spot 15 OCAK 2012 / 13:52

e-Defter kullanıma açıldı

TTK ve Vergi Usul Kanunu uyarınca tutulması zorunlu olan defterler “e” ortamda.

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu uyarınca tutulması zorunlu olan defterler artık elektronik ortamda olacak. Elektronik defter (e-Defter) uygulaması olarak adlandırılan uygulama 1 Ocak 2012 itibariyle mükelleflerin kullanımına açık hale geldi.
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ortak olarak yayımlanan “Elektronik Defter Genel Tebliği” ile e-defter yürürlüğe girdi.
Belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanan elektronik defterlerin değişmezliğinin, kaynağının ve bütünlüğünün sağlanmasında gerçek kişiler için güvenli elektronik imza veya tüzel kişiler için mali mühür kullanılacak. Ayrıca imza veya mühür değerinin e-Defter Uygulaması üzerinden bildirimiyle, söz konusu defterin ilgili tüm taraflar nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesi sağlanacak.

e-Defter Portalı adım adım geçişi anlatıyor
Her iki kurum tarafından oluşturulan e-Defter Portalı ile de mükellefler e-Defter oluşturulmasına ilişkin düzenlemelere, e-Defter’in oluşturulmasına ilişkin yapılması gerekenlere ve uyumlu programlara ulaşabilecek.
Defterlerin e-Defter Portalı’nda duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünü olarak tanımlanıyor.

XBRL formatı esas alındı
Defterlerin elektronik ortamda hazırlanması için xml formatında bir standart olan ve uluslararası kullanıma sahip XBRL (eXtensible Business Reporting Language) Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili esas alındı.

Yasal süre boyunca e-Defterler saklanacak
Gelir İdaresi Başkanlığı ve mükellefler arasında elektronik ortamda gerçekleştirilecek ve e-imza ve mali mühür ile resmiyet kazanacak işlemlerin sonunda mükellefler ellerinde bulunan beratları ve e-Defterlerini belirlenen yasal süreler zarfında elektronik ortamda saklamak zorunda olacak. Bu durumda milyonlarca mükellefin elektronik ortamda bu dosyaları saklaması ve güvenliğini sağlaması da önem kazanacak.

Uygulama nasıl çalışacak?
- Mükellef ya da tüzel kişi tebliğde belirlenen şartlar ve XBRL formatına uygun aylık defterlerini hazırlar.
- Gerçek kişi mükellef e-imza ile tüzel kişiler ise mali mühür ile onaylar.
- Onaylanan defterin imza ya da mühür değeri alınır.
- e-Defterin imza değerini taşıyan e-Defter beratı mükellef tarafından elektronik ortamda hazırlanarak imzalanır ya da mühürlenir.
- e-Defter uygulamasına elektronik ortamda e-imza ya da mali mühür girilerek berat Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’na gönderilir.
- GİB uygulamadan gelen beratı kendi mührüyle onaylar.
- Mükellef e-Defterini ve uygulamadan indirdiği beratı yasal saklama süresince muhafaza eder.
ETİKETLER : Sayı:854

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics