BThaber Ekler e-devlet Sayı:37 01 OCAK 2013 / 13:30

Hedefimiz dünya sıralamasında ilk 10 arasında yer almak

PTT Genel Müdürü Osman Tural’dan kurumun çalışmaları, e-devlet yaklaşımı ve dönüşümü, hedefleri konusunda detaylı bilgi aldık.

• PTT’nin e-devlet yaklaşımından ve dönüşümünden söz edebilir misiniz?
PTT Genel Müdürlüğü olarak ulusal hizmetlerin verimliliğinin artırılmasında ve kamusal hizmetlerin sunumunda kullanılması zorunlu hale gelen e-devlet uygulamalarının ülkemizde geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gerektiği inancındayız. ‘e’ ile ilgili teknolojiyi en yoğun olarak kullanmaya özen gösteren bir kurumuz; genel müdürlüğümüzde e-yazışma’ya geçtik; evraklarımızı ‘soft’ ortamda imzalıyoruz. Bizim asıl işimiz işimiz postacılık; postacılığı da değişik yöntemlerle elektronik ortama taşımaya çalışıyoruz. ‘En yakın PTT ve kayıtlı gönderi takibi’ işlemlerine e-devlet üzerinden ulaşılabiliniyor, ayrıca ‘e-Devlet Kapısı’ şifre zarflarının tüm PTT merkezlerinden dağıtılması konusunda Türksat ile bir işbirliği protokolü imzadık ve 18.12.2008 tarihinde işlemlere başlandı. Ancak e-devlet şifre dağıtım sayılarının potansiyel müşterinin büyüklüğü göz önüne alındığında bir hayli düşük olduğunu görüyoruz. Etkin ve daha az maliyetli kamu hizmeti sunmanın yolu olan e-devlet uygulamalarında yaşanan bu olumsuz durumu gidermek ve yaygınlaştırmak için öncelikle e-devletin hız, güvenlik, maliyet düşüklüğü gibi avantajları hakkında vatandaşlara bilgilendirme faaliyetleri yapılmalıdır.

• PTT olarak siz e-devlet hizmetlerinizde vatandaşlara ne tür avantajlar sağlıyorsunuz?
Öncelikle e-devlet ile etkin ve daha az maliyetli kamu hizmeti sunulabiliyor. Hız, güvenlik, maliyet düşüklüğü gibi avantajlar sağlıyoruz. Vatandaşımız e-devlet üzerinden; trafik ceza sorgulama, adlarına açılmış davaları takip etme, ilgili birimlere dilekçe gönderebilme, SGK iş dökümlerine bakabilme gibi pek çok hizmetten faydalanıyor. e-devlet’in şifre alım ücretinin 2 TL olduğunu hatırlatmak isterim.
• Çağrı Merkezi hizmetiniz de bulunuyor.
444 1 788 Çağrı Merkezi müşterilerimizin zaman kaybını önlüyor. Posta çeki hesap bakiyeleri öğreniliyor, hesap hareketleriyle kayıtlı gönderi takibinin yapılabilmesi, etkileşimli posta çeki şifre sorunlarının daha kolay çözümlenebilmesi, müşterilerimizin talep ve önerilerini dile getirebilmeleri sağlanıyor. Çağrı merkezinde yürütülen hizmetler; 7 gün 24 saat sesli yanıt sistemi ( IVR ) ve müşteri temsilcileri tarafından veriliyor. 2008 yılına oranla 2011 yılında PTT Çağrı Merkezi’ne yapılan çağrı adedi 544 bin adetten 1 milyon 313 bin adete çıkarak 2,4 kat arttı.

• Hızlı Geçiş Sistemi çalışmalarındaki son durum nedir?
Sistem ucuz, KGS’nin beklemelerini ortadan kaldırıyor. Yılın sonuna kadar KGS tamamen HGS’ye dönüştürülecek. Vatandaşlarımız mevcut KGS’deki paralarını da bize yükleyebiliyorlar. Vatandaşlarımızdan beklentimiz; bunu kullanmaları. Vatandaşlar kolaylığını gördükçe buna karşı temayül olacağını düşünüyoruz.

Ülkemizin uluslararası aktarma merkezi olmasını istiyoruz

• Hedeflerinizden bahsedebilir misiniz?
Ülke çapında 82 başmüdürlük, 1087 merkez, 2296 şube ve 1034 acente olmak üzere toplam 4418 iş yeriyle, Türkiye’nin en geniş çevrimiçi hizmet ağına sahip durumda olan PTT’nin faaliyet alanlarını; Posta, Banka ve Lojistik olarak 3 ana başlıkta toparlamak mümkün. Ülkemiz posta pazarının kademeli ve kontrollü bir şekilde serbestleştirilerek posta sektörünün amaçlanan rekabetçi ortama kavuşturulması, ayrıca posta sektörünün uluslararası rekabet gücünü artıracak düzenlemelerin yapılması hedeflerimiz arasında bulunuyor. Rekabet artırıcı tedbirlerin alınması, gümrük işlemlerinin posta hizmetlerini kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi ve güncellenmesi çalışmalarına başladık. PTT’nin uluslararası alanda daha etkin şekilde temsil edilmesi ve tanıtımının yapılması da hedeflerimiz arasında. Ülkemizde uluslararası bir posta sektörü fuarının ve Dünya Posta Birliği Kongresi’nin düzenlenmesine, Dünya Posta Birliği (UPU) tarafından tanınan bölgesel bir birlik kurulmasına yönelik girişimler içerisindeyiz.

PTT olarak bir diğer hedefimiz de; ülkemizin uluslararası gönderi alıp vermede bir aktarma merkezi haline gelmesini sağlamak. Bu kapsamda sınır ötesi alıp verme merkezleri ve lojistik üslerle bütünleşik sistemler kurmaya, farklı coğrafyalarda konumlanan sanayi kümeleri ve pazarları birbiriyle ilişkilendirecek posta kanallarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, ayrıca Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin ile ülkemiz arasında direkt hızlı posta hatları kurulmasını istiyoruz.

İstihdamı her yıl en az yÜZDE 10 artıracağız

Sektörel hasıla büyüklüğü bakımından dünya sıralamasında ilk 10 arasında yer almayı hedefliyoruz. Bu amaçla yeni hizmet kanalları ve iş modelleri geliştirerek kişi başına düşen gönderi sayısını, elde edilen geliri, en yüksek 10 ülke arasında yer alacak şekilde artırma çalışmalarına başlıyoruz. Posta sektöründe istihdamın artırılması hedefi kapsamında; istihdamı her yıl en az yüzde 10 oranında artırarak posta sektöründe yeni istihdam oluşumuna gideceğiz. Bununla birlikte Ulaştırma Akademisi bünyesinde posta sektörü bölümü kurmak, posta sektöründe eğitim veren kurumların kontenjanlarının artırılması ve başka eğitim kurumlarında bölümler açılması, bu bölümlerden mezun olanlara istihdamda öncelik sağlanması çalışmaları da yapacağız. Posta sektöründe haberleşme, tanıtım, bilgilendirme ve pazarlamayı sağlayacak bir iletişim ağı kurulması amacıyla da sektörel internet portalının ve posta sektörü televizyon kanalı kurulmasını hedefliyoruz.

Tüm gönderilerin kayıt altına alınarak takibinin sağlanması amacıyla Radyo Frekanslı Tanımlama Projesi (RFID) ve barkod teknolojilerinin, posta mekanizasyon sistemlerinin, uydudan takip ve uydulara dayalı algılama yapabilen izleme sistemlerinin, yeni nesil iletişim sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması çalışmaları da yürütülecek. Posta sektöründe kullanılan teknolojilerin (gönderi ambalajları, OMAS, ATM ve akıllı posta kutusu…) yurtiçinde üretimi ve ihracının yapılması amacıyla sanayiyle işbirliği yaparak sektörde kullanılan araç, gereç, yazılım ve donanımın en az yüzde 50’sinin yurtiçinde üretimi ve ihracına ayrıca ihracatı destekleyen teşviklerin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapacağız.

Sektörel Ar-Ge faaliyetlerinin teşvik edilmesi de hedefimiz kapsamında. Üniversitelerle işbirliği yapılarak posta sektörüne yönelik ortak bir Ar-Ge merkezinin kurulması, işletmelerden alınan vergilerin en az yüzde 2’sinin Ar-Ge teşviklerine ayrılması çalışmalarının yapılmasını planlıyoruz.

Ulaştırma Bakanlığı’nın desteklediği Ulaştırma Şuraları devam ediyor

Ulaştırma Şuraları bakanlık tarafından geleneksel hale getirildi. 10. Ulaştırma Şurası 27 Eylül – 1 Ekim 2009 tarihleri arasında İstanbul Haliç Kongre ve Sergi Merkezinde yapıldı. Şuranın katılımcıları kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri, özel sektör işletmeleri yöneticileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinde oluşan geniş bir kitleyi kapsamaktaydı. Şurâda “Türk Posta Sektörü’nün mevcut durumu nedir?”, “Türk Posta Sektörü’nün durumu küresel ve bölgesel mukayese yapıldığında nedir?”, “Türk Posta Sektörü’nün 2023 vizyon ve hedefleri ne olmalıdır?” sorularının cevabı da arandı.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics