Sektörel 01 NİSAN 2013 / 08:14

Bilişim sektöründe mesleki yeterlilikler belirlendi

TÜBİDER’in VOC Test Merkezleri Projesinin tamamlanmasına yönelik olarak yapılan toplantıyı TÜBİFED Saymanı Mustafa Yanartaş değerlendirdi.

Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun himayesindeki “Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (UYEP)” kapsamında TÜBİDER’in yürüttüğü VOC Test Merkezleri projesi sonuçlandırıldı. Bilişim alanındaki birçok mesleğe belirli bir standart getirmeyi amaçlayan projeyle ilgili toplantıyı Türkiye’deki bilişim derneklerine çatı bir yapı oluşturan ve aynı zamanda VOC Test Merkezleri projesinin ortağı olan Türkiye Bilişim Dernekleri Federasyonu adına federasyonun saymanı Mustafa Yanartaş ile değerlendirdik.
TÜBİFED’in, toplantıda da bahsedilen sektör birliği ve bilişim alanında faaliyet gösteren STK’ları bir araya getirme amacına hizmet etmek için oluşturulduğunu belirten Mustafa Yanartaş, TÜBİFED yapısının altında Gaziantep, Adana, Konya, Bursa, Sakarya Bilişim Sektörü Dernekleri ve TÜBİDER’in katılımıyla oluştuğunu söyledi.
Etkinlikle ilgili fikirlerini belirten Mustafa Yanartaş, TÜBİDER’in 2011’in Mart ayında başlayan Mesleki yeterliliklerin standartlarının ve yeterliliklerinin düzenlendiği bu projede TÜBİFED olarak ortak sıfatıyla yer aldıklarını belirtti. Şu anda iki mesleğin sertifikalandırılması yetkisinin TÜBİDER’de olduğunu söyleyen Yanartaş, bunun VOC Test Merkezleri Projesi geliştirildikçe sektör için belirlenmiş olan 18 mesleğin tümüne yayılacağını vurguladı.

Meslekler Türkiye şartlarına uyarlanmalı
Belirlenen mesleki yeterlilik sertifikalarının bir yüksek öğretim kurumundan alınmış diplomaya alternatif olmayacağını söyleyen Yanartaş, farklı bir bölümden mezun olmuş ama bilişim sektöründe çalışmak isteyen kişilerin bu sertifikaları almaya hak kazanmaları halinde sistemde bir yer bulabilmelerine imkan tanıyacağını sözlerine ekledi.
ETİKETLER : Sayı:915

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics