BThaber Ekler e-devlet Sayı:38 15 NİSAN 2013 / 17:15

e-Reçete ile yıllık 5 milyar TL katkı sağlanacak

SGK açısından zaman, işgücü ve maliyeti en aza indirmek, kayıp, kaçak ve suiistimalleri önlemek amacıyla e-Reçete uygulamasına geçildi. Bu yapı ile ülke ekonomisine ve bütçeye yıllık en az 5 milyar TL katkı sağlanacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de sunulan sağlık hizmetlerini elektronik veri olarak kaydediyor ve bu elektronik veriye dayanarak geri ödeme işlemi yapıyor. Tüm kayıtlar elektronik olarak alınırken reçetelerin ‘manuel’ oluşturulması ve basılı ortamda kurumca geri ödemede kullanılması, hem sağlık hizmet sunucusu, hem eczane, hem de SGK açısından zaman, işgücü ve maliyeti en aza indirmek, kayıp, kaçak ve suiistimalleri önlemek amacıyla e-Reçete uygulamasına geçildi.

Pilot projesi 20 Nisan 2012 tarihinde Eskişehir’de  hizmete açılan e-Reçete uygulaması, 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren tüm Türkiye’de devreye girdi. Doktorlar da 15 Ocak 2013’ten beri reçeteleri elektronik ortamda yazmaya başladı. Bu yapı ile günde ortalama 6 ton, yılda 2 bin 190 ton kâğıt kullanılmayacağı için; bir yılda yaklaşık 37 bin ağaç kesilmekten kurtarılacak. Uygulama ile her yıl milli ekonomiye milyonlarca lira zaman ve işgücü tasarrufu sağlanmış olacak.

İlk sürümün yayımını takiben, SGK tarafından hekimlere, hastasının elinde bulunan raporlu ve raporsuz yazılan ilaçları, e-raporları (ilaç kullanım raporları) görebilmeleri ve daha da önemlisi          e-Reçete yazabilmeleri amacıyla 08.06.2012 tarihi itibarıyla https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor  adresinden ‘SGK Kurumsal Hekim Şifresi’ verilmeye başlandı. Doktorlar, bu uygulamayla sistemdeki bilgilerini güncelleyerek şifrelerini aldılar. Sosyal Güvenlik Merkezleri aracılığıyla, sertifika, branş kodları düzenlendi ve tüm bu işlemler sayesinde veritabanındaki doktor bilgileri güncellendi. e-Reçetelerin elektronik olarak imzalanabilmesi için gerekli çalışmalar yapıldı ve elektronik imza web servisi devreye alındı.

Sahte kağıt reçete üretilmesi geçişte etkili oldu
Sosyal Güvenlik Kurumu, Hizmet Sunumu Genel Müdürü ve aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Bilişim Koordinatörü Adem Onar neden elektronik reçeteye geçildiğini şu şekilde açıkladı: “Doktorun bilgisi dışında sahte kağıt reçete üretilmesi ve kağıt reçetede tahrifat yapılması, eczanede kağıt reçetedeki ilaçların okunamaması ve aynı zamanda eczanede hatalı ilaç verilmesi bu sisteme geçmemize neden oldu” açıklamasını yaptı. Adem Onar, e-Reçete’nin faydalarını da; reçete sahteciliğini büyük ölçüde azaltması, eczanelerde reçete karşılanma süresinin azaltması, reçetelerin fiziksel yerine sayısal olarak arşivlenebilmesi olarak sıraladı. Onar, “Reçete sahteciliği ve hastane ve diğer sağlık usulsüzlüklerini engellemeye yönelik e-Reçete ve avuç içi damar tanıma başta olmak üzere biyometrik kimlik tanıma projelerimizle ülke ekonomisine ve kamu bütçesine yıllık en az 5 Milyar TL katkı sağlanacaktır” vurgulamasını yaptı.

 
ETİKETLER : Sayı:38

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics