BThaber Ekler e-devlet Sayı:38 15 NİSAN 2013 / 16:47

BTK tarafından ilk KEP sağlayıcı olarak PTT yetkilendirildi

Posta Telgraf Daire Başkanlığı, Elektronik Posta Hizmetleri Grup Başmühendisi Günnur Mızrak, Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat hizmetleri hakkında bilgi verdi. PTT’nin yeni tanıtımını yapmış olduğu Kayıtlı Elektronik Posta Projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Günnur Mızrak, KEP’in; resmi yazışmaların mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve elektronik ortamda  teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkân sağlayan bir sistem olduğunu kaydetti. Günümüzde ticari faaliyet ve yönetimsel alanlarda elektronik postanın yaygın olarak kullanıldığını belirten Mızrak sözlerine şöyle devam etti: “Ancak standart elektronik posta sisteminde bazı açık noktalar vardır. Standart elektronik postaların içerikleri çok kolaylıkla değiştirilebiliyor. Kanuni açıdan sınırlı sayıda ve özellikli delil barındırıyor. Elektronik posta ispat sorumluluğu sadece göndericiye ait. Elektronik posta zaman bilgisi de gönderilen bilgisayarın zaman bilgisine bağlı. Bu da hukuki açıdan bir problem doğurduğunda delil niteliğini düşürüyor. Şimdi bu hususları da göz önünde bulundurarak standart elektronik posta ve KEP uygulamasını karşılaştırdığımızda; her iki sistem ile de e-posta gönderebiliyoruz. Ancak KEP sisteminde yapılan her iş yasal olarak kanıt niteliği taşıyacak deliller üretiyor. KEP elektronik imza ile bütün e-postaları imzalayabiliyoruz. Oysa standart elektronik postada imzalanmaz. KEP sisteminde; yasal geçerliliği olan elektronik imza ile e-posta’ları imzalıyoruz. KEP sisteminde işleme ait çok detaylı yoklama yapabiliyoruz ve bütün e-posta bilgilerini veritabanında tutabiliyoruz. Biz KEP uygulamasına 2009 yılında başladık. Ancak birtakım yasal düzenlemelerin gerçekleşmesini bekledik ve 10 Eylül 2012’üe BTK tarafından ilk KEP sağlayıcı olarak yetkilendirildik;  bu çok önemli.”

HER ADIM KANIT NİTELİĞİNDE DELİLLER TAŞıYOR
KEP sisteminin; gönderici teyidi, alıcı teyidi, içeriğinin değişmediği teyidi özelliklerini getirdiğini söyleyen Günnur Mızrak, bu yolla; gönderim ve alım zamanlarının ispatı, işlemlerin elektronik ortamda yapılması nedeniyle de zamandan ve maliyetten kazançla, resmi ve ticari işlemlerin hızlı yapılmasını, verimli yürütülmesini sağladıklarını kaydetti. Mızrak, “KEP hesabı alan bir kullanıcı önce www.kep.gov.tr adresine parolasıyla ve şifresiyle giriyor. Sonra birtakım doğrulamalardan geçiyor. Kullanıcı tarafından hazırlanan KEP iletisi hazırlanıyor ve elektronik imza ile imzalanıyor. Burada bir delil üretiliyor ve bu kullanıcıya mesajın oluşturulduğuna dair bir delil gidiyor. PTT aldığı iletiyi, elektronik imzayla damgalıyor, zarflıyor alıcının posta kutusuna gönderiyor ve bu konuda da göndericiye bilgi veriliyor. Her adım kanıt niteliğinde deliller taşıyor” dedi.
ETİKETLER : Sayı:38