spot 03 HAZİRAN 2012 / 15:08

Bilgi yönetiminde ‘üniversite’ gündemi

Üniversite Bilgi Sistemleri Sempozyumu 2012, ‘Üniversite Bilgi Sistemlerinde Entegrasyon ve Bulut Bilişim’ başlığında, 24-27 Mayıs tarihlerinde Antalya’da Harrington Park Resort Otel’de gerçekleştirildi. Üniversitelerdeki bilgi sistemleri, bu sistemlerdeki ihtiyaçlar ve yeni eğilimler ana başlıklarında düzenlenen etkinlikte, e-belge yönetimi ve e-üniversite yaklaşımının doğru hayata geçirilmesi gibi başlıklar ele alındı. Üniversite bilgi sistemleri konusunda kapsamlı çözümler, yazılım, donanım ve uygulamalar katılımcılarla paylaşıldı. 150’yi aşkın katılımcının yer aldığı etkinlikte devlet ve özel üniversitelerden yetkili isimler başta olmak üzere, BT sektöründen ve kamudan isimler de bulundu. Inovera ve İntron’un ana sponsor olduğu etkinliğin sponsorları da EMC, APC, F5, Canon, E-Güven, Adobe, Huawei, Utarit, Fortinet, KLS, Schneider Elektrik ve Probel olarak sıralandı.

Rekabet avantajının sırrı bilgiyi yönetmekte
Etkinliğin açılış konuşmalarını yapan isimlerin hepsinin ortak görüşü; üniversite bilgi sistemleri başlığında ilk kez düzenlenen bu etkinliğin önemli bir adım olduğu yönündeydi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Galip Akhan, küreselleşen dünyada bilgi üretim ve paylaşımının hızlandığına dikkat çekti. Üniversiteler özelinde Bologna Süreci ve üniversitelerdeki hareketliliğin değişimi, bu değişimin de ‘yönetim’ gerekliliğini beraberinde getirdiğine işaret eden Akhan’a göre, bunun temeli ölçümden geçiyor. Akhan’ın ardından, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Pakdemirli söz aldı.  Pakdemirli, “Yazılım olmazsa donanım fayda etmiyor” dedi. Yaptıkları çalışma ile hedeflerini; bütünleşik, ortak platform oluşturmak olarak gösteren Pakdemirli, ekledi: “Bu yapının Bologna Süreci ile uyumlu yazılımlarla çözülmesi gerek. Çünkü üniversitelerin ihtiyaçları kurum ihtiyaçlarından farklı. Modül yazıldı ve yazım devam ediyor. Bu yazılımın birçok üniversitede yaygın hale gelmesini temenni ediyoruz.”
Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Hamza Kandur, son 20 yılını bu konuya harcadığını belirterek başladığı konuşmasında, gelinen noktada kurumları ‘bilgi sistemlerini ve iyi ve kötü kullananlar’ olarak ikiye ayırdı. “Bilgiyi yönetebilen, rekabet avantajı sağlar” diyen Kandur, sözlerine şöyle devam etti:
“Kurum hafızası oluşturmak, arşivleme, bütünleştirmeyi, belli kurallar çerçevesinde yapmak gerek. Konu üniversite olduğunda, öğrenci ve öğretmenlerce 7/24 erişilebilir olmak, YÖK gibi yapılarla bütünleşik çalışmak önemli. Bunun için üniversiteler biraraya gelmeli ve ortak bir platform oluşturulmalı. YÖK’ün de bu konuda yer alması önemli olur.”

Çözüm, ihtiyaç sahibiyle buluşuyor
Yazılım ve bilgi sistemleri konusunda çalışan Inovera ile, donanım ve altyapı konusunda çalışmalar yürüten İntron, organizasyonla önemli bir işbirliğini hayata geçti. Etkinliğin hedefini ‘kurumların uçtan uca çözüm arayışlarına yanıt olabilmesi, bilinmezlikleri aydınlatması, yanlış bilgileri düzeltmesi ve bilgi sistemlerinin kullanılacağı alan bilgisinin kalitesini ve seviyesini artırması” sözleri ile özetleyen Inovera Direktörü Selim Bağcılar, çözüm arayışındakiler ile doğru çözümlerini kuruma götürmek isteyenleri buluşturduklarını vurguladı. İntron Genel Müdürü İsmail Can da uzun yıllardır üniversitelerle çalıştıklarını, bu etkinlikle hem içerik hem yönetimsel bazda karmaşık yapıyı ortadan kaldırmayı hedeflediklerini vurguladı.
Üniversiteleri biraraya getirerek butik bir etkinlik düzenlediklerini, üniversite bilgi yönetim sistemleri başlığında tek konuya odaklandıklarını söyleyen Can ve Bağcılar’ın hedefi; etkinliği www.universitebilgisistemleri.com üzerinden, farklı uzmanlık konuları ile her yıl hayata geçirmek.

Hedef ortak hafıza oluşturmak

Sempozyum katılımcılarının genel görüşü; üniversite süreçlerinin tümünü kontrol eden ve bütünleştiren bir bilgi sistemleri yapısının eksikliği. Öğretmen ve öğrenciler tarafından 7/24 erişilebilir olmak, bu yapıda sürekliliği olan bilgi ve doküman yönetimi sistemi, Bologna Süreci ile AB kriterlerine uyum gerekliliği, temelde üniversitelerin bir kurumdan farklı bilgi yönetim ve takip sistemine sahip olması gerektiği, bu konuda üniversiteler arası işbirliklerinin olumlu etkisine rağmen bunların artması ve devlet desteği alması gerektiği etkinlikte öne çıkan konular oldu. Konuyla ilgili birbirinden bağımsız atılan adımların üniversiteleri bazen BT çöplüğüne dönüştürdüğü, kamu ile verimli ve yeterli bilgi paylaşımı yapılması gerektiği üzerinde duruldu. Kalite süreçleri, özellikle Bologna Süreci üniversiteleri belli kurallara uymaya iterken, herkesin genel fikri yazılımların da bu süreçleri desteklemesi, tüm başlıklarda standartların oluşturulması gerektiği yönünde. Bu standartlar, üniversitelerin kendi veri setlerinin oluşmasını, kurumsal bilgi arşivi ile ilerlemeyi sağlayacak, üniversite içinde öğretmen, öğrenci, üniversite dışında diğer üniversiteler, yurtdışındaki eğitim kurumları ve kamudaki yönetim noktaları ile sağlıklı, aksamayan iletişimi ve bilgi paylaşımını beraberinde getirebilecek.
ETİKETLER : Sayı:874

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics