BThaber Ekler e-devlet Sayı:37 01 OCAK 2013 / 12:19

Yargılama süreçleri hızlanıyor

‘Kurumlar arası veri paylaşımında örnek uygulama: Entegrasyonlar’ sunumunu gerçekleştiren, Adalet Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Tetkik Hâkimi Abdullah Uslu, hedeflerini detaylı bir şekilde katılımcılara aktardı. ‘Big Data’ olarak adlandırılan büyük veritabanlarının günümüzde kamu kurumlarının çoğunda mevcut olduğunu dile getiren Abdullah Uslu, bu kapsamı da; bu veritabanlarındaki bilgilerin, kendi veritabanlarındaki bilgilerle birlikte bütünleştirilerek; alınması gereken bilgilerin bu veritabanlarından alınması, verilecek bilgilerin de yine karşı tarafa kendi veritabanı üzerinden aktarılmasını sağlamak olarak açıkladı. Uslu, “Bu sayede büyük veritabanlarında; iki tarafta da gereksiz bilgi tutma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Ayrıca hem vatandaş hem de kamu kurumları için eziyet olan yazışma, kağıt bürokrasisinin de önüne geçiliyor. Asıl amaçlarımızdan birisi bu; hem yargılama sürecini hızlandırmak, hem de bu bütünleştirmeler sayesinde süreçleri ayrıntılı olarak görebilme olanağı sağlamak istiyoruz. Bu kapsamda; adli sicil kayıtları, nüfus kayıtları, adres kayıtları, tapu kaydını, sürücü belgelerini, araç ruhsatlarını, pasaportları, sigorta bilgilerini ve bunun gibi diğer veritabanlarından aldığımız bilgileri karşılıklı alışveriş şeklinde, web servisleri üzerinden bilgi paylaşımını sağlamaktayız” dedi.

Karşılıklı veri alışverişinde bulundukları kurumlar ve sistemler arasında; ÖSYM, Emniyet, TAKBİS, PTT, Jandarma ve bankalar gibi kurumları sayan Abdullah Uslu, “En önemlisi de büyük veritabanı olarak MERNİS var; hem kimlik hem adres bilgilerini alabildiğimiz. Bunlar örnek bütünleştirme kapsamındaki kurumlar ve sistemler. UYAP olarak bu bilgileri paylaştığımız kurumları; Yargıtay, Danıştay, HSYK, Türkiye Barolar Birliği, Barolar, Ceza Tevkifevlerimiz, Jandarma, Emniyet olarak sayabiliriz. Bu bütünleştirmeler kapsamında, bizim veritabanımızı kullanarak verileri bizden alıyorlar ve aynı şeklide UYAP’ı kullanıyorlar” dedi.
Abdullah Uslu, UYAP bütünleştirme hedeflerinin şu şekilde altını çizdi: “Kamu kurumlarının hizmet verdikleri her alanda ihtiyaç duydukları bilgi ve belgelere herhangi bir yazışma yapmaksızın, mevzuat çerçevesinde mevcut uygulama ekranları içerisinden doğrudan erişimin sağlanması. Asıl amaç burada bu. İkinci amacımız, başka birimlere iletilecek verilerin en kısa sürede iletilmesi. Üçüncü olarak da; veri bütünlüğünün ve tekrarının ortadan kaldırılması. Eskiden hem kimlik bilgileri bizim veritabanımızda tutuluyordu, adres bilgileri de aynı şekilde MERNİS tarafında tutuluyordu.

Şimdi biz bir TC kimlik numarasıyla taraf girişi yaparken bu verilerimizi TC kimlik numarasıyla sorgulamayı; MERNİS, İçişleri Bakanlığı üzerinden yaptığımız takdirde, hem kimlik hem de kişinin adrese dayalı kayıt sistemindeki güncel adres bilgilerini alabiliyoruz. Bu şekilde bizim veritabanımızda gereksiz olarak kayıtlar ayrıca tutulmuyor. Dördüncü olarak da, devlet kurumları arasında koordinasyonun sağlanması konusu var. Biliyorsunuz daha önce başlatılan e-devlet projemiz var; biz burada e-devlet projesinin e-yargı kısmını hallediyoruz. Bununla da diğer kurumlarla bütünleştirmeyi sağlayarak e-devlet projesinin tamamını gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Diğer bir hedefimiz; kaçakların ve suistimallerin önlenmesi. Daha önce yazılı, fiziki halde olduğu için bazı işlemler, kullanıcılar tarafından yanlış uygulamalara veya suç işlemelere sebebiyet verebiliyordu. Bunun önüne geçmek için de bu bütünleştirmeleri yaptık. Bütünleştirmeler sayesinde kaçakların ve suistimallerin önüne geçmek istedik.”

Maliyetlerin düşürülmesi konusunda; kağıt maliyetlerini ve bürokrasisini dile getiren Uslu, “Yazışma bürokrasisinde posta giderleri büyük maliyetler oluşturmaktaydı. Biz maliyetleri bu bütünleştirmeler sayesinde ortadan kaldırdık, dolayısıyla da devletin tasarruf etmesini sağlamış olduk. Vatandaşları da aynı şekilde gereksiz bedel ödemekten kurtardık” yorumunu yaptı. Vatandaşa; hızlı, etkin, şeffaf bir şekilde hizmet sunulmasının bir diğer hedefleri olduğunu kaydeden Abdullah Uslu, zaten UYAP’ın genel bir hedefi olan bütünleştirmelerle de bu amacı gerçekleştirmeye çalıştıklarını vurguladı. Çalışması devam eden bütünleştirmeler arasında; Noterler Birliği’ni, Denizcilik Müsteşarlığı’nı sayan Uslu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile yeni bütünleştirme talepleri olduğunu da sözlerine ekledi.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics