BThaber Ekler e-devlet Sayı:37 01 OCAK 2013 / 14:18

Ümraniye’de afete özel proje

e-dönüşüm çalışmalarının 2004 yılında başladığı Ümraniye’de hayata geçirilen Ümraniye İlçesi Afet Bilgi Sistemi (ABİS) ile akıllı haritalar üzerinden afet planlaması sağlanıyor.

Ümraniye, İstanbul’un en hızlı kentleşen ve nüfusu hızla artan ilçelerinden biri olarak köy ve yöre geleneklerinin de aynen muhafaza edildiği bir kentleşme örneği. İstanbul’un nüfus bakımından en kalabalık ikinci ilçesi olan yerleşimde, yerel yönetim, 2011 adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre 600 bini aşan nüfusa hizmet veriyor. e-Belediyecilik hizmetlerinin 2004 yılından beri vatandaşa sunulduğu ilçede, bu yıl hayata geçirilen Ümraniye İlçesi Afet Bilgi Sistemi (ABİS), önemli projeler arasında yer alıyor. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, 2004 yılından bu yana e-belediyecilik hizmetlerini faaliyete geçirdiklerini belirterek belediye olarak e-dönüşüm vizyonları hakkında da şöyle konuştu: “Ümraniye Belediyesi olarak hizmetlerinin üretilmesi ve sunumunda bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami ölçüde yararlanmaya çalıştık. Ümraniye halkının etkin ve hızlı bir şekilde hizmet alımını sağlamak ve etkileşimli uygulamalar geliştirmeyi hedefledik. Bilişim teknolojisine yapılan yatırımdan her gün artan oranda verim alabilmek için verilerin ve programların güncelleştirilmesine önem vererek, teknolojik altyapının iyileştirilmesini sağlamaya çalıştık. Belediyemizin bilişim teknolojisinden daha etkin yararlanabilmesi için çalışanların teknik eğitimine önem vererek, gelen talepler doğrultusunda çalışanlara yeterli oranda teknik destek sağlamaya çalışıyoruz.”

ABİS ile olası afet için akıllı haritalar çıkarıldı
Ümraniye’nin gerek fiziki yapısı ve zemin açısından avantajlı olması, gerekse 2004’ten bugüne yapı stokunun büyük oranda yenilenmiş olması bakımından İstanbul’da olası bir depreme en hazır ilçelerden birisi olduğunu ifade eden Can, Ümraniye Belediyesi olarak, müdahale ve afet sonrası iyileştirmede ilçemizdeki tüm kurumlarla koordineli çalışmayı sağlamak, kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlayarak afet sonrası can ve mal kayıpları ile hasarları en aza indirmek amacıyla, Ümraniye Afet Bilgi Sistemini (ABİS) akıllı haritayı oluşturduklarını belirtti. Can, ABİS ile vatandaşların olası bir afet öncesi ihtiyaç duyabileceği tüm hazırlıklarla ilgili bilgilere rahatlıkla ulaşabileceğini ve aile afet planlamasını kolaylıkla yapabileceğini vurguladı.

Ümraniye İlçesi Afet Bilgi Sistemi (ABİS) ile akıllı haritayı hazırlayarak internet sitesinde vatandaşların hizmetine sunduklarını yineleyen ve ABİS’in aslında bir yol haritası olduğunu belirten Can, “Sistemde afet sonrası toplanma alanları, geçici iskan/çadır alanları, öncelikli yollar, alternatif yollar, sivil tahliye yolları, sahra hastane kurulacak alanlar, tüm hastaneler, eczaneler, ecza depoları, trafik kontrol noktaları, afet istasyonlarının yerleri, ileri dağıtım ve lojistik destek noktaları, su istasyonları, fırınlar, soğuk hava depoları; tüm kamu kurumları, belediye hizmet binaları, muhtarlıklar, polis noktaları, su vanaları, yangın hidratları, ilkyardım koordine merkezleri, hastaneler, ambulans bekleme noktaları, yaralı toplama merkezleri gibi tüm hayati bilgiler akıllı harita üzerinde belirlendi. Kolaylıkla adres bilgilerine ulaşılabilecek raporlanabilecek şekilde bir yazılım da oluşturuldu” diye konuştu.

Kent Bilgi Sistemi için yazılım projesi devrede
İlçede kent bilgi sistemi üzerindeki çalışmalarının da devam ettiğini belirten Can, bu alandaki çalışmaları da şöyle özetledi: “Ümraniye Belediyesi’nin “bilgi ile yönetim” ihtiyaçlarının tek bir ortamdan sağlanması amacıyla tasarladığımız ve 2005 yılında başlatmış olduğumuz ve şu an tüm birimlerin birbiriyle bütünleşik şekilde kullanmış olduğu bir yazılım projesini faaliyete geçirdik. Bu proje; Ümraniye Belediyesi’nin ihtiyaç duydukları bilgi atmosferini oluşturmak üzere hazırlanmış, bütünleşik bir veri modeline sahip, farklı veri disiplinlerini (MIS, GIS, BLOB, Text vb) bir arada sunan, üretilen her veriyi karar süreçlerinde kullanmayı hedefleyen uygulamalar bütünü. En basit anlamda idarenin günlük ihtiyaçlarını karşılayacak uygulamaların yanında, kenti içindeki insanlarla birlikte yönetmeyi hedefleyen modern yönetim uygulamalarını da sunuyor. Bu proje ile şunları yapmayı planladık: “Kenti bilgi ile yönetmeyi, çalışanlar ve birimler arasındaki bilgi paylaşımını artırmayı, bilgi ile iş yapmayı, birlikte çalışma yeteneğini geliştirmeyi, bilginin (Sözel ve Mekansal verilerin) kullanıcıların yetkileri dahilinde paylaşılabilmesini, verinin üretildiği yerde ve bir kere girilmesini, veri tekrarının engellenmesini, veri hiyerarşisinin ve disiplininin sağlanmasını, sözel veri ile Mekansal (Spatial) verinin bir arada ve aynı veritabanında tutulmasını, homojen belge dolaşımını ve izlemesini, iş planlaması ve performans takibini, gelişen organizasyonlarda oluşan ihtiyaca göre yük dengelemesini, veri ve uygulama bütünleştirme/disiplini sayesinde gelir kayıplarının azaltılmasını, insan kaynaklarının takibini, verimli ve etkin yönetimi ve vatandaş memnuniyetini hedefledik.”

Sırada elektronik belge yönetim sistemi ve mobil uygulamalar var
Ümraniye Belediyesi olarak önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladıkları projelerine de değinen Can, “Buraya kadar bahsettiğimiz birçok e-dönüşüm projesini hayata geçirdik. Bu bağlamda ilerleyen günlerde elektronik belge yönetim sistemi ve mobil uygulamalarını hayata geçirmeyi planlıyoruz. Ayrıca belediye içi bilgi yönetimi ve e-belediye uygulamalarını geliştirerek Ümraniyelilerin internet üzerinden çok yönlü bilgi edinmelerini ve sunulan hizmetleri etkileşimli olarak takip edebilmelerini sağlamayı hedefliyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

Ümraniye’de belediyeye gelmeden vatandaşa sunulan hizmetler

• Belediye internet sitesiüzerinden
sunulan hizmetler
• Borç sorgulama
• Borç ödeme
• Beyan görme
• Sokak rayiç değerlerini öğrenme
• Bilgi edinme
• İmar sorgulama
• İmar dosya arama

 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics