spot 17 HAZİRAN 2012 / 13:59

ALM, BT içerisinde etkin bir süreç haline geliyor

HP Yazılım’ın Gold iş ortağı İdea Teknoloji ile çözüm ve danışmanlık hizmetleri hakkında görüştük.

Yazılım projelerinde uygulama süreçlerinin kısaldığı bir dönemi yaşıyoruz. 12-36 ay aralığında sonlanması planlanan yazılım projelerinin artık lüks olarak görüldüğü ya da istisnai durumlar dışında bu sürelerde bitirilen projelerin yüksek maliyetli veya başarısız olarak sınıflandırıldığı günümüzde, yazılım geliştirme yaşam döngüsünün yönetimi ve tam olarak kontrol altına alınması olarak tanımlanabilen ALM (Application Lifercycle Management) de, çok önemli bir araç olarak görülüyor. 2004 yılından bu yana HP Yazılım’ın Gold iş ortağı olarak çalışmalarına devam eden İdea Teknoloji de, HP Yazılım’ın Servis Yönetimi (IT Service Management - ITSM), İş Servisleri Yönetimi (Busines Service Management-BSM) ve Uygulama Geliştirme Yaşam Döngüsü Yönetimi ( Application Lifercycle Management- ALM) alanlarında çözüm ve danışmanlık hizmetleri sunuyor. Biz de İdea Teknoloji’den ALM Müşteri Yöneticisi Erdin Çelik ile hem hizmetlerini hem de bu konunun önemini konuştuk.

ALM’ nin kapsamı tam olarak nedir?
Projenin başlangıcı (initial start) ile başlayıp kuruluma kadar süren yazılım geliştirme yaşam döngüsünün yönetimi ve tam olarak kontrol altına alınması olarak tanımlanabilir. Proje fikrinin oluşmasından, uygulamanın canlıya (production) alınması hatta ürünün izlenmesi ve ALM bakışı ile gerektiğinde devre dışı bırakılması dahil dersek bir ürünün fikir aşamasından ölünceye kadar geçirdiği tüm süreci kontrol altında tutmayı amaçlayan bir yönetim yaklaşımıdır.

Son dönemde bu yaklaşımın önem kazanmasının nedeni nedir?
Aslında tüm bu çaba yazılım kalitesinin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi arayışından başka birşey değildir. Günümüzde 12-36 ay aralığında sonlanması planlanan yazılım projeleri artık lüks olarak görülmekte ya da (istisnai durumlar-projeler dışında) bu sürelerde bitirilen projeler yüksek maliyetli veya başarısız olarak sınıflandırlmaktadır. Nasıl “lean production” temelde üretim bandında boşa harcanan “her şeyin” (zaman, malzeme, stok vs) geri kazanılmasını veya azaltılmasını amaçlıyorsa, lean software development, agile, exstreme programming gibi tekniklerde benzer avantajlar ile yazılımların devreye (stage) alınma süreçlerini kısaltmayı ve harcamaların azaltılmasını hedeflemektedir. Bu bakış açısı kurumlar açısından da oldukça makuldur. Kim ne derse desin yazılım geliştirme pahalı bir süreçtir ve kurumlar açısından kurum içi geliştirilen yazılımların fiyat / kalite / risk gibi etkenlerinin ölçülüp günlük olarak değerlendirilebilmesi ALM’in BT içerisinde gün geçtikçe etkin bir süreç olmasını sağlamaktadır.

ALM, kurumlara BT yönetiminde nasıl bir açılım sağlıyor? Hangi sektörlerde ilgi daha fazla?
ALM öncelikle yazılım geliştirme süreçlerini düzenlediği ve müşteri ile ilişkileri formal bir yapıya oturtuğu için hem kurumlara hemde müşterilere büyük katkılar sağlıyor. Şeffaflığı en üst seviyeye çıkarttığı için geliştirme süreci içerisinde yapılan tüm işlemler açık bir şekilde görülebiliyor ve izlenebiliyor. Bu şeffaflık müşteri tarafından istenen üründe müşteri ihtiyaçlarına en yakın şekilde ortaya çıkmasını sağlayarak geliştirme sonrası efforları minimize ediyor. ALM yazılım geliştiren tüm kurumlar tarafından ilgiyle izlenen ve kullanılan bir süreç bu bağlamda öncü sektörler olarak yazılım geliştirme hizmeti veren şirketler (ISV), finans ve telekom sektörleri sayılabilir.

Bu konuda hangi hizmetleri veriyorsunuz?
İdea teknoloji olarak uçtan uca ALM döngüsünü kapsamayı hedefleyen şirketlere çözüm ve danışmanlık hizmeti sunuyoruz. HP ALM çözümüne tamamlayıcı olarak geliştirdiğimiz plug-in’lerimizle ALM süreçlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunuyoruz.
ETİKETLER : Sayı:876

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics