Sektörel 15 ŞUBAT 2013 / 09:04

Kron Filtre, CPM Master ERP’yi seçti

Türkiye’de ilk üç filtre üreticisi arasında yer alan Kron Filtre, CPM yazılım tarafından geliştirilen CPM Master ERP programıyla tüm iş süreçlerini tek çatı altında topladı.

ERP yazılımı arayışına 2011 yılı başlarında giren, CPM Master ERP kullanmaya karar veren Kron Filtre, 2012 yılında başlayan uygulama süreciyle Yurt İçi Satış, İhracat, İthalat, Yurt içi Satın Alma, Finans, Muhasebe, İnsan kaynakları, Planlama ve Üretimdeki tüm iş süreçlerini bir araya topladı.

Delsa markasıyla üretime devam ettiklerine Kron Filtre İşletme Müdürü Evrim Sarıkaş; “CPM Master ERP ile bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi, erişilmesi ve dağıtılması tek bir merkezde toplandı. CPM Master ERP programı karar verme, koordinasyon ve kontrol fonksiyonlarını destekleyerek çalışanlarımıza ve yöneticilere problemleri analiz etme, karışık konuların görselleştirilmesi ve yeni ürünlerin oluşturulması konularında destek oldu. CPM Master ERP, maliyet, zaman, kalite ve hizmet konularında Kron Filtre’nin faaliyetlerini de  etkiledi ve değiştirdi. Bu gelişmeler, işletme yapısında köklü değişimlere neden oldu ve Kron Filtre’ye yeni pazarlara girmede, ürünlerini ve hizmetlerini piyasaya sürmede, süreçlerinin verimliliğini artırmada, müşteri kitlesini artırmada ve müşteri bağımlılığının sağlanmasında yeni yollar sundu” dedi.

Sarıkaş, yazılımın faydalarını şu sözlerle anlattı: “CPM Master ERP, işletme yapısında olduğu gibi çalışanlarımızın işinin yeniden şekillenmesinde de önemli bir etkiye sahip oldu. Kron Filtre’de meydana gelen değişikliklerin en önemlisi, örgütsel küçülme şeklinde ortaya çıktı. Personel sayısının ve bürokratik işlemlerin azalmasıyla birlikte işletmenin örgüt yapısı yassılaştı. İşletme içi ve işletme dışı iletişim daha etkin bir duruma gelirken, yönetici kararlarının etkinliği arttı. Üretimde faaliyet sürelerinin azalması ve personelin güçlendirilmesiyle birlikte verimlilik ve karlılık da arttı. Dolayısıyla CPM Master ERP yazılımını kullanmak, hem iş yapma şeklimizi hem de bu işlerin diğer insanlarla koordine edilme şeklini değiştirdi."

 

 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics