spot 03 HAZİRAN 2012 / 14:59

“Yalın bilişim kilo vermek gibidir”

Yalın Bilişim Semineri için ilk kez Türkiye’ye gelen ‘Yalın BT’ kavramının öncüsü Steve Bell, kurumlara tavsiyelerde bulundu.

Şirketler için her zaman yönetim yaklaşımları bir sorun olmuştur. Müşteri ilişkilerini geliştirirken, bilgiyi verimli kullanmak isteyen şirketler, iş süreçlerini etkin kılmaya çalışıyor. Yalın Bilişim Semineri için ülkemize gelen Steve Bell, seminerde yalın bilişimi şu şekilde özetledi:
“Yalın BT kaliteli bilgi ve etkin bilişim sistemleri sunulması ve böylelikle süreçlerin sürekli iyileştirilmesi ve yenileştirilmesi adına BT örgütlenmesini işletme ile bütünleştirerek, uyumu sağlayarak ve senkronize ederek, ayrıca yalın ilkeler, sistemler ve araçları kullanarak insanların işe bağlanmasını sağlar.”
Bizler de yalın bilişim kavramının öncüsü olarak bilinen Steve Bell ile bir söyleşi gerçekleştirdik.
“Yalın Bilişim” kavramını kısaca sizden öğrenebilir miyiz?
Yalın BT, müşteriye sunulan değerin artırılmasına ve müşteriye değer yaratmayan tüm fonksiyonların ortadan kaldırılmasına yönelik, felsefi derinliği de olan bir yönetim yaklaşımıdır. Nitelikli bilgiyi, etkin bilgi sistemlerini ve teknolojik altyapıyı sürekli biçimde iyileştirmek ve yenilemek için, sürekli ve hızlı öğrenme sürecidir. Aslında tıpkı kilo vermek için bir süreliğine diyet uygulamanın yeterli olmadığı ve sağlıklı beslenmenin bir yaşam şekline dönüştürülmesi gerektiği gibi, müşteriye yaratılan değerin artırılması hedefine odaklı bir şirket için de yalın uzun süreli bir yolculuktur. Örneğin verimliliği yüksek bir ekip, yüksek kaliteli yazılımı hızla geliştirebilir, ama hala değer akışı içerisinde müşterinin değer yaratmasını engelleyen sistemsel engeller bulunuyor olabilir. Burada yalın bilişimin hedefi, bilgi teknolojilerini bütünsel bir bakış açısıyla baştan sona işle bütünleştirmektir.
Bulut bilişim kavramının gelişmesiyle şirketlerin, BT çözümlerini optimum satın alma şansı doğuyor. Bu durum Yalın Bilişim’in bir parçasını mı teşkil ediyor?
Yalın felsefenin bakış açısı, ürün ayırt etmeksizin yaklaşımın yalın olmasına dayanıyor. Fakat diğer yandan bulut bilişim ile maliyetlerin azaldığını, hız ve esnekliğin arttığını göz önünde tutarsak yalın bilişim öğretileri ile örtüşen ve bu kapsamda benimsenebilecek bir yaklaşım olduğunu ifade edebiliriz.
Teknolojik gelişmeler şirketlerin daha fazla masraf yapmasının önünü mü açıyor, yoksa tasarruf sağlamasına mı yardımcı oluyor?
Rekabetin doruk noktasında sürdüğü günümüzde tüketicilerin talepleri en üst düzeyde. Ve bu şirketlerin yönetiminde daha büyük talepler ve daha fazla karmaşıklıkla karşı karşıya olmamızı tetikliyor. Her sektör ve her ölçekten şirketin artık daha fazla hız ve çevikliğe ihtiyacı olduğu tartışma götürmez. Bilgi teknolojileri artık neredeyse müşterilerimize teslim ettiğimiz bütün ürün ve hizmetlerde gömülü. Kendimizi rakiplerimizden farklılaştırmamızın yolu, bilgi teknolojilerinden geçiyor. Sadece ürün ve hizmetin kendinde değil, müşterilerimize sunduğumuz hizmette, onlarla etkileşimimizde, onlar için yarattığımız deneyimde. Bilgi teknolojileri, kurumsal stratejilerde artık lider rolde. Bilgi teknolojilerini de bir iş gibi yönetmek gerekiyor. Bilgi teknolojileri, işletmelerde çoğunlukla işle bütünleşmediğinden ve holistik bir bakış açısıyla yönetilmediklerinden ve uygulanmadıklarından, tasarruftan çok masrafa neden olabiliyor. Yalın BT yaklaşımı, bilgi teknolojilerinin esas işle bütünleşmesini sağlayarak israfı önlüyor, bahsettiğimiz hız, çeviklik ve kaliteyi getiriyor.
ETİKETLER : Sayı:874

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics