarıyla elektronik ortamda pey sürme uygulanmaya başlayacak. İlk aşamada; öncelikle vatandaşlar talip oldukları mallar için elektronik ortamda pey sürecekler, ikinci aşamada ihale işlemi var, son olarak da ihale aşamasında en yüksek teklif verene malın ihale edilmesi, verilmesi söz konusu olacak. Elektronik ortamda pey verme yazılım çalışmaları da tamamlandı” açıklamasını yaptı.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics