BThaber Ekler e-devlet Sayı:38 15 NİSAN 2013 / 17:22

“e-İçişleri bir e-Dönüşüm projesi”

İçişleri Bakanlığı, 2023 Vizyonu çerçevesinde e-dönüşüm projelerini hayata geçiriyor.

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı İlhan Uran, ‘eTürkiye (eTR) Ödülleri’nde ‘Kamudan Kamuya e-Hizmetler’ kategorisinde ödül kazanan ‘e-İçişleri’ projesini ve 2013 hedeflerini anlattı.

İlhan Uran, e-İçişleri’nin bir e-Dönüşüm projesi olduğunu vurgulayarak amacını; İçişleri Bakanlığı merkez birimleri, valilikler, kaymakamlıklar ve il özel idarelerinin yürütmüş olduğu iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılması, hizmetlerin şeffaf ve hesap verilebilir hale getirilmesine katkıda bulunulması, vatandaş odaklı hizmet anlayışının bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, mükerrerlik arz eden projelerin bütünleştirilmesi ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla bilgi paylaşımının sağlanması olarak açıkladı. Projenin kapsamı hakkında da bilgi veren Uran, bunu; yazılım bakım, güncelleme ve yeni yazılım geliştirme, yazılımları güvenlik testinden geçirme, bilgi işlem çalışmaları ve bilgi paylaşımı çerçevesinde gerekli bilgi güvenliği standardını sağlama, alan uzmanlıklarıyla ilgili danışmanlık hizmetleri,  e-imza temini, sertifika yenileme, çağrı merkezi hizmetleri ve eğitim ihtiyaçları olarak aktardı. Uran, projenin lokasyonunu; 21 merkez birim, 81 valilik, 81il özel İdaresi ve 892 kaymakamlık olarak dile getirdi.

Vatandaş odaklı hizmetler yaygınlaştırılıyor
İlhan Uran, e-İçişleri Yazılım Geliştirme ve İdame Projesi’nin katkılarını şu şekilde sıraladı: “Projeyle öncelikle mükerrer yazılım yatırımlarının önlenmesi sağlanıyor. Bürokratik engeller azaltılıyor, iş ve işlemler tek elden yürütülüyor. En önemli katkılarından biri de; kurumsal hafızanın yani canlı arşivin oluşturulması. Vatandaş odaklı hizmetlerin yaygınlaştırılması, bütün yazışmaların elektronik ortamda yapılması sağlanarak kağıtsız ofis uygulaması gerçekleştiriliyor. Önceki yazışmaları elektronik ortama aktararak kolay erişilmesini sağlamak bir diğer katkısı. e-İçişleri uygulamalarının tüm birimlerde bir otomasyon ile uygulanması sağlanıyor, valilik ve kaymakamlıklarda ‘Tek Adımda Hizmet’ faaliyetlerinin elektronik ortamda çalışmasıyla etkinliğini artırıyor. Diğer yandan, e-İçişleri hizmetlerini mobil ortama da taşıyarak kullanımda yaygınlık ve süreklilik sağlamak, böylece hizmet sunumunu 7/24 hale getirmek çok önemli bir katkı. Eğer diğer kamu kurumlarının taşra teşkilatlarının yazışmaları elektronik ortama geçerse, bu evrakların vali ve kaymakamların önüne e-İçişleri üzerinden sunulmasını sağlayarak e-Devlet’e otoban görevi üstlenecektir. Proje; bakanlık merkez ve taşra teşkilatının ağ altyapısını kurup güncel tutuyor ve bakanlığın bilişim altyapısını yedekliyor.”

İçişleri Bilişim Vizyonu 2023
e-İçişleri Yazılım Geliştirme ve İdame Projesi’nin şu anda bulunduğu aşamayı aktaran Uran, “Projenin modül yapısı birim bazında. Değişen mevzuat ve birimlerin talepleri doğrultusunda geliştirilen modül sayıları modül içeriklerine ayrılan zaman ve geliştirmede kullanılan kaynak ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak revize ediliyor; 2011 yılı sonunda toplam modül sayısı 153, tamamlanmış modül sayısı da 144 olarak tespit edildi. Kaynak ve zaman ihtiyaçları gözetilerek uygulama alanları ortak olan modüllerinin birleştirilmesiyle yapılan revizyon sonucunda toplam modül sayısı 141, uygulamaya alınan modül sayısı da 124 adet olarak belirlendi. Proje kapsamında ayrıca 21 adet de ortak modül bulunuyor. İnsan Hakları, Bilgi Edinme, e-Dilekçe, e-Randevu ve Başvuru Takip modülleri vatandaş odaklı hizmetler kapsamında; www.icisleri.gov.tr  İçişleri Bakanlığı internet sayfası üzerinden hizmet veriyor. Zaten 2013 yılında vatandaş odaklı hizmetleri yaygınlaştıracağız, amacımız her şeyin merkezine vatandaşı koyup hizmetleri vatandaşa daha kolay şekilde sunabilmek. Hızlı, doğru hizmet veren, vatandaşının desteğini alan devlet de, güçlü devlet konumuna gelir” dedi.

İlhan Uran, yeni projeler de geliştirdiklerini; öncelikle e-İçişleri Yazılım Geliştirme ve İdame Projesi kapsamında, İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının bütün iş ve işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesi için gerekli yazılımların idamesi, gelişen ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda yeni modüllerin geliştirilmesini planladıklarını açıkladı. Diğer yandan, ‘Merkez ve Taşra Donanım ve Ağ Altyapısı Yenileme ve Güçlendirme Projesi’, ‘Veri Tabanlı İletişim Altyapısı Projesi (VOIP)’, ‘İş Zekâsı ve Karar Destek Sistemleri Projesi’ni yeni projeleri arasında sayan Uran, İçişleri Bilişim Vizyonu 2023’ü de BİT alanında ihtiyaç duyulan faaliyetleri desteklemek için merkez ve taşra teşkilatında gerçekleştirilecek donanım, yazılım ve ağ altyapısı yatırımlarının finansal ve teknik açıdan en doğru çözümünü üretmek olarak aktardı. Bu doğrultuda da; 2023 yılı hedeflenerek kısa, orta ve uzun vadelere göre belirlenmesi amacıyla bir fizibilite raporunun oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Vali ve kaymakamlara tablet PC dağıtılıyor
2013’te e-içişleri projesine yönelik çalışmalar devam ederken diğer hedefleri de sıralayan İlhan Uran, Bakanlık Merkez birimleriyle, valilik ve kaymakamlıkların donanım yenilemesi ve ağ altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesinin önemini dile getirdi. Ayrıca Uran, 2013’te; İş Zekâsı ve Karar Destek Sistemi kurulmasına yönelik çalışmaların ve felaket durumu uzak lokasyon veri kurtarma ve yedekleme merkezi fizibilite çalışmasının gerçekleştirileceğini söyledi. İSAY Projesi’nin yazılım güncellenmesinin yapılması ve İSAY Projesine dâhil edilen birim sayısı artırılması çalışmalarının yürütüleceğini, internet bağlantısı hizmetlerinin standardizasyonunun tamamlanacağını, veritabanlı gelişmiş iletişim altyapısının kurulması ve yaygınlaştırılacağını kaydeden Uran, bilgi güvenliği standardı ISO/IEC 27001 sertifikasının alınması için çalışmaların tamamlanacağını da ekledi. İlhan Uran sözlerini şöyle tamamladı: “ 2013’ün ilk çeyreğinde vali ve kaymakamlarımıza tablet PC dağıtılacak, böylece vatandaşı bekleten süreçler minumuma indirilecek. Kalkınma Bakanlığı’nın yürüttüğü e-yazışma projesinde oluşturulan stratejilerde senaryo katkımız çok fazla; 2013’te onun da uygulamaya alınacağını düşünüyoruz. Otoban Projesi de e-yazışma ile uyumlu olarak oradaki temel yapıları esas alan bir proje. Bütün diğer bakanlıklar bu projenin içinde ama bakanlıkların oturmuş bir doküman yönetim sistemi kurmuş olmaları gerekiyor. Şimdilik pilot olarak; Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile yürütüyoruz. Herkesin özveriyle çalışması gerekiyor.”
ETİKETLER : Sayı:38