Dosya Siber Güvenlik 4.0 ve Felaket Yönetimi  22 NİSAN 2017 / 17:48

Ulusal strateji, milli çözümlerle güçlenecek

Bilgi Sistemleri Araştırma Merkezi bünyesindeki BÜSİBER (Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi) ve BThaber katkılarıyla 8 Mayıs 2017 Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da “Türkiye’de SOME’ler ve Siber Güvenlikte Yerli Milli Çözümler” konferansında milli siber stratejisinde önemli rol oynayan SOME birimleri ve ulusal üreticileri bir araya gelecek. İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle çalışan BÜSİBER, akademik bakış açısıyla kamu siber direncini artırmayı ve bu alanda ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmeyi hedefliyor. Buradan yola çıkarak, sanayi ile akademi dünyası milli siber güvenlik teknolojilerini bu platformda konuşacak, önemli veriler ve raporlar ile günümüzü ve geleceğimizi tehdit eden, teknolojinin en önemli noktası olan bu konuyu gündeme taşıyacak. Söz konusu platform, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve BÜSİBER - Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi Yöneticisi Doç. Dr. Bilgin Metin önderliğinde hayata geçiriliyor. Kayıt ve program için https://siber.boun.edu.tr/tr/milli adresini ziyaret etmek mümkün.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından ‘’Ulusal 2016-2019 Siber Güvenlik Stratejisi Ve Eylem Planı’’ kapsamında üniversitelere önemli bir rol verildi. Bu yolda kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, denetleyici kurumlar, üniversiteler, geliştirici firmaların bir araya gelerek ulusal siber güvenlik ekosisteminin oluşturulması konusu da stratejik amaç olarak belirlendi.
Siber olaylara müdahale ekiplerinin (SOME) kurulup işler hale gelmesi ve siber güvenlikte milli çözümler geliştirilmesi siber saldırıların her geçen gün arttığı günümüzde artık kaçınılmaz bir gereklilik. Siber güvenlik alanında milli yazılımlarla güvenlik duvarı, saldırı tespit ve önleme sistemi, log analizi, veri sızıntısı önleme, siber tatbikat, siber istihbarat, kötücül yazılım, adli bilişim, bilgi güvenliği süreç, risk ve uyum yönetimi gibi alanlarda yerli ve milli çözümlerin geliştirilmesi stratejik öneme sahip.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics