BThaber Ekler e-devlet Sayı:37 01 OCAK 2013 / 13:34

Kurum içi ve dışı iletişim yöntemleri önem kazanıyor

Önceden haberleşme sistemleri belki destek hizmetleri biriminin bir fonksiyonu iken, şimdi pek çok kurumda bilgi teknoloji bölümleri ve başkanlıkları tarafından desteklenen, kurumun mevcut ağ teknolojileri ile birlikte yönetilen, IP tabanlı sistemler halini almaya başladı.

Teknolojinin ve yeni iletişim çözümlerinin hayatımızda daha önemli yer almasıyla birlikte, geçtiğimiz 30 yılda, belki de öncesindeki 300 yıldan çok daha büyük gelişmeler kaydedildi. Çok büyük bir hızla değişim geçiriyoruz. Hayat hızlanıyor, iletişim hızlanıyor, yeni iletişim yöntemleriyle birlikte, bireyler kadar, şirketlerin, kurumların ve hatta ülkelerin bu hıza ve değişime uyum sağlayabilmeleri gerekiyor.

Ülkemizde kamu kurumları da vatandaşlara daha iyi hizmet vermek, daha ulaşılır olmak, artan hıza ve hareketliliğe uyum sağlamak ve verimliliği arttırmak amacıyla bu çözümleri hayata geçirmektedirler.

Önceden haberleşme sistemleri belki destek hizmetleri biriminin bir fonksiyonu iken, şimdi pek çok kurumda bilgi teknoloji bölümleri ve başkanlıkları tarafından desteklenen, kurumun mevcut ağ teknolojileri ile birlikte yönetilen, IP tabanlı sistemler halini almaya başladı.

Bu aşama sonrasında kurum içi ve dışı iletişim yöntemleri önem kazanmaya başladı. Daha çok özellik sunan, kurum içindeki iletişim sistemlerinin tümünün bütünleşik kullanılabileceği tümleşik iletişim çözümleri öne çıkmaya başladı. Çalışanların ses iletişimi ve e-posta sistemlerinin bütünleşik bir biçimde çalışabilmesi, aynı zamanda fakslarına ulaşabilecekleri, kendilerine bırakılan sesli mesajları dinleyebilecekleri tümleşik iletişim çözümleri tercih edilmeye başlandı. Bu sistemlere aynı zamanda akıllı telefonlarla bağlantı kurulabilmesi ya da PC üzerindeki yazılım tabanlı telefonlarla, seyahat eden kamu çalışanlarının, istedikleri anda kurumun iletişim sistemlerine nerede olurlarsa olsunlar kablosuz ağlar ya da 3G teknolojileri yardımıyla ulaşabilmeleri, her durumda hem özgürlük ve esneklik hem de ulaşılabilirlik anlamlarını içinde barındırmaktadır. Bu sistemler daha da genişletilerek, sesli ve görüntülü video konferans çözümleriyle bütünleşik hale getirilerek, birkaç saatlik toplantılar için seyahat etme ihtiyacını ortadan kaldırmakta, çok katılımcılı eğitim ve seminerler, kolaylıkla aynı lokasyondaymış gibi yapılabilmesine imkan sağlamaktadırlar. Tüm bu yöntemler iletişimde yeni çözümler sunarak verimliliği artırmakta, kurumların çok daha iyi hizmet vermelerine katkıda bulunmaktadır.

Kurumlar kendi iç iletişimlerindeki verimliliği artırmanın yanı sıra, vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek için çağrı merkezi çözümlerini de hayata geçirmektedirler. Kurumlarımız bugün geçmişin aksine, vatandaşa daha fazla dokunmakta, vatandaşın da daha hızlı ulaşabilmesine imkan tanıyacak yöntemleri hızla uygulamaya almaktadırlar. Bu konudaki en iyi uygulamalar da çağrı merkezi çözümleridir. Vatandaş, bazı işlemlerini bu merkezler yardımıyla çok daha kolay gerçekleştirebilmekte, sorularına daha hızlı cevap alabilmekte, sorunlarını dile getirebilmektedir. Çağrı merkezi çözümleri de günümüzde IP tabanlı olup, hem kurumun diğer sistemleriyle bütünleşik çalışabilmekte hem de verilen hizmetin nitelik ve niceliğine ait istenen her türlü raporlamalar alınabilmektedir.

Kurumlar her konuda çözüm bulabilirler, her ihtiyaçları için ayrı projeler yürütebilirler. Ancak bu sistemler bütünleşik çalışmadığı taktirde verimlilikten çok verimsizlik anlamına gelecektir. Bu nedenle kamu kurumları günümüzde mümkün olduğunca çok sistemini bütünleşik çalıştırabilme özelliğini de göz önünde bulundurabilmektedir. Kurulumu yapılan sistemin, şirketin mevcut sistemleriyle çalışabilmesi, kuruma yeni katkılar sağlayacaktır. Her kurumun yapısının farklılığı da göz önünde tutularak, kuruma özgü bütünleştirme projeleri daha da önem kazanacaktır.

Ülkemizde geçmişte teknoloji liderliği özel sektörde iken, günümüzde kamuya geçmiş durumdadır. Kamu kurumları yeni teknolojik çözümleri özel sektörden daha çabuk hayata geçirmekte ve bu sayede vatandaşa daha yakın hale gelmektedir. Bu durumu bizzat yaşamak, son 26 yıldır yaptığımız gibi çözümlerimizle ülkemize ve bu sürece katkıda bulunmak bizim açımızdan da kesinlikle gurur verici bir durum.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics