spot 20 MAYIS 2012 / 13:39

Ankara teknolojinin başkenti olmaya aday

Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Potansiyelinin Tespit Edilmesi, Tanıtılması ve Harekete Geçirilmesi-TECH Ankara projesinin açılış konferansı gerçekleşti.

Ankara’daki beş aktif teknoparkın aralarındaki işbirliğini kalıcı hale getirmek amacıyla başlattıkları TECH Ankara projesini Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) koordine ediyor, Ankara Kalkınma Ajansı finansal destek sağlıyor.

Ankara’daki beş aktif teknokent olan; Ankara Üniversitesi Teknoparkı, Bilkent Cyberpark, Gazi Teknopark, Hacettepe Teknokent ve ODTÜ Teknokent tarafından ortaklaşa yürütülecek olan; başkentin teknolojik potansiyelini yurtiçinde ve yurtdışında tanıtmak amacıyla başlattıkları Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Potansiyelinin Tespit Edilmesi, Tanıtılması ve Harekete Geçirilmesi-TECH Ankara projesinin açılış konferansı 9 Mayıs tarihinde yapıldı. Proje; önemli Ar-Ge faaliyetlerine imza atan ve özellikle son yıllarda büyük yol kat ederek diğer illere örnek teşkil eden teknokentlere sahip başkentin ‘bilimsel ve teknolojik kimliği’ni ön plana çıkarmayı hedefliyor.
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Asım Balcı, TTGV Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ultav ve ABD Kuzey Karolina’daki Research Triangle Park’ın CEO’su Bob Geolas’ın katıldığı toplantıda, başkentteki teknokentlerin yöneticileriyle çok sayıda şirket temsilcisi de yer aldı. Cevdet Yılmaz yaptığı konuşmada; “2008 yılından bu yana kalkınma ajanslarımıza 19 bin başvuru olmuş, 3 bin 5 yüzünü desteklemişiz. Sunduğumuz destekle harekete geçen projeler 1,4 milyar TL değerinde. Her şeyden önemlisi sadece mali destek vermiyoruz, projecilik kültürünü oluşturuyoruz ve bu kültürü Anadolu’ya yayıyoruz. Ankara’nın beşeri sermayesini de çok iyi değerlendirmeliyiz. Tek başına bir teknoparkın yapamadığını teknoparklar bir araya gelince başaracaklardır” dedi. Ankara Valisi Alâaddin Yüksel de; Türkiye’nin kalkınma ajansı kavramını çok geç hayata sokabildiğini, bütün akıllı şehirlerin uluslararası rekabet pozisyonlarını belirlemesi gerektiğini vurguladı.
Kuzey Karolina’daki Araştırma Üçgeni Vakfı’nın (Research Triangle Foundation) başkanı olan Robert T. “Bob” Geolas da; araştırma parklarının geliştirilmesi konusunda tanınmış bir uzman olarak, kentsel gelişim ve ekonomik kalkınma için üniversite, sanayi ve kamunun güçlü işbirliğine dayanan bir park modelini savundu. Research Triangle Foundation’ın bugün dünyadaki en büyük teknopark olduğunu dile getiren Geolas, 1950’li yıllarda sürekli göç veren Kuzey Karolina’nın gelişmesinde ve ekonomik gücünün artmasındaki en büyük etkenin RTP olduğunu vurguladı.

Tek yürek, net çözüm, TECH Ankara
Finansmanı Ankara Kalkınma Ajansı’ndan karşılanan, koordinatörlüğü Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından yürütülen, iştirakçileri arasında Ankara Sanayi Odası da yer alan TECH Ankara projesinin açılış konferansındaki ‘Türkiye’nin Kalbi Ankara’ panelinin moderatörlüğünü Bob Geolas gerçekleştirdi.
ANKÜTEK’ten Ayhan Özer, Bilkent Cyberpark’tan Canan Çakmakçı, Gazi Teknopark’tan Hanzade Sarıçiçek, Hacettepe Teknokent’ten Muhammet Özgehan ve ODTÜ Teknokent’ten Mustafa İhsan Kızıltaş’ın da katıldığı panelde; katma değeri yüksek ileri teknoloji üretimini teşvik etmek amacıyla girişimciler, sanayiciler, üniversiteler, araştırma kurumları gibi farklı teknoloji paydaşlarını bir araya getiren, nitelikli fiziksel altyapı ve destek hizmetleri sunan, yeni şirketlerin kurulmasına, kurulanların büyümesine yardımcı olacak ekosistemler yaratan teknokentlerin öneminin altı çizildi. Bugün Türkiye’deki 45 teknoloji geliştirme bölgesindeki teknoparklarda 1800 şirketin faaliyet gösterdiği ve bunlardan 727’sinin Ankara’daki beş teknoparkta toplandığı dile getirildi.
OSTİM, İvedik gibi organize sanayi bölgeleriyle işbirliğinin önemi vurgulanan panelde, teknokent yöneticilerinin vizyon çizme görevini üstlenmeleri gerekliliğinin altı çizildi. Cooperation (İşbirliği) ve Competition (Rekabet) sözcüklerinden oluşturulan ‘Coopetion’ın yani işbirliğiyle rekabet felsefesininin benimsenmesinin projenin sürdürülebilirliği için katkı sağlayacağı belirtildi. Diğer yandan, yaratılan ürünün mükemmelliğinin yanı sıra  ticarileşme ayağının eksikliği konusunda özeleştiri yapıldı.
Gerçekleşecek işbirliğindeki yönetişim modelinin çizilmesi konusunda da Bob Geolas; yatırımın geri dönüşümü için her üniversitenin bir matris oluşturarak ihtiyaçlarını belirlemesi ve dengeli bir model yaratması önerisini getirdi. Büyülü tek bir yanıtın olmadığını, ABD’de de aynı tartışmaların var olduğunu, üniversitenin teknoparklara sadece para kazanma amacıyla bakmaması gerektiğini; teknoparkın başarısının büyüklüğüyle değil kültür ve değerleriyle ölçülebileceğini belirtti.
ETİKETLER : Sayı:872

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics